Comenius Reģionālās partnerības

2013.-2015.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums 1.-Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/53/2853/1._call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes 2013 2.-stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/53/2853/2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

3.-LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/53/2853/3._llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/53/2853/3._llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/53/2853/3._llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

4.-Comenius Regio Application form_2013_clean.doc?d=files/free/53/2853/4._comenius_regio_application_form_2013_clean.doc EN

 
5.

Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

Vertesanas kriteriji.doc?d=files/free/53/2853/vertesanas_kriteriji.doc LV  
6.

Comenius prioritātes 2013 

Comenius_priorit_tes_2013.doc?d=files/free/53/2853/comenius_priorit_tes_2013.doc LV  
 

Projekta īstenošana

  
1.

Uzraudzības vizīšu ziņojumi

   
2.

Vispārīgie noteikumi

Vispārīgie noteikumi.pdf?d=files/free/53/2853/visp_r_gie_noteikumi.pdf EN  
3.

Starpatskaites

starpatskaite_regio_partner_bas_2013_2015.doc?d=files/free/53/2853/starpatskaite_regio_partner_bas_2013_2015.doc LV  Aktualizēts: 07.05.2014

2012.-2014.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/53/2853/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/53/2853/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/53/2853/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/53/2853/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/53/2853/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

Regio pieteikums 2012.doc?d=files/free/53/2853/regio_pieteikums_2012.doc EN

Aktualizēts: 05.12.2011
5.

Aprēķini 2012

Aprēķini visi Regio 2012.xls?d=files/free/53/2853/apr_ini_visi_regio_2012.xls EN Publicēts: 31.01.2012
6.

Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

regio_iesnieg_ana_2012.doc?d=files/free/53/2853/regio_iesnieg_ana_2012.doc LV Aktualizēts: 31.01.2012
7. Comenius prioritātes 2012 Regio prioritātes 2012.doc?d=files/free/53/2853/regio_priorit_tes_2012.doc LV Aktualizēts: 02.12.2011
 Projekta īstenošana  
1. Līguma paraugs Līgums mājas lapai_COM Regio partnerības.pdf?d=files/free/53/2853/l_gums_m_jas_lapai_com_regio_partner_bas.pdf LV   
2. Starpatskaite Regio starpatskaite 2012-2014..doc?d=files/free/53/2853/regio_starpatskaite_2012_2014..doc LV Publicēts: 26.03.2013
3. Gala atskaite COM_Regio_Gala_atskaite_2012.doc?d=files/free/53/2853/com_regio_gala_atskaite_2012.doc LV  
4. Vadlīnijas gala atskaites aizpildīšanai Vadlinijas_gala_atskaites_aizpildisanai.doc?d=files/free/53/2853/vadlinijas_gala_atskaites_aizpildisanai.doc EN  

 

2011.-2013.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/53/2853/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/53/2853/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/53/2853/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vispārīga informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/53/2853/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/53/2853/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/53/2853/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
 Projekta īstenošana  
5.

Starpatskaite

Comenius Regio starpatskaite 2009-2011 LV.doc?d=files/free/53/2853/comenius_regio_starpatskaite_2009_2011_lv.doc LV Aktualizēts: 06.01.2012
6.

Vadlīnijas projektu īstenotājiem par EST datu bāzes lietošanu

vadlīnijas pieteicējiem LV.doc?d=files/free/53/2853/vadl_nijas_pieteic_jiem_lv.doc LV  
7.

Video par datu ievadi EST datu bāzē

Saite uz video EN  
8.

Projekta gala atskaite

 Final report 2011-2013.doc?d=files/free/53/2853/final_report_2011_2013.doc EN  

2010.-2012.gada projektiem

 Projekta pieteikšana                                                                Piezīmes
  Vadlīnijas pieteicējiem    
1. I daļa. Vispārēji noteikumi

LLP_GUIDE_2010_Part_I_EN.doc?d=files/free/53/2853/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

 

I_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/53/2853/i_visparejie_noteikumi.doc LV

 

 
2. IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

Guide_2010_Part_II_a.doc?d=files/free/53/2853/guide_2010_part_ii_a.doc EN

 

IIa_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/53/2853/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

 
3. Finansiālie noteikumi.
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem

Finansialie_noteikumi_2010_LV.doc?d=files/free/53/2853/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV

 
4. Comenius Reģionālo partnerību vispārējie nosacījumi Visparejie_nosacijumi_Comenius_Regio.doc?d=files/free/53/2853/visparejie_nosacijumi_comenius_regio.doc LV  
  Projekta īstenošana    
5. Vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf?d=files/free/53/2853/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf LV  
6. Starpatskaite com_regio_starpatskaite_2010_lv_2v.doc?d=files/free/53/2853/com_regio_starpatskaite_2010_lv_2v.doc LV Aktualizēts: 09.06.2011
7. Gala atskaite Final report Regio 2010 (2).doc?d=files/free/53/2853/final_report_regio_2010_2_.doc EN Aktualizēts: 06.01.2012
8. Vadlīnijas gala atskaites aizpildīšanai Guidance notes for 2010 beneficiaries.doc?d=files/free/53/2853/guidance_notes_for_2010_beneficiaries.doc EN Aktualizēts: 06.01.2012

 

2009.-2011.gada projektiem

 Projekta īstenošana                                                                
1. Starpatskaite COM_Regio_starpatskaite_2009_2011_LV.doc?d=files/free/53/2853/com_regio_starpatskaite_2009_2011_lv.doc LV
2. 4. pielikums. Galīgās summas aprēķina atskaite 4_pielikums_Comenius_Regio.doc?d=files/free/53/2853/4_pielikums_comenius_regio.doc LV
3. Rokasgrāmata datu ievadīšanai EST datu bāzē Guide for beneficiaries.doc?d=files/free/53/2853/guide_for_beneficiaries.doc EN
4. EST vadlīnijas īstenotājiem EST vadlīnijas īstenotājiem.doc?d=files/free/53/2853/est_vadl_nijas_stenot_jiem.doc LV
5. Gala atskaite Regio 2009 gala atskaite.doc?d=files/free/53/2853/regio_2009_gala_atskaite.doc EN