Jauniešu garantijas projektā ieslodzījuma vietās šogad iesaistīti 218 jaunieši

Aktualitātes, 16.12.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi 2016.gadā Jauniešu garantijas aktivitātes īstenoja arī deviņās ieslodzījuma vietās - Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Rīgas Centrālcietumā, Brasas, Iļģuciema Liepājas, Jelgavas, Valmieras, Jēkabpils un Daugavgrīvas cietumā. 

Ieslodzījuma vietās īstenotas dažādas profesionālās pilnveides izglītības programmas, savukārt Daugavgrīvas cietumā īstenota 2.kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programma.

Ieslodzījumā esošiem jauniešiem bija iespēja apgūt tādas profesionālās pilnveides izglītības programmas kā “Bruģēšanas darbi”, “Flīzēšanas darbi”, “Apdares darbi un telpu remonts”, “Latviešu valodas apguve”, “Datorapmācība”, “Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana”, “Manikīra darbu tehnoloģija”, “Rokas kokgriešana”, “Fotogrāfiju digitālā apstrāde”, “Komercdarbības pamati” un “Tūrisma produktu izstrāde”, kā arī otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmu ar iegūstamo kvalifikāciju “Elektromontieris”.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas tika īstenotas 160 stundu apjomā, savukārt profesionālās tālākizglītības programma 640 stundu apjomā. Šo izglītības programmu apguvē iesaistījās 218 ieslodzītie jaunieši, no kuriem 179 jaunieši saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi un 9 jaunieši ieguva 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Elektromontieris”.

Projekta darbību mērķis ir ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem nodrošināt darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu.