Aicinām zinātnisko personālu pieteikties informācijas dienai par MSCA RISE

21.02.2020

27. februārī Latvijas Universitātes Dabas mājā notiks Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) organizētā informatīvā diena par Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosaukto Inovāciju un zinātnisko grupu apmaiņas grantu programmu RISE. Pasākumā ieskatu programmas sniegtajās iespējās Latvijas zinātniskajam personālam sniegs Nacionālā kontaktpunkta eksperti un LU pētniece. 

Lasīt vairāk »

VIAA stendā izstādē Skola 2020 varēs doties virtuālās ekskursijās tehnoloģiju uzņēmumos

21.02.2020

Izstādē Skola 2020, kas norisināsies no 28. februāra līdz 1. martam starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stenda apmeklētāji varēs iesaistīties aktivitātē “Kā strādāsim nākotnē?”. Tajā ar virtuālās realitātes briļļu palīdzību būs iespēja viesoties 3 uzņēmumos, kuri strādā ar jaunākajām tehnoloģijām.

Lasīt vairāk »

Atvērts projektu konkurss aktuālāko sociālo problēmu risināšanai

20.02.2020

Līdz 2020. gada 15. aprīlim var iesniegt projektus European Social Catalyst Fund (ESCF) konkursā. ESCF ir jauna iniciatīva, kas paredzēta, lai būtiski ietekmētu dažas no Eiropas aktuālākajām sociālajām problēmām, apvienojot valsts un privātos resursus, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus un dotu iespēju cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, dzīvot kā vērtīgiem un iesaistītiem savu kopienu locekļiem.

Lasīt vairāk »

Ungārijas Ārlietu un tirdzniecības ministrija piedāvā stipendijas

20.02.2020

Ungārijas Ārlietu un tirdzniecības ministrija līdz 2020. gada 4. martam aicina pieteikties stipendijai studijām ungāru valodas un ungāru studiju programmā Pēčas Universitātē (Ungārija) 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

Lasīt vairāk »

Atvērta reģistrācija Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas konferencei Rīgā

19.02.2020

Starptautiskā Karjeras atbalsta asociācija (IAEVG) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) šī gada 20. - 22. oktobrī Rīgā rīko zinātniski praktisku konferenci, lai izceltu karjeras atbalsta nozīmi izglītības, indivīda un tautsaimniecības attīstībā, kā arī veicinātu karjeras atbalsta jomas attīstību kopumā.

Lasīt vairāk »

Notiks Vācijas ES prezidentūras rīkotā konference par demokrātijas aktuālajiem jautājumiem

19.02.2020

2020. gada 28.-29. oktobrī Bonnā, Vācijā, notiks Eiropas Savienības Ministru Padomes Vācijas prezidentūras konference “Revitalising Democracy in Times of Division – The Role of Social Sciences and Humanities", kuru rīko Vācijas Federālā Izglītības un pētniecības ministrija. Konference būs saistoša tiem, kuriem interese par šī brīža demokrātijas problēmām Eiropā un kāda ir pētniecības loma to risināšanā. 

Lasīt vairāk »

Apvārsnis 2020 NKP piedalās LU 78. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

18.02.2020

2020. gada janvārī ir sākusies Latvijas Universitātes (LU) 78. Starptautiskā zinātniskā konference, kurā piedalās arī Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta (NKP) pārstāvji. Konference ir organizēta sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, starpdisciplināri un 12 prioritāro pētniecības tēmu sekciju darbā.

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA-NET ERA-CVD konkurss sirds un asinsvadu slimību izpētes jomā

31.01.2020

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes jauns projektu konkurss ERA-CVD par tēmu “Vaskulāras dabas kognitīvo traucējumu novēršana, savlaicīgi diagnosticējot sirds un asinsvadu slimības” (Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases). 

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA PerMed 2020. gada konkurss

24.01.2020

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes ERA-PerMed projektu konkurss par “Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – pirmsklīniskā un klīniskā pētniecība, lielie dati un IKT, ieviešana un lietotāja perspektīva” (Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective). 

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA-NET Cofund konkurss viedās lauksaimniecības jomā

22.01.2020

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projekta ICT-AGRI-FOOD konkurss viedās lauksaimniecības jomā, kurā piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Konkurss sniedz atbalstu pētniecības projektiem digitālo tehnoloģiju risinājumu izstrādei, kas sekmētu pāreju uz ilgtspējīgākām un elastīgākām lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēmām. 

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET projektu konkurss neirodeģeneratīvo slimību jomā

21.01.2020

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes JPCOFUND2 projektu konkurss par tēmu “Jaunas attēldiagnostikas un smadzeņu stimulācijas metodes un tehnoloģijas neirodeģeneratīvajām slimībām”. Pieteikšanās notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2020. gada 3. marts.     

Lasīt vairāk »

ERA-NET izsludina konkursu smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomā

20.01.2020

Izsludināts jauns projektu konkurss ERA-NET Neuron smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomā par tēmu “Starptautiski pētniecības projekti par maņu orgānu slimībām”. Projektu konkurss notiks divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2020. gada 10. marts. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA-NET Cofund konkurss informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

20.01.2020

Līdz 2020. gada 14. februārim ir iespēja iesniegt projekta pieteikumu Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projektā CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term ICT and ICT-based Scientific and Technological Challenges), kurā piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA-NET Cofund konkurss par urbāno pieejamību un savienojamību

02.01.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pirmo reizi piedalās ERA-NET Cofund platformā transporta jomā, kurā ir izsludināts jauns projektu konkurss “Urbānā pieejamība un savienojamība” (EN-UAC).

Lasīt vairāk »