Apstiprinātie projekti un stipendiāti Comenius apakšprogrammā

Comenius skolēnu individuālās mobilitātes Piezīmes
2013.gads com_skoleni_rezulati_majas_lapai_2013.xls?d=files/news/3215/com_skoleni_rezulati_majas_lapai_2013.xls Aktualizēts: 10.04.2013
2012.gads  com_individu_l_mobilit_te_2012.xls?d=files/news/3215/com_individu_l_mobilit_te_2012.xls  
2011.gads com_individ_mob_2011.xls?d=files/news/3215/com_individ_mob_2011.xls  
2010.gads skolenu_individ_mobil_2010.xls?d=files/news/3215/skolenu_individ_mobil_2010.xls  
Comenius profesionālās pilnveides stipendiāti  

2013. gads (1.termiņš)

comenius_ist_2013_i_termins_rezultati.xls?d=files/news/3215/comenius_ist_2013_i_termins_rezultati.xls Aktualizēts: 08.04.2013

2013. gads (2.termiņš)

ist_2013_ii_k_rta_m_jas_lapai.xls?d=files/news/3215/ist_2013_ii_k_rta_m_jas_lapai.xls  

2013. gads (3.termiņš)

ist_2013_iii_k_rta_m_jas_lapai.xls?d=files/news/3215/ist_2013_iii_k_rta_m_jas_lapai.xls  

2012.gads (1.termiņš)

 

2012.gads (2.termiņš)

 

2012.gads (3.termiņš)

1.kartas_rezult_ti_m_jas_lapai.xls?d=files/news/3215/1.kartas_rezult_ti_m_jas_lapai.xls

 

com_prof_pilnv_2.k_rtas_rezult_ti.xls?d=files/news/3215/com_prof_pilnv_2.k_rtas_rezult_ti.xls 

 

konkursa_rezut_ti_ml_2012_3_.xls?d=files/news/3215/konkursa_rezut_ti_ml_2012_3_.xls

 

2011.gads (1.termiņš)


2011.gads (2.termiņš)

 

2011.gads (3.termiņš)

ml_com_prof_pilnveide_1_term_2011.xls?d=files/news/3215/ml_com_prof_pilnveide_1_term_2011.xls

 

ml_com_prof_pilnveide_2011_2_termins.xls?d=files/news/3215/ml_com_prof_pilnveide_2011_2_termins.xls

 

ml_com_ist_apstiprinatie_2011_3_.xls?d=files/news/3215/ml_com_ist_apstiprinatie_2011_3_.xls

 

 

 

 

 

2010.gads (3.termiņš)

 

2010.gads (2.termiņš)

2010.gads (1.termiņš)

com_prof_pilnveide_3_term_2010_2_.xls?d=files/news/3215/com_prof_pilnveide_3_term_2010_2_.xls

com_prof_pilnveide_2_term_2010.xls?d=files/news/3215/com_prof_pilnveide_2_term_2010.xls

com_prof_pilnveide_1_term_2010.xls?d=files/news/3215/com_prof_pilnveide_1_term_2010.xls

 

Aktualizēts: 20.04.2011

 

Aktualizēts: 20.12.2010

Aktualizēts: 20.12.2010

2009.gads prof_pilnv_2009_rezult.xls?d=files/news/3215/prof_pilnv_2009_rezult.xls  
2008.gads prof_pilnveide_2008.xls?d=files/news/3215/prof_pilnveide_2008.xls  
2007.gads stipendiatu_saraksts_dec_2007.xls?d=files/news/3215/stipendiatu_saraksts_dec_2007.xls  
Comenius skolu partnerības  

2013. gada daudzpusējās partnerības


2013. gada divpusējās partnerības

daudzpusejas_partneribas_2013_publicesanai.xls?d=files/news/3215/daudzpusejas_partneribas_2013_publicesanai.xls

 

comenius_divpus_jie_public_anai_m_jas_lap_.xls?d=files/news/3215/comenius_divpus_jie_public_anai_m_jas_lap_.xls

Aktualizēts: 04.09.2013

 

Aktualizēts: 04.11.2013

2012.gada daudzpusējās partnerības

 

2012.gada divpusējās partnerības

daudzpusejas_partneribas_2012_papildinats_11.09.2012..xls?d=files/news/3215/daudzpusejas_partneribas_2012_papildinats_11.09.2012..xls

 

divpusejas_partneribas_2012.xls?d=files/news/3215/divpusejas_partneribas_2012.xls  

