Jaunieši caur mākslu pievēršas dabas resursu saglabāšanas problemātikai

10.10.2012

No 2010. līdz 2012. realizētā projekta ‘’Ūdens, ūdens visapkārt” galvenais problēmu loks bija dabas resursu saglabāšana un racionāla izmantošana. Projekta mērķis bija rosināt skolēnus taupīgi izmantot ūdens resursus un rosināt šīs idejas atklāt ar dažādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem (literatūrā, teātrī, glezniecībā ,mūzikā).

Projekta gaitā dalībnieki iepazinās ar vietējām upēm: L`Ain un Londain Francijā, Gauju Latvijā, Seihanu Turcijā un Odru un Klodnicu Polijā. Projekts paplašināja skolēnu zināšanas par ūdens daudzveidīgo dabu un attīstīja viņu radošo aktivitāti.

Ekoloģija bija projekta galvenais objekts, bet māksla- galvenais darba rīks.

Projekta laikā notika piecas vizītes. Tika realizētas 26 skolēnu un astoņas skolotāju mobilitātes.

Kopīgais veikums

Sākotnēji tika izvirzīts mērķis radīt grāmatu par ūdeni. Visi darbi tika pakļauti šim uzdevumam.

Projekta sākumā skolēni vispirms iepazinās ar ūdeņiem savā valstī. Siguldieši pētīja ūdeņus Latvijas novados un mēģināja noformulēt problēmsituācijas tajos. Pirmajā tikšanās reizē Šampanjolā katras valsts skolēni prezentēja savus pētījumus. Interesantas pārējiem projekta dalībniekiem likās problēmas, ko rada elektrostacijas uz Daugavas, bebru nedarbi Latvijas upēs un Gaujas gultnes mainība.

Jau projekta sākuma uzmanība tika pievērsta dažādām mākslinieciskām aktivitātēm. Katrā skolā vizuālās mākslas stundās tika zīmēti projekta logo, labākie piedalījās konkursā Francijā. Balsojuma rezultātā tika izvēlēts turku skolēnu logo.

Pirmajā tikšanās reizē sākās arī darbs dziesmas radīšanā. Katras valsts skolēni savā valodā sacerēja vienu dziesmas pantu, kuram bija jāatspoguļo attieksme pret ūdeni. Piedziedājumu veidoja visi kopīgi angļu valodā. Melodiju radīja franču mūzikas skolotājs. Taču pats aizraujošākais brīdis sākās tad, ka visiem vajadzēja dziedāt visās piecās valodās. Pavasarī tikšanās reizē Siguldā dziesma skanēja kopā ar mūsu skolēnu orķestri, bet projekta noslēgumā Glivicē instrumentācija jau bija cita.

Top vides mākslas objekti

Interesanta bija vides mākslas objekta tapšana. Šampanjolā tikāmies ar franču mākslinieku Pjēru Duc, kura kaislība ir vides mākslas objektu veidošana. Sākumā bija uzdevums radīt objekta ideju, kas atspoguļotu cilvēku attieksmi pret ūdeni. Realizēšanai tika pieņemta siguldiešu ideja par ziedošo puķi tīrā ūdenī, taču ūdeni piesārņojot, puķe novīst. Nākamā gada rudenī Šampanjolā, piedaloties apmēram 600 skolēniem, kuri tēloja upi un ziedu, ideja tika realizēta.

Lai noskaidrotu cilvēku attieksmi pret ūdens resursiem, katrā skolā veicām aptauju, rezultāti tika analizēti, apkopoti, un izrādījās, ka latvieši ūdens saglabāšanas problēmām pievērš mazāk uzmanības nekā pārējie. Mums vajadzēja arī atrast tam cēloņus. Aptaujas rezultātus visu valstu skolēni atspoguļoja plakātos, fotogrāfijās, dažādos izdales materiālos. Siguldieši rīkoja Ūdens dienu jaunāko klašu skolēniem un izveidoja 2012. gada kalendāru.

Darbs pie projekta galaprodukta- grāmatas notika jaukās grupās. Nodaļās par ūdens resursiem, piesārņojumu, problēmu risinājumu atspoguļota situācija katrā valstī. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta. Izveidots arī DVD ar radītajiem mākslas darbiem, fotogrāfijām, filmām un dziesmas ierakstu.

Siguldiešu ieguldījums projektā

Lai motivētu skolēnus iesaistīties projektā, skolā izsludinājām īsfilmu konkursu- vajadzēja izveidot vienas minūtes filmiņu jebkurā stilā ar nosacījumu, ka tā kaut kā saistīta ar ūdeni. Šis konkurss atraisīja skolēnu radošās izpausmes Viens no spilgtākajiem veikumiem bija Sabīnes Birznieces veidotā ūdenskrituma deja.

