Kalendārs

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Stipendijas pētniecībai Azerbaidžānā

27.02.2015

Azerbaidžānas Starptautiskā attīstības aģentūra aicina ārzemju pētniekus pieteikties stipendijām, lai veiktu pētījumus par tēmām, kas saistītas ar Kaspijas jūras reģionu un Azerbaidžānu.

Lasīt vairāk »

Eksperti no 31 Eiropas valsts Rīgā spriedīs par karjeras atbalsta politiku

27.02.2015

Lai izvērtētu līdz šim paveikto un vienotos par turpmāko darbu 2015. gadā, Rīgā 3.-5. martā notiks Eiropas Komisijas (EK) atbalstītā projekta „Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (EMKAPT) 17. plenārsēde, kurā piedalīsies pārstāvji no 31 Eiropas valsts. 

Lasīt vairāk »

Pieejamas infografikas par profesijas apguvi projektā Jauniešu garantija

27.02.2015

Izstrādātas četras infografikas, kurās vienkāršā veidā izklāstīta projekta būtība, iestāšanās nosacījumi, uzskaitītas projektā iesaistītās skolas pa reģioniem un piedāvātās profesijas nozaru sadalījumā. 

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: RTU pētnieki palīdz risināt globālas informācijas pārraides problēmas

26.02.2015

Maksimāli ātri, droši un labā kvalitātē pārraidīta informācija ir izaicinājums, ar ko saskaras visa mūsdienu pasaule. To palīdz risināt Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, kuru izveidotos optisko sakaru tīklu risinājumus drīz komersanti varēs pārdot gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Lasīt vairāk »

Publicēts informatīvs materiāls par portālu School Education Gateway

26.02.2015

Eiropas Komisija aicina iepazīties ar informatīvu materiālu par School Education Gateway portāla piedāvātajiem rīkiem, kas palīdz skolām sagatavot Erasmus+ programmas projektu pieteikumus.

Lasīt vairāk »

Uzmanību- tehniska kļūda KA1 pieteikumu veidlapās

25.02.2015

Eiropas Komisija informē, ka Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte” skolu, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības sektoros 2015. gada konkursa pieteikuma veidlapā (2.04. versija) ir konstatēta tehniska kļūda, veicot aprēķinus atbalstam īpašajām vajadzībām (Sepcial Needs’ Support) un izņēmuma izmaksām (Exceptional Costs). 

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Saldus Profesionālajā vidusskolā

24.02.2015

Projekts „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām „Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesnīcu pakalpojumi”” ilga četrus gadus, tā mērķi tika pilnībā sasniegti.

Lasīt vairāk »

Izstādē “Skola 2015” VIAA piedāvās plašu informāciju par izglītības iespējām Eiropā

23.02.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) starptautiskajā izglītības izstādē Skola 2015, kas norisināsies no 27. februāra līdz 1. martam Ķīpsalas izstāžu centrā, aicina iepazīties ar izglītības iespējām Latvijā un Eiropā. Interesenti VIAA stendā varēs saņemt arī bezmaksas karjeras konsultācijas, lai noskaidrotu atbildes uz karjeras plānošanas jautājumiem.

Lasīt vairāk »

Diskutēs par atbalstu pēcdoktorantūras studijām

23.02.2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 25. februārī rīko diskusiju par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu 2014.–2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā, kurā aicināti piedalīties zinātnisko institūciju un komersantu pārstāvji

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs “Karjeras atbalsts vispārējās izglītības iestādē – prasības, iespējas, resursi”

20.02.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizē semināru „Karjeras atbalsts vispārējās izglītības iestādē - prasības, iespējas, resursi”. 

Lasīt vairāk »

Publicēts ziņojums par skolu vērtēšanas politiku un metodēm Eiropā

20.02.2015

Eiropas Komisijas izglītības sistēmu informācijas tīkls Eurydice ir publicējis ziņojumu „Kvalitātes nodrošināšana izglītībā: skolu vērtēšanas politika un metodes Eiropā”, kurā aplūkota skolu vērtēšanas sistēma un organizācija obligātajā izglītībā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un Turcijā. 

Lasīt vairāk »

Pedagogi aicināti apmeklēt seminārus par karjeras atbalsta integrēšanu vispārizglītojošās skolās

20.02.2015

Skolēnu pavasara brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās”.

