Rosina domāt par veselīgu dzīvesveidu

07.11.2012

Barkavas arodvidusskola 2009. – 2011. gadā īstenoja Comenius daudzpusējās partnerības projektu Bewegung und ausgewogene Ernährung als die Ecksäulen der gesunden Lebensweise sadarbībā ar skolām no Polijas, Vācijas, Čehijas, Bulgārijas un Turcijas.

Projekta vadītāja ANITA JUŠKA stāsta:
Lai gan mūsu skola ir samērā maza, mums ir liela projektu pieredze. Jau kopš 1999. gada īstenojam dažāda līmeņa starptautisko projektus. Sākumā tie bija nelieli projekti, piemēram, mācību prakses programmas Leonardo da Vinci ietvaros un pieredzes apmaiņas braucieni skolotājiem. Pirmo Comenius projektu īstenojām 2002. – 2004. gadā  sadarbībā ar somu, īru, dāņu un ungāru partneriem. Lai gan guvām interesantu pieredzi un vērtīgus kontaktus šajā projektā, kādu laiku bija pārtraukums mūsu Comenius projektu pieredzē, līdz mēs sasparojāmies paši meklēt sadarbības partnerus caur eTwinning vidi internetā. Uzklausot arī Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālistu ieteikumus, mums vispirms izdevās atrast partnerus Polijā, profesionālās izglītības skolu Zespół Szkół Budowlanych Goržovā Vielkopolskā.

Projekta vadību uzņēmās enerģiskie un pieredzes bagātie projektu vadītāji Janīna Filoseka (Janina Filosek) un Janušs Kvietņevskis (Janusz Kwietniewski). Viņi spēja mūs pārliecināt nebaidīties no tik apjomīga projekta, kurā iesaistīti daudzi jaunieši no sešām valstīm, tostarp arī skolēni ