Comenius reģionālās partnerības
Partnerību uzraudzības ziņojumi

Lai jaunajiem projektu īstenotājiem palīdzētu atklāt projektu uzraudzības prasības un popularizētu labās prakses piemērus, aicinām iepazīties ar projektu uzraudzības ziņojumiem. Šeit publicēti ziņojumi, kas atbilst projektiem, kuri attīstās labas prakses virzienā.

  Projekta īstenotājs  
1. Rēzeknes novada pašvaldība Rēzeknes novada dome.doc?d=files/free/65/19965/r_zeknes_novada_dome.doc
2. Dobeles novada Izglītības pārvalde Dobeles novada Izglītības pārvalde.doc?d=files/free/65/19965/dobeles_novada_izgl_t_bas_p_rvalde.doc
3. Pļaviņu novada dome Pļaviņu novada dome.doc?d=files/free/65/19965/p_avi_u_novada_dome.doc