Lasīt vairāk »

Iespēja piedalīties forumā

19.02.2015

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera izstādes “Skola 2015” laikā organizēs forumu par darba vidē balstītām mācībām. 

Lasīt vairāk »

Vēl ir iespēja pieteikties konkursam „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā"

19.02.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra atgādina, ka vēl līdz 2015. gada 28. februārim (pasta zīmogs) visas akreditētās Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai.

Lasīt vairāk »

Iespēja iepazīties ar 2014. gada EMKAPT ziņu izdevumiem

18.02.2015

Informējam, ka pieejami jauni Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) publicētie ziņu izdevumu.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: 50 maģistranti iegūst atbalstu studiju apguvē Rēzeknes augstskolā

17.02.2015

Projekta “Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes augstskolā” mērķis ir būtiski palielināt to Rēzeknes augstskolas profesionāļu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (maģistra grādu) un ir spējīgi plānot, radīt un ieviest augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata vienā no Latvijas ekonomiski vājākajiem reģioniem – Latgalē.

Lasīt vairāk »

Pieejamas stipendijas dāņu valodas vasaras kursiem

17.02.2015

Dānijas Augstākās izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentus pieteikties stipendijām dalībai dāņu valodas vasaras kursos 2015. gada vasarā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 1. martam.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: izveido atbalsta sistēmu jauniešiem ar speciālām vajadzībām

16.02.2015

Projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros tiks veidota atbalsta sistēma izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem (speciālām vajadzībām), lai šie jaunieši varētu iegūt kvalitatīvu izglītību.

Lasīt vairāk »

Inovācijām un ekonomikas konkurētspējai nepieciešams veidot partnerības Eiropas līmenī

16.02.2015

Vērsta uz jaunas inovāciju politikas iedzīvināšanu Eiropas Savienībā (ES), 12.-13. februārī notika konference “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos”, kuru atklāja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Lai spriestu par Eiropas konkurētspējas audzēšanu, Rīgā pulcējās gandrīz 200 ekspertu.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ dalībniekiem iespēja apgūt valodu tiešsaistē

13.02.2015

Tiešsaistes valodas atbalsts (Online Linguistic Support (OLS)) piedāvā Erasmus+ dalībniekiem novērtēt savu valodas prasmi un uzlabot to, mācoties kursos tiešsaistē.

Lasīt vairāk »

Aicina pieteikties Ungārijas valdības stipendijām

12.02.2015


Ungārijas Stipendiju padome aicina pieteikties Ungārijas valdības stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstākās izglītības institūcijās un piedalītos ungāru valodas vasaras kursos 2015. gada vasarā. Pieteikšanās termiņš: 2015. gada 24. marts.

Lasīt vairāk »

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros apstiprināti 11 pētniecības projekti

12.02.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē „Pētniecība” atbalstījusi 11 projektu īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Iespēja piedalīties forumā

11.02.2015

2015. gada 5.-6. martā Briselē norisināsies sestais Eiropas universitāšu-uzņēmējdarbības forums.

Lasīt vairāk »

Latvijā teju 10% jauniešu pēc pamatskolas absolvēšanas neturpina izglītību

10.02.2015

Jaunieši, kas agrīni pametuši mācības, mazāk iesaistās sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs, vairāk saskaras ar fiziskās un psiholoģiskās veselības problēmām, kā arī ir pakļauti augstam bezdarba riskam. Latvijā 2013. gadā šādu jauniešu, kas ir ieguvuši pamatizglītību un nav turpinājuši izglītoties vai apgūt profesiju, bija 9,8%, liecina Eiropas Komisijas ziņojums.

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss programmā “OSMOZE”

10.02.2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina projektu pieteikumu konkursu Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās „OSMOZE”.

Lasīt vairāk »

Pārcelts seminārs “Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”

06.02.2015

Informējam, ka 28. janvārī nenotikušais seminārs “Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē” tiek pārcelts uz 2015. gada 24. februāri. Semināru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Lasīt vairāk »

Nīderlandē norisināsies Erasmus+ kontaktseminārs

06.02.2015

2015. gada 13.-14. aprīlī Amsterdamā Nīderlandes nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautisku tematisku kontaktsemināru „Permeability VET-Higher education“ (Pāreja: Profesionālā izglītība – augstākā izglītība).

