Daugavpilī VIAA rīko semināru-konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem par ES Mūžizglītības programmu

10.01.2013

2013.gada 16.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centru rīko informatīvo semināru un konsultācijas par ES Mūžizglītības programmu un tās īstenošanu.

Seminārā un konsultācijās aicināti piedalīties visi interesenti, kuri vēlētos īstenot kādu no ES Mūžizglītības programmas – Comenius, Mācību braucieni, Grundtvig vai Leonardo da Vinci apakšprogrammu – projektiem.

Semināra darba kārtība: dienas_k_rt_ba_konsultativais_seminars_daugavpils.doc?d=files/news/18148/dienas_k_rt_ba_konsultativais_seminars_daugavpils.doc
Norises vieta: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Dobeles iela 30, Daugavpils
Laiks: 2013.gada 16.janvāris

Lai pieteiktos semināram lūdzu sazināties ar Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centru, tālr. 65423801 vai sūtot e-pastā savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto iestādi, kontakttālruni uz rsic@latgale.lv.