Konference par karjeras vadības prasmju apguvi izglītības procesā

24.03.2017

Kuldīgā 2017. gada 28. aprīlī karjeras konsultanti un pedagogi aicināti piedalīties karjeras izglītības konferencē “Karjeras vadības prasmju apguve izglītības procesā”. 

Lasīt vairāk »

Starptautiskā seminārā diskutē par e-prasmēm nodarbināmības veicināšanai

24.03.2017

E-prasmes ir kļuvušas par stingru prasību kā izglītībā, tā darba tirgū, nešķirojot cilvēkus pēc vecuma vai profesijas - šāds ir viens secinājumiem, kas izskanēja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā starptautiskajā tematiskajā seminārā “Erasmus+ atbalsts e-prasmju attīstībai nodarbināmības veicināšanai”, kas notika šodien, 23. martā.

Lasīt vairāk »

Pieejams informatīvs buklets izglītības un karjeras speciālistiem

23.03.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēts informatīvs buklets izglītības un karjeras speciālistiem par karjeras vadības prasmēm mācību priekšmetu standartos.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties Lietuvas valsts stipendijām studijām, pētniecībai un vasaras kursiem

22.03.2017

Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas atbalsta fonds (Education Exchanges Support Foundation) piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Lietuvas augstskolās un dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos.

Lasīt vairāk »

Pārcelts norises laiks tiešsaistes semināram potenciālajiem M-ERA.Net 2 projektu dalībniekiem

22.03.2017

2017. gada 28. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina potenciālos M-ERA.Net 2 projektu dalībniekus piedalīties tiešsaistes seminārā par 2017. gada projektu konkursa aktualitātēm.

Lasīt vairāk »

EK uzsāk sabiedrisko apspriešanu par mūžizglītības pamatprasmju pārskatīšanu

21.03.2017

Eiropas Komisija (EK) uzsākusi 2006. gada Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikuma “Par pamatprasmēm mūžizglītībā” sabiedrisko apspriešanu.

Lasīt vairāk »

Aicina piedalīties Erasmus+ 30. gadadienas pieredzes stāstu konkursā

20.03.2017

Atzīmējot Erasmus+ 30. gadadienu, Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi stāstu konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens, kurš pēdējo 30 gadu laikā izmantojis programmas iespējas – studējis, praktizējies, piedalījies mācībās vai veicis jebkādas citas aktivitātes, saņemot finansējumu no Erasmus.

Lasīt vairāk »

Izsludināts M-ERA.Net 2 projektu konkurss materiālzinātņu jomā

16.03.2017

2017. gada 14. martā M-era.Net 2 (ERA-NET for materials research and innovation) ietvaros izsludināts 2017. gada projektu pieteikumu konkurss ar mērķi atbalstīt starptautiskās sadarbības projektus materiālu zinātnēs un inovācijā, tai skaitā materiālu zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādei un saistītām ražošanas tehnoloģijām.

Lasīt vairāk »

Izsludināts Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības 2017. gada projektu konkurss

01.03.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas līdz 31. maijam pieteikties Latvijas – Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss Erasmus+ programmā Nozaru prasmju apvienības

22.02.2017

Aicinām līdz 2017. gada 2. maijam iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) aktivitātes konkursā - Nozaru prasmju apvienības.

Lasīt vairāk »

Izsludināts mobilitātes projektu konkurss zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās

22.02.2017

Līdz 2017. gada 19. maijam iespēja iesniegt projektu pieteikumus mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā „OSMOZE” zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss mācekļu ilgtermiņa mobilitāšu veicināšanas projektiem

22.02.2017

Eiropas Komisija (EK) 2017. gada 25. janvārī ir izsludinājusi projektu konkursu EK īstenotā pilotprojekta ietvaros, kura mērķis ir sekmēt mācekļu ilgtermiņa mobilitāšu īstenošanu, lai attīstītu viņu prasmes un veicinātu nodarbinātību, stiprinot mācekļu Eiropas pilsonisko apziņu.

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA.Net EU-LAC projektu pieteikumu konkurss “Veselība”

14.02.2017

ERA.Net EU-LAC projekta konsorcija dalībnieki vienojušies par kopēja pētniecības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus medicīnas zinātņu un sabiedrības veselības jomās.

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA-NET konkurss sociālo zinātņu jomā „Pārmaiņas, kas veicina ilgtspēju”

23.01.2017

2017. gada 18. janvārī ir izsludināts vienīgais ERA-NET T2S projektu konkurss par tēmu „Pārmaiņas, kas veicina ilgtspēju” (Transformation to Sustainability - T2S).

Lasīt vairāk »