Lasīt vairāk »

Ieviesti precizējumi Erasmus+ vadlīnijās

05.02.2015

Informējam, ka Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi programmas Erasmus+ 2015. gada vadlīniju labojumus.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: LU zinātnieki meklē materiālus enerģiju taupošiem gaismas avotiem

05.02.2015

Projekta "Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem" mērķis ir pētīt nanostrukturētu un makroizmēra neorganisko savienojumu (AlN, Al2O3, YAG, ZnO) īpašības (spektrālās, elektriskās uc.) un, lietojot šīs vielas, izveidot jaunus luminiscējošus materiālus - luminoforus, kuru īpašības atbilst perspektīvu enerģiju taupošu luminiscento gaismas avotu prasībām. 

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties Grieķijas Republikas valdības stipendijām

05.02.2015

Grieķijas Republikas valdība piedāvā Latvijas studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem divas stipendijas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 13. aprīlis.

Lasīt vairāk »

Eiropas Komisija Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu

04.02.2015

Trešdien, 4. februārī, Eiropas Komisija (EK) Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu "ES strādā mūsu labā". Tās mērķis ir vērst iedzīvotāju uzmanību uz Eiropas Savienības (ES) sniegtajām iespējām, kas veicina ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Latvijā kampaņa vērsta uz jauniešu nodarbinātības un izglītības jautājumiem – aptverot Erasmus+ un Jauniešu garantijas piedāvātās iespējas. 

Lasīt vairāk »

Izstrādāts jauns interneta portāls skolām

03.02.2015

2015. gada 2. februārī sāka darboties jauns Eiropas Komisijas portāls School Education Gateway. Interneta vietnes mērķis ir nodrošināt atbalstu skolotājiem un citam skolu izglītības personālam Eiropas sadarbības aktivitātēs.

Lasīt vairāk »

Publicētas infografikas par Erasmus+

30.01.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina iepazīties ar informatīvu materiālu par Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+.

Lasīt vairāk »

Šveices Stipendiju fonds – atbalsts topošajiem zinātniekiem

29.01.2015

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) doktorantūras students Nikolajs Toropovs, 2013. gadā saņemot Šveices Stipendiju fonda finansējumu, kas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem nodrošina atbalstu pētījumu veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās, gadu aizvadīja Šveices Materiālu zinātnes un Tehnoloģiju federālajā institūtā (EMPA – Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt). 

Lasīt vairāk »

Sākusies projektu iesniegumu vērtēšana

28.01.2015

23. janvārī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē “Stipendijas”, kas tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” atbalstu.

Lasīt vairāk »

Ķīnas Tautas Republikas valdība piedāvā stipendijas

28.01.2015

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam trīspadsmit stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2015./2016. akadēmiskajā gadā. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 16. marts.

Lasīt vairāk »

Pieejamas Lietuvas valdības stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem

23.01.2015

Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas atbalsta fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Lietuvas augstskolās un dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos. Pieteikumu iesniegšanas termiņi – 2015. gada 1. marts (vasaras skolas) un 1. aprīlis (studijas un pētniecība).

Lasīt vairāk »

Čehijas Republikas valdības stipendijas studijām un pētniecībai

21.01.2015

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2015./2016. akadēmiskajā gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 13. marts.

Lasīt vairāk »

Stāstīs par starptautisku karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu

20.01.2015

2015. gada martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Rīgā un Saldū rīko praktiskus seminārus „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Lasīt vairāk »

Aktualizētas Erasmus+ mobilitātes projektu pieteikumu veidlapas

19.01.2015

Informējam, ka Eiropas Komisija ir publicējusi aktualizētas versijas Erasmus+ programmas pamatdarbības nr. 1 (KA1) 2015. gada konkursa projektu veidlapām skolu, pieaugušo un profesionālās izglītības sektoros.

Lasīt vairāk »

Notiks semināri par „Karjeras kompass” praktisku izmantošanu

16.01.2015

2015. gada 13. februārī un 27. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko mācību seminārus “Metodiskā līdzekļa „Karjeras kompass” praktiska izmantošana fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”.

