Skolotājiem piedāvāti jauni mācību materiāli domāšanas prasmju pilnveidei

22.03.2019

Mācību centrs TA Group sadarbībā ar partneriem no Somijas, Latvijas un Lietuvas realizēja Nordplus horizontālās programmas projektu SMART Learning (Study MAterials as Resources for Thinking-based Learning), kurā izstrādāja modeli, kas ļauj sistemātiski integrēt domāšanas prasmju attīstīšanu mācību stundās. Tā kā jaunu mācību standartu ieviešana ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijā un metapriekšmetu kompetences vai caurviju prasmes veidošana ir svarīga vairākiem mūsdienu skolotājiem, projektā bija svarīga pieredzes apmaiņa ar partneriem.

Lasīt vairāk »

Notiks tiešsaistes seminārs par informācijas ievadi Mobility Tool+ sistēmā

21.03.2019

2019. gada 27. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru par informācijas ievadi projektu vadības un atskaišu sistēmā Mobility Tool+ Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektora 2018. gada projektu īstenotājiem.

Lasīt vairāk »

Alūksnē notiks seminārs par karjeras iespējām būvniecības nozarē

21.03.2019

2019. gada 24. aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Alūksnes novada vidusskolu organizē semināru “Karjeras iespējas būvniecības nozarē”. 

Lasīt vairāk »

Pagarināta pieteikšanās Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu iesniegšanai 2019. gada konkursā

21.03.2019

Tehnisku problēmu dēļ Eiropas Komisija ir pagarinājusi termiņu pieteikumu iesniegšanai Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību projektiem skolu, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektorā 2019. gada konkursā līdz 26. marta plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Lasīt vairāk »

Īrijā notiks seminārs par neformālās mācīšanas metodēm

20.03.2019

Laikā no 2019. gada 16. maija līdz 18. maijam Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – semināru sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un direktoriem "Profesionālās pilnveides iespēja skolotājiem: neformālās mācīšanas radošās metodes II" (“Professional Development Opportunity for Teachers: Creative methods for facilitating learning II”) Dublinā, Īrijā.

Lasīt vairāk »

Precizēti pieteikšanās dokumenti izglītības iestādēm pieaugušo izglītības projektā

19.03.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) precizējusi mācību programmu pieteikšanas dokumentus pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtās kārtas izglītības iestāžu atlasē, kurā var pieteikties līdz 2019. gada 12. aprīlim.

Lasīt vairāk »

Zinātnieki var pieteikt projektus Francijas - Latvijas sadarbības programmā OSMOZE

15.03.2019

Līdz 2019. gada 31. maijam zinātnieki var iesniegt projektu pieteikumus mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā OSMOZE zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. Izglītības un zinātnes ministrija un Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru izsludina pētniecības projektu konkursu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Lasīt vairāk »

ERA-NET ERA-PerMed izsludina jaunu projektu konkursu personalizētās medicīnas jomā

06.02.2019

Izsludināts jauns projektu konkurss ERA-NET ERA-PerMed par tēmu “Personalizētā medicīna: multidisciplināri pētījumi ar virzību uz ieviešanu” ("Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation"), kurš norisinās divās kārtās un pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 7. marts.

Lasīt vairāk »

Augstskolas var pieteikties Erasmus+ augstākās izglītības hartai

05.02.2019

Eiropas Komisija (EK) aicina Eiropas augstākās izglītības iestādes pieteikties Erasmus+ programmas augstākās izglītības hartai (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), kas sniedz iespēju augstākās izglītības iestādēm piedalīties Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātēs.

Lasīt vairāk »

Izsludināts jauns konkurss ERA-NET NEURON smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomā

04.02.2019

ERA-NET NEURON ir izsludinājis jaunu projektu konkursu smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomā par tēmu “Starptautiski pētniecības projekti par translācijas biomarķieriem smadzeņu saslimšanām”. Projektu konkurss notiks divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2019. gada 11. marts.

Lasīt vairāk »

ERA-Net izsludina konkursu kardioloģijas pētījumu jomā

30.01.2019

Izsludināts ERA-CVD projektu konkurss jaunajiem zinātniekiem sirds un asinsvadu slimību pētījumu jomā. Projektus var pieteikt pētniecības konsorciji, kuros pārstāvētas vismaz trīs valstis. Kopējais projektā pieejamais finansējums ir aptuveni 10 miljoni eiro.  Projektu konkurss noritēs vienā kārtā, un pieteikumus jāiesniedz līdz 29. aprīlim.

Lasīt vairāk »

ERA-NET Cofund izsludina konkursu neirodeģeneratīvo slimību jomā

28.01.2019

Izsludināts jauns projektu konkurss “Personalizētā medicīna neirodeģeneratīvajām slimībām”. Atbalstu iespējams saņemt pētījumiem par tādām tēmāk kā alcheimera slimība, parkinsona slimība, prionu izraisītas slimības, spinālā muskuļu atrofija u.c. tēmām. Projektu konkurss noritēs divās kārtās - pirmā posma pieteikumus jāiesniedz līdz 12. martam.  

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikt pētniecības projektus JPI-EC-AMR konkursā

20.12.2018

2018. gada 14. decembrī ir izsludināts JPI-EC-AMR jauns projektu konkurss “Antimikrobiālās rezistences diagnostika un uzraudzība”, kurā projektu uzsākšana paredzēta 2019. gada nogalē.

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai

19.12.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 2019. gada konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai, kas sniedz iespēju pieteikties Erasmus+ programmas atbalstam vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »