Vebinārā iespēja uzzināt par ECVET

11.12.2018

2018. gada 18. decembrī aicinām piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā tiešsaistes vebinārā „Kāpēc ECVET?”.

Lasīt vairāk »

Mazie un vidējie uzņēmumi var pieteikt inovatīvus projektus Apvārsnis 2020

10.12.2018

Līdz 2019. gada 13. februārim mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir aicināti pieteikt inovatīvus projektus programmā Apvārsnis 2020 1. fāzē (2. fāze – 9. janvāris). MVU instruments atbalsta augsta riska un augsta potenciāla mazos un vidējos uzņēmumus, kuri izstrādā un piedāvā jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus tirgū, veicinot ekonomikas izaugsmi. 

Lasīt vairāk »

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāji pilnveido mācīšanas kompetences Erasmus+ projektā

10.12.2018

Laika posmā no 2017. gada vasaras līdz 2018. gada pavasarim 8 pedagogi no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas piedalījās 6 dažādos profesionālās pilnveides kursos, lai varētu sekmīgāk iekļauties Jaunā izglītības satura aprobācijā – veicinātu pedagogu radošumu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu (STEAM) un sekmētu mācību satura integrāciju, izmantojot Eiropas Savienības (ES) valodas (CLIL).

Lasīt vairāk »

Atvērta reģistrācija informācijas dienai par jauno EK iniciatīvu Eiropas Universitātes

10.12.2018

2018. gada 18. decembrī Briselē Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts organizē informācijas dienu par jauno Erasmus+ programmas 2019. gada konkursa iniciatīvu “Eiropas Universitātes”.

Lasīt vairāk »

Iespēja iesniegt pieteikumus prestižajā Eiropas Pētniecības padomes grantu programmā

10.12.2018

Līdz 2019. gada 7. februārim aicinām izcilus pētniekus ar ambiciozām idejām iesniegt pieteikumus Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) grantu programmā (Consolidator Grant). Pētnieki var iegūt atbalstu pētniecībai līdz pat 2 miljoniem eiro piecu gadu garumā, kā arī papildus finansējumu 750 000 eiro apmērā iekārtu iegādei, laboratoriju pieejām, un citām pētnieciskam darbam nepieciešamajām aktivitātēm. 

Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties finansējumam inovatīvo apmācību tīklu projektiem

09.12.2018

Aicinām iegūt finansējumu 2019. gada uzsaukumā Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Inovatīvo apmācību tīklu (MSCA ITN) projektu konkursā. Programma atbalsta starpvalstu pētniecības apmācības un/vai doktora studiju programmu ieviešanu, kas ļauj jaunajiem zinātniekiem (doktorantūras studentiem) iegūt pieredzi un apmācības akadēmiskajā vidē un industrijā. 

Lasīt vairāk »

Notiks informācijas diena Briselē par MSCA RISE programmu

09.12.2018

2019. gada 17. un 18. janvārī Briselē norisināsies Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Pētniecības un inovācijas jomas darbinieku apmaiņas programmas MSCA RISE informācijas pasākums, uz kuru pasākumu īpaši aicināti ir projektu koordinatori vai topošie koordinatori.

Lasīt vairāk »

Izsludināts 2019. gada QuantERA konkurss

03.12.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes un uzņēmumus pieteikties izsludinātajā QuantERA otrajā projektu konkursā kvantu tehnoloģiju jomā. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts 2019. gada EuroNanoMed III konkurss

15.11.2018

EuroNanoMed 3 konkurss

2018. gada 14. novembrī izsludināts EuroNanoMed III projekta “Eiropas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekts nanomedicīnā” (European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”) 10. pētniecības projektu konkurss, kurā aicinām pieteikties zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes, medicīnas iestādes un uzņēmumus.

Lasīt vairāk »

Aicinām augstskolas pieteikties finansējuma saņemšanai starptautisku vasaras skolu rīkošanai

15.11.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstākās izglītības iestādes līdz 2018. gada 15. decembrim pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu organizēšanai. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts 2019. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss

08.11.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 2019. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Sagaidāms, ka 2019. gadā kopējais Erasmus+ programmā pieejamais finansējums salīdzinājumā ar 2018. gadu pieaugs par 300 miljoniem eiro jeb 10 %.

Lasīt vairāk »

Izsludināts otrais ERA CoBioTech pētniecības projektu konkurss biotehnoloģijas jomā

17.10.2018

2018. gada 16. oktobrī ir izsludināts ERA CoBioTech otrais pētniecības projektu konkurss "Biotehnoloģija ilgtspējīgai bioekonomikai”, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus biotehnoloģijas jomā.

Lasīt vairāk »

Zinātniekiem ir iespēja pieteikties Latvijas-Baltkrievijas pētniecības projektu konkursam

08.05.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus līdz 8. jūnijam  pieteikties Latvijas-Baltkrievijas kopīgas sadarbības  programmas 2018. gada pētniecības projektu konkursam. Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Baltkrieviju, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Izglītības iestādes aicinātas pieteikt mācību programmas pieaugušajiem 11 nozarēs

07.05.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi izglītības iestāžu pieteikšanos pieaugušo mācību īstenošanai trešajā pieteikšanās kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Līdz 2018. gada 18. jūnijam izglītības institūcijas var iesniegt mācību programmas 11 dažādās nozarēs.

Lasīt vairāk »