Vidusskolēni labprāt iejutās pedagogu lomā, un divas reizes organizēja Ūdens dienu jaunāko klašu skolēniem.

Aizraujošs notikums bija filmas ‘’Ūdens stāsti’’ veidošana pēc latviešu teiku motīviem. Atradām kopsakaru starp teiku par Alaukstu, Gauju un stāstu par pastarīti. Skolēni bija gan scenārija autori, gan aktieri, operatori, mūzikas izpildītāji un ierakstītāji. Interesantas atmiņas saistās ar Jāņu epizodes filmēšanu septembrī, zirgu iesaistīšanu filmēšanā, dziesmas iestudēšanu un ierakstīšanu.

12. klašu skolēni veica interesantu darbu angļu valodas stundās- tā bija dzejas tulkošana. Viscietākais rieksts izrādījās mūsdienu angļu dzejnieka Filipa Larkina dzejoļa ‘’Ūdens’’ filozofiskās domas atklāsme. Pēc tam angļu valodā tika tulkots latviešu dzejnieka Pētera Brūvera dzejolis. Un tad skolēni ļāva vaļu savai iztēlei un dzejoļus radīja paši.

Projekta pirmajā gadā skolēni veica zinātniski pētnieciskos darbus. Dažādos mācību priekšmetos viņi pētīja ūdens daudzveidību. Pavasarī pētnieciskie darbi par ūdeni tika aizstāvēti literatūrā, valodniecībā ,kultoroloģijā, ķīmijā, bioloģijā un fizikā.

Vizuālās mākslas stundās skolēni veidoja plakātus, kas aicināja taupīt ūdens resursus, kā arī vērsās pret toksiskajiem piesārņojumiem. Skolēni iepazinās ar ūdeņu tēmu latviešu glezniecībā un mūzikā.

Viens no pēdējiem spilgtākajiem momentiem projektā bija 2012. gada pavasarī, kad veidojām īsfilmu, kas vērsās pret ūdens piesārņošanu. Saskaņā ar filmas ideju marta beigās filmējām vasaras pikniku gāzmaskās- garāmgājēji bija izbrīnījušies ne pa jokam!

Projekta vizītes

Neapšaubāmi vizīte ir katra projekta saldēdiens. Divas reizes siguldieši viesojās Šampanjolā. Sajūsminājāmies par Francijas kalnu upēm, iepazinām franču ģimeņu viesmīlību, Siguldas skolēni izmantoja iespēju skolā apgūtās zināšanas franču valodā pielietot praksē.

Brauciens uz Adanu bija īpašs- tajā gadā piedzīvojām divus pavasarus, pārsteidza tirkizzilās Turcijas ūdenskrātuves un, protams, turku sadzīves tradīcijas.

Projekta noslēguma vizīti organizēja Glivices skolēni. Iepriecināja poļu skolēnu netradicionālā pieeja dažādiem vienkāršiem uzdevumiem un pasākumiem. Piemēram, iepazīšanas ar pilsētu bija organizēta aizraujošas spēles ‘’Zaķu medības’’ veidā. Ilgi atmiņa paliks kruīzs pa Odru un Klodnicu, kā arī brauciens ar laivām pa pazemes upēm.

Ar īpašu lepnumu par Latviju un Siguldu uzņēmām viesus 2011. gada pavasarī. Organizējām pārgājienu gar Gauju. Skolēni fotografēja, un otrā rītā skolā visus jau gaidīja fotoizstāde, kur tika balsots par labākajām fotogrāfijām. Siguldas skolēniem bija iespēja iepazīstināt projekta partnerus ar savu pētniecisko darbu rezultātiem. Atmiņā paliekoša noteikti ir māksliniecisko aktivitāšu diena. Dienas pirmajā pusē mūsu skolēnu speciāli šim pasākumam izveidotais orķestris kopā ar visiem projekta dalībniekiem iestudēja projekta dziesmu. Pēcpusdienā devāmies uz jūru, kur tapa jūras ūdens akvareļi un smilšu skulptūras, skanēja dziesmas dažādās valodās.

Noslēgumā citēšu projekta dalībnieka Rūdolfa Rudzīša rakstīto:’’ Stāvot pie jūras, tu saproti, cik ūdens ir pārsteidzošs un skaists. Cita pasaule. Tu vēlies kaut varētu to saprast, dzirdēt, bet nevari, jo pats arī esi no citas pasaules.’’ Ja projekta laikā kopā ar saviem uzticamajiem partneriem no Francijas, Turcijas un Polijas esam kaut nedaudz pietuvojušies šai pasaulei, tad mūsu kopdarbs ir sasniedzis rezultātu.