Privātā bērnudārza pārstāvji gūst pieredzi prestižās mācību iestādēs Spānijā

Aktualitātes, 14.01.2019

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv sadarbībā ar King’s College School, La Moraleja un King’s Infant School, Chamartín laika posmā no 2017. janvāra līdz 2018. gada jūnijam īstenoja Erasmus+ novērošanas mobilitāti. King’s College School ir starptautiska skola, tādēļ mobilitāte norisinājās Spānijā, Madridē, divās no King’s Colege School starptautiskajām skolām. Skolu misija ir nodrošināt augstākās kvalitātes britu izglītību, kas sniedz skolēniem iedvesmojošu mācību pieredzi.

Erasmus+ deva iespēju īstenot projektu: “Britu izglītības mācību metožu un paņēmienu izpēte, iespējamā iekļaušana Bebelv izglītības programmā”, kurā BeBelv  mobilitātes pārstāves novēroja un pētīja citu izglītības iestāžu pieredzi un metodes. Galvenais mērķis bija smelties idejas jaunām metodēm, nodarbību materiāliem un inventāram, būtiski bija redzēt bērnudārza vidi, materiālo bāzi un radošās idejas. Mobilitātes pārstāvēm pārsteidzoši likās, cik veiksmīgi uzņemošā organizācija bija izplānojusi BeBelv pārstāvju dienas gaitu. Bija ņemtas vērā visas BeBelv mobilitātes pārstāvju vēlmes un projekta mērķi un uzdevumi.

Trīs pārstāves no PPII BeBelv: bēnudārza dibinātāja Rita Stikāne, vadītāja-metodiķe un projekta autore Egija Posse-Apsīte, kā arī talantu skolas vadītāja Iveta Pēkmane 2017. gada 5. oktobrī devās uz tikšanos ar skolas direktoru Nigel Fossey no King’s College School, La Moraleja un bērnudārza direktori Kirsty Sharp no King’s Infant School, Chamartín. Tikšanās laikā viesus iepazīstināja ar vīziju, mērķi, dibinātāju un citiem svarīgiem faktiem. Ievērības cienīgs fakts likās tas, ka skolās tiek pārstāvēti 42 vai vairāk tautību bērni, kuriem visiem tiek piedāvāta Britu izglītības sistēma un specifika. Klases sastāvs parasti ir ap 27  bērni. Lieki piebilsts, ka King’s College School darbinieki ir pilnībā pārliecināti Britu izglītības modeļa piekritēji. Tādēļ spāņu kolēģi ar interesi klausījās BeBelv bērnudārza prezentāciju par Latviju un Latvijas izglītības sistēmu, kā arī privāto bērnudārzu BeBelv. Kopīgā tikšanās reizē projekta īstenotāji diskutēja par dažādajām izglītības sistēmām.

Abās skolās notika ekskursija pa skolu un noorganizēts tikšanās laiks ar skolas direktoru. Turpmākās dienas gaitas BeBelv pāstāves pavadīja katra savā klasē (ik pa brīdim mainot vecumposmu), lai vērotu nodarbības un dienas kārtību. Viesiem bija iespēja pārrunāt visu redzēto ar skolotājiem un viņu asistentiem. Neviena nodarbība nenotiek bez interaktīvās tāfeles un modernajām tehnoloģijām. Līdz šādai jauno tehnoloģiju ieviešanai visās pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijai vēl tāls ceļš ejams. Nodarbības ir interaktīvas, radošas, jautras, bet nevienā brīdī nav sajūta, ka moderno tehnoloģiju ir par daudz. Viss ir pārdomāts, sabalansēts un bērna attīstībai izzinošs.

Drīz pēc Bebelv pārstāvju atgriešanās, vecākus un darbiniekus iepazīstināja ar mobilitātē gūto pieredzi un jaunām idejām. Iepazīstot šo izglītības modeli, BeBelv vadība rada iespēju uzlabot BeBelv mācību saturu un organizāciju, lai spētu piedāvāt klientiem aizvien kvalitatīvāku izglītību. Lai ieviestu jaunās tehnoloģijas mācību procesā, BeBelv iegādājās portatīvos datorus un nodrošināja interneta pieslēgumu. Tādejādi BeBelv darbinieki var vadīt modernākas, bērniem saistošas un interaktīvas nodarbības.

Pēc mobilitātes bērnudārza grupiņās ieviesa dažādas spēles un papildināja uzskates materiālus. Kā arī ļoti būtiski, ko BeBelv tiešām aizguva no King’s School Collage, ir grupas noteikumu forma un vēstījums bērniem. Redzot, cik disciplinēti ir bērni King’s School Collage, radās vēlme aizgūt šos noteikumus un disciplinēšanas metodes. Apbrīnojami, cik stringri, bet tajā pašā laikā draudzīgi Spānijas pirmsskolas personāls runāja ar bērniem un kā komunicē ar vecākiem. Latvijā tam vēl ir daudz jāmācas, lai iedzīvotāji pirmsskolu uztvertu tik nopietni, kā tika uztverta šī iestāde. Lai sasniegtu šādu rezultātu, skolas iekšējie kārtības noteikumi jāievēro visiem.  BeBelv pārstāvji atzīst, ka Latvijā bērni tiek vairāk apčubināti un lutināti.

Erasmus+ projekts deva lielisku iespēju uzlabot dalībnieču kompetences, ieviest jauninājumus bērnu rotaļnodarbībās un ikdienas ritmā, motivēja uzlabot sadzīvi un tehnisko pusi ikdienā, gan paplašināja vadības un parējo darbinieku redzesloku. Erasmus+ projekts un izvēlētā izglītības iestāde, noteikti veicināja BeBelv izgausmes un attīstības iespējas, kā arī motivēja darboties tālāk un meklēt jaunas iespējas.