Zināmi ECTS/DS Atzinības zīmju 2013.gada konkursa rezultāti

02.01.2014

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir paziņojusi ECTS/DS Atzinības zīmju 2013.gada konkursa rezultātus. Eiropas Komisija piešķir atzinības zīmes tām Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas demonstrē izcilību Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) un Diploma pielikumu (DS) izmantošanā.

2013.gada konkursam pieteikumus iesniedza 7 Latvijas augstākās izglītības iestādes, pieteikumu sagatavošanas laikā augstskolas konsultēja Latvijas Boloņas eksperti.

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir gandarīta informēt, ka 6 no 7 Latvijas augstskolu iesniegtajiem pieteikumiem ir apstiprināti, un ir saņemtas ECTS/DS Atzinības zīmes 2013.-2016.gada periodam:

1)    ECTS Label 2013 ir saņēmusi Banku Augstskola;

2)    DS Label 2013 – saņēmušas Ekonomikas un kultūras augstskola un Latvijas Kristīgā akadēmija;

3)    DS Label Renewal 2013 – DS Atzinības zīmes atjaunotas Rēzeknes Augstskolai, Rīgas Tehniskajai universitātei un Vidzemes Augstskolai.

Īpaši atzīmējama ir ECTS Atzinības zīme, kura pirmo reizi ir piešķirta Latvijas augstākās izglītības institūcijai.

Visi apstiprināto pieteikumu saraksti pieejami Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA mājas lapā.
 

Vairāk par ECTS/DS Atzinības zīmēm VIAA mājas lapā.