22. novembrī notiks semināru cikls un izstāde Baltic EXPRO 2013

29.10.2013

22. novembrī RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O, Ūdens ielā 6, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīkos izstādi Baltic EXPRO 2013. Tajā ikviens varēs iepazīties ar Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības un Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmu Baltijas valstu projektu rezultātiem. Savukārt informatīvajos semināros uzzināt vairāk par jauno ES programmu Erasmus+, kas sāks darboties 2014. gadā.

Izstāde

Izstādē piedalīsies Baltijas valstu projektu īstenotāji, kuri iepazīstinās ar 27 projektu rezultātiem dažādās nozarēs. Apmeklētāji uzzinās, piemēram, kā noteikt mākslas darba vērtību, kādas ir citu Eiropas valstu kulinārijas tradīcijas, kā jauniešus izglītot par savu veselību, kā saglabāt mutvārdu kultūras mantojumu. 

Izstādi varēs apskatīt no plkst. 10.00 līdz 16.30, bet satikt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas projektu īstenotājus un dalīties pieredzē no plkst. 10.00 līdz 10.45.

Informatīvie semināri

Semināru dalībniekus VIAA informēs par jauno ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmu Erasmus+. Tā apvienos vairākas pašreizējās programmas, piemēram, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus. Semināros klātesošie uzzinās par aktivitāšu mērķiem, mērķauditoriju, kā arī līdzšinējās Mūžizglītības programmas un nākotnes Erasmus+ programmas kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.

Savukārt Erasmus koordinatoru seminārā VIAA informēs par  gala atskaišu iesniegšanu jaunajā informācijas tehnoloģiju vietnē Mobility Tool.

Paneļdiskusija „Kam, kā un kāpēc stāstīt par savu projektu?”

Kāpēc stāstīt par savu projektu arī tad, ja tas jau tuvojas noslēgumam vai ir nodotas pēdējās atskaites? Ar savu pieredzi Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektā dalīsies Elizabete Lenca (Elizabeth Lenz) no Igaunijas un Grundtvig brīvprātīgajā darbā - Edīte Šatiene (Edita Šatienė) no Lietuvas.

Savukārt ar savu pieeju, kā izlemt, vai rakstīt vēstuli, veidot sociālo mediju kontu, izsūtīt preses relīzi vai vienkārši piezvanīt, iepazīstinās sabiedrisko attiecību speciālists un vairāku vērienīgu projektu īstenotājs Kaspars Rūklis.

Visi interesenti ir aicināti apmeklēt diskusiju un uzdot jautājumus. Sarunu vadīs žurnālists Ansis Bogustovs.

Papildu aktivitātes

Izstādes un semināru cikla programmu papildinās septiņas Baltijas valstu radošās darbnīcas, intervijas ar projektu īstenotājiem, ekspertiem, viktorīnas un muzikālie priekšnesumi.

Dalībai izstādē nav jāreģistrējas, savukārt pieteikšanās notiek tiešsaistē.

Expro izstādes tradīciju pirms astoņiem gadiem aizsāka Igaunijas starptautisko izglītības programmu aģentūra Archimedes. 2007. gadā tā kļuva par starptautisku Baltijas un Ziemeļvalstu pasākumu. Latvijā pirmo reizi izstāde notika 2010. gadā.

Izstādes dalībnieki

  Organizācija


Projekta nosaukums

 

Igaunija NVO „Biedrība Academia Gustaviana” Grundtvig partnerība „Dari pats! Dalīšanās iemaņās sevis pilnveidei”
Biedrība „Igaunijas Rakstnieku muzeju asociācija” Grundtvig Mācību partnerības projekts „Mācīšanās iespēju salīdzinājums literārā mantojuma jomā”
Veru apgabala centrālā bibliotēka Grundtvig Mācību partnerības projekts „Mācīšanās ceļu izpēte”
Tartu Veeriku skola Comenius Partnerības projekts „Eiropas kultūras un izglītības dimensiju nacionālie modeļi”
Pukas vidusskola Comenius Partnerības projekts „Mācāmies dzīvot veselīgi!”
Atklājumu centrs „Enerģija” Nordplus Horizontālās programmas projekts „Iepazīsti dabas parādības!”
Vana-Vigala Tehniskā un pakalpojumu skola Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts „Sociālās iemaņas darbam nākotnē”
Jarvas apgabala profesionālās apmācības centrs Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „BEST: Labākās uzņēmumu sistēmas apmācībai”
 
Lietuva Šauļu Profesionālās izglītības un apmācības centrs Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts „Frizieru mācekļu praktisko iemaņu attīstīšana”
Kolpingas Tehniskā koledža Leonardo da Vinci Partnerības projekts „Radošums valodu apguvē”
Klaipēdas Biznesa un pakalpojumu skola Leonardo da Vinci Partnerības projekts „Virtuves un restorānu rokasgrāmata iesācējiem”
Taurages ģimnāzija „Versmės“ Comenius Partnerības projekts „Palūkosimies debesīs”
Klaipēdas proģimnāzija „Gabijos” Nordplus Jauniešu izglītības projekts „Pārmaiņas manā dzīvesveidā”
Paņevežas dienas centrs Nordplus Pieaugušo izglītības projekts „Iegūsti jaunas zināšanas”
Asociācija „Senioru iniciatīvas centrs” Grundtvig Brīvprātīgā darba projekts „Vesels un mundrs pēc pusmūža”
Biedrība „Mākslas par sevi” Grundtvig darbnīca „Zemes zīmē”
 
Latvija Biedrība „Pārdaugavas Tautas mūzikas biedrība” Grundtvig Darbnīcu projekts „Tradicionālās mūzikas un instrumentu spēles apmācība personām bez speciālām zināšanām”
Jelgavas 4.vidusskola Comenius Partnerības projekts „Matemātika kā spēle”
Latvijas Mākslas akadēmija Latvijas Mākslas akadēmijas studentu, pasniedzēju un personāla Erasmus mobilitāte
Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas studentu, pasniedzēju un personāla Erasmus mobilitāte
Ozolnieku novada dome Comenius Reģionālās partnerības projekts „Uz bērnu orientētas pārejas koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu”
Latvijas Tehnoloģiskais centrs Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „E-studiju kurss „Inovācijas menedžments” profesionālās izglītības dalībniekiem”
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija Grundtvig Mācību partnerības projekts „Lielie dārgumi”
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi „Inovācija profesionālajā mākslas izglītībā”
Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts profesionālās izglītības speciālistiem „Profesionālās izglītības speciālistu profesionālo kompetenču pilnveide un attīstība”
Leonardo da Vinci Partnerības projekts „Tradīcijas, inovācija un novērtējums profesionālajā mākslas izglītībā un apmācībā. Partnerība izglītības un darba tirgus labās prakses un attīstības izpētē”
NVO „Latvijas Vecāku kustība” Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projekts „Open parents”