Veikti grozījumi pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu pirmās atlases kārtas nolikumā

26.04.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka ir veikti grozījumi projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu pirmās atlases kārtas nolikumā.

Lasīt vairāk »

Šrilankas valdības stipendijas bakalaura studijām Šrilankā

25.04.2017

Latvijas jaunieši līdz 25 gadu vecumam var pieteikties Šrilankas valdības stipendijai, lai studētu bakalaura studiju programmā kādā no valsts universitātēm Šrilankā. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 4. maijs. 

Lasīt vairāk »

Turpinās pieteikumu sagatavošana Erasmus+ VET hartai 2017. gada konkursā

24.04.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) vērš uzmanību, ka turpinās pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartai (VET harta) Eiropas Komisijas (EK) izsludinātā 2017. gada konkursa ietvaros.

Lasīt vairāk »

Vilinošā Ķīnā - ar Ķīnas valdības stipendijas palīdzību viespētnieka lomā

24.04.2017

Ekonomikas doktors Aldis Bulis ar Ķīnas valdības stipendijas palīdzību darbojas kā viespētnieks Dongbei University of Finance and Economics pēc aizstāvētās disertācijas par ārzemju uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu Ķīnas tirgū un uzskata, ka stipendija ir vērtīga iespēja, lai pilnveidotu sevi un veicinātu savstarpēju izpratni starp Latviju un Ķīnu.

Lasīt vairāk »

Noteikti uzvarētāji pirmajam nacionālajam profesionālās meistarības konkursam SkillsLatvia 2017

22.04.2017

Ir noslēdzies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais pirmais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2017, kurā noteikti 53 medaļu ieguvēji 16 dažādās profesijās. Trīs dienas 96 konkursanti no 30 Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm izpildīja starptautiskajiem standartiem līdzvērtīgus praktiskus uzdevumus, demonstrējot savas prasmes un to atbilstību darba tirgum.

Lasīt vairāk »

Aicinām apmeklēt konferenci “Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā Apvārsnis 2020”

21.04.2017

10. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) rīko konferenci “Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā Apvārsnis 2020", lai dalītos ar labās prakses piemēriem un sniegtu ieskatu programmas vērtēšanas procesā.

Lasīt vairāk »

Sākas pirmais nacionālais profesionālās meistarības konkurss SkillsLatvia 2017

20.04.2017

Šodien ar moto “Uzvar darītājs!” atklāts pirmais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2017, kurā savas prasmes demonstrēs 96 dalībnieki no 30 Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm 16 profesijās. Konkurss aicina ikvienu novērtēt profesionālās izglītības kvalitāti Latvijā un mācību programmu piedāvātās iespējas iegūt darba tirgū pieprasītas profesijas un nepieciešamas prasmes.

Lasīt vairāk »

Turpinās pieteikumu sagatavošana Erasmus+ VET hartai 2017. gada konkursā

24.04.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) vērš uzmanību, ka turpinās pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartai (VET harta) Eiropas Komisijas (EK) izsludinātā 2017. gada konkursa ietvaros.

Lasīt vairāk »

Izsludināts M-ERA.Net 2 projektu konkurss materiālzinātņu jomā

16.03.2017

2017. gada 14. martā M-era.Net 2 (ERA-NET for materials research and innovation) ietvaros izsludināts 2017. gada projektu pieteikumu konkurss, lai atbalstītu starptautiskās sadarbības projektus materiālu zinātnēs un inovācijā, tai skaitā materiālu zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādei un saistītām ražošanas tehnoloģijām.

Lasīt vairāk »

Izsludināts Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības 2017. gada projektu konkurss

01.03.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas līdz 31. maijam pieteikties Latvijas – Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss Erasmus+ programmā Nozaru prasmju apvienības

22.02.2017

Aicinām līdz 2017. gada 2. maijam iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) aktivitātes konkursā - Nozaru prasmju apvienības.

Lasīt vairāk »

Izsludināts mobilitātes projektu konkurss zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās

22.02.2017

Līdz 2017. gada 19. maijam iespēja iesniegt projektu pieteikumus mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā „OSMOZE” zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss mācekļu ilgtermiņa mobilitāšu veicināšanas projektiem

22.02.2017

Eiropas Komisija (EK) 2017. gada 25. janvārī ir izsludinājusi projektu konkursu EK īstenotā pilotprojekta ietvaros, kura mērķis ir sekmēt mācekļu ilgtermiņa mobilitāšu īstenošanu, lai attīstītu viņu prasmes un veicinātu nodarbinātību, stiprinot mācekļu Eiropas pilsonisko apziņu.

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA.Net EU-LAC projektu pieteikumu konkurss “Veselība”

14.02.2017

ERA.Net EU-LAC projekta konsorcija dalībnieki vienojušies par kopēja pētniecības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus medicīnas zinātņu un sabiedrības veselības jomās.

Lasīt vairāk »