Lasīt vairāk »

Izsludināta pieteikšanās Japānas valdības stipendijai

14.01.2015

Japānas valdība (Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģijas ministrija) ārvalstu pedagogiem piedāvā stipendiju, kas sniedz iespēju Japānas universitātē veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu.

Lasīt vairāk »

Norisināsies semināri “Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”

13.01.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizē seminārus „Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”. 

Lasīt vairāk »

Šveices statuss dalībai Erasmus+ programmā

12.01.2015

Šveices dalībai Erasmus+ programmā kopš 2014. gada 26. februāra ir noteikts trešās valsts jeb partnervalsts statuss, kas nozīmē, ka Šveices institūcijas var piedalīties programmā, piemērojot nosacījumus, kas attiecas uz Erasmus+ partnervalstīm. Šis pagaidu risinājums tiks piemērots arī 2015. un 2016. gadā, ja Šveices statuss attiecībā uz Erasmus+ nemainīsies.

Lasīt vairāk »

Pieejamas Erasmus+ vadlīnijas latviešu valodā

12.01.2015

Informējam, ka Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi programmas Erasmus+ vadlīnijas latviešu valodā. 

Lasīt vairāk »

Čehijas Republikas valdības stipendijas čehu valodas vasaras kursiem

12.01.2015


Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fiziskās audzināšanas ministrija piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos 2015. gada vasarā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 13. martam.

Lasīt vairāk »

Jauns konkurss Erasmus+: 3. pamatdarbībā - Atbalsts politikas reformai

09.01.2015

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) izsludinājusi 2015. gada projektu pieteikumu konkursu “Uz nākotni vērsti sadarbības projekti” Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ 3. pamatdarbības ietvaros – Atbalsts politikas reformai: paredzamās iniciatīvas. 

Lasīt vairāk »

Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" konkursa papildu kārta Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām

05.01.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2015. gada 5. janvārī izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātā konkursa papildu kārtu.

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām

22.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartām. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ programmai jauna mājaslapa

22.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka Eiropas Savienības (ES) programmai Erasmus+ izveidota atsevišķa mājaslapa, kur vienuviet apkopota un ērti pieejama informācija par programmas aktivitātēm un projektu pieteikumu konkursiem.

Lasīt vairāk »

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikt kandidātus dalībai konkursā “WorldSkills 2015”

22.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes pieteikt kandidātus dalībai pasaules jauno profesionāļu meistarības konkursā „WorldSkills 2015” grafiskā dizainera un skatlogu noformētāja profesijās.

Lasīt vairāk »

Šogad VIAA apstiprinājusi Erasmus+ projektus 12 miljonu eiro apmērā

17.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2014. gadā ir apstiprinājusi jaunās Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projektus skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā ar kopējo finansējumu vairāk nekā 12 miljoni eiro.

Lasīt vairāk »

Iespēja piedalīties konferencē Ķelnē

15.12.2014

2015. gada 2. un 3. martā kursu nodrošinātāji skolu izglītības sektorā aicināti piedalīties Ķelnē, Vācijā plānotajā Erasmus+ konferencē "Towards high quality in KA1-mobility projects for school education staff - a dialogue between National Agencies and Course providers". 

Lasīt vairāk »

Augstskolas ziemas uzņemšanā gaida savus jaunos studentus

15.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apkopojusi informāciju par augstskolu un koledžu ziemas uzņemšanas piedāvājumu. Šobrīd 24 augstākās izglītības iestādes jauniešus aicina izvēlēties kādu no 190 studiju programmām. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts Nordplus programmas 2015. gada konkurss

04.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Lasīt vairāk »

Jauniešiem radīta iespēja iegūt profesiju bez maksas

01.12.2014

Jauniešiem, kas vēlas gada vai pusotra gada laikā apgūt arodu, no 1. decembra ir iespēja pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstītajās profesionālās izglītības programmās. Šogad projektā iesaistījušās 30 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. 

Lasīt vairāk »

Valsts izglītības attīstības aģentūrai jaunas funkcijas

15.11.2014

2014. gada 1. novembrī stājušies spēkā 23. septembrī Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprinātie grozījumi MK 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”, kas paredz konsolidēt ar starptautisko pētījumu programmu īstenošanu saistītus jautājumus vienā organizācijā - Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA). 

Lasīt vairāk »

Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem

22.10.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.

Lasīt vairāk »