Aktualizēts: 11.09.2012

 

 

2011.gada daudzpusējās partnerības

 

2011.gada divpusējās partnerības

rezultati_daudzpusejie_m_jas_lapai_v4.xls?d=files/news/3215/rezultati_daudzpusejie_m_jas_lapai_v4.xls

 

comenius_2pusejie_2011_2v.xls?d=files/news/3215/comenius_2pusejie_2011_2v.xls

Aktualizēts: 26.08.2011

 

 

2010.gada daudzpusējās partnerības

2010.gada divpusējās partnerības
daudzpusejas_partn_com_2010.xls?d=files/news/3215/daudzpusejas_partn_com_2010.xls

divpusejas_partn_com_2010.xls?d=files/news/3215/divpusejas_partn_com_2010.xls
Aktualizēts: 11.01.2011
2009.gads skolu_partneriibasrezult_2009.xls?d=files/news/3215/skolu_partneriibasrezult_2009.xls  
2008.gads daudzpusējās partnerības

2008.gads divpusējās partnerības
daudzpus_partner_2008.doc?d=files/news/3215/daudzpus_partner_2008.doc

divpus_partne_2008.doc?d=files/news/3215/divpus_partne_2008.doc
 
2007.gads partneribu_saraksts_2007_pp.doc?d=files/news/3215/partneribu_saraksts_2007_pp.doc  
Comenius Reģionālās partnerības  
2013.gads regio_partneribas_2013_publicesanai.xls?d=files/news/3215/regio_partneribas_2013_publicesanai.xls Aktualizēts: 11.07.2013
2012.gads regio_partneribas_2012_publicesanai.xls?d=files/news/3215/regio_partneribas_2012_publicesanai.xls  
2011.gads regio_2011.xls?d=files/news/3215/regio_2011.xls  
2010.gads regio_ml_2010.xls?d=files/news/3215/regio_ml_2010.xls  
2009.gads com_apstiprinatas_regio_2009.xls?d=files/news/3215/com_apstiprinatas_regio_2009.xls  
Comenius asistentūras  
2013. gads (asistenti) m_jas_lapai_2013.g._asistenti.xls?d=files/news/3215/m_jas_lapai_2013.g._asistenti.xls  
2013. gads (asistentus uzņemošās skolas) m_jas_lapai_uz_emo_s_skolas_2013.xls?d=files/news/3215/m_jas_lapai_uz_emo_s_skolas_2013.xls  
2012. gads (asistenti) m_jas_lapai_asistenti.xls?d=files/news/3215/m_jas_lapai_asistenti.xls  
2012. gads (asistentus uzņemošās skolas) m_jas_lapai_uz_emo_s_skolas.xls?d=files/news/3215/m_jas_lapai_uz_emo_s_skolas.xls  
2011.gads (asistenti) com_asistenti_ml_2011.xls?d=files/news/3215/com_asistenti_ml_2011.xls  
2010.gads (asistenti) com_asistenti_ml_2010.xls?d=files/news/3215/com_asistenti_ml_2010.xls  
2009.gads (asistenti) com_asistenti_2009.xls?d=files/news/3215/com_asistenti_2009.xls  
2009.gads (uzņemošās skolas) com_uznem_skolas_2009.xls?d=files/news/3215/com_uznem_skolas_2009.xls  
2008.gads (asistenti un asistentu uzņemošās skolas) asistenti_2008.xls?d=files/news/3215/asistenti_2008.xls  
2007.gads stipediati_asistentura.xls?d=files/news/3215/stipediati_asistentura.xls  
Sagatavošanas vizītes  
2013.gads  comenius_sv_2013..xls?d=files/news/3215/comenius_sv_2013..xls  Aktualizēts: 08.01.2013.
2012.gads m_jas_lapai_comenius_sv.xls?d=files/news/3215/m_jas_lapai_comenius_sv.xls Aktualizēts: 15.11.2012. 
2011.gads m_jas_lapai_2011.xls?d=files/news/3215/m_jas_lapai_2011.xls Aktualizēts: 03.01.2012.
2010.gads sag_viz_atb_proj_2010_comenius.xls.xls?d=files/news/3215/sag_viz_atb_proj_2010_comenius.xls.xls  
2009.gads com_sagatav_viziites_2009.xls?d=files/news/3215/com_sagatav_viziites_2009.xls  
2008.gads sagatv_viziites_2008.xls?d=files/news/3215/sagatv_viziites_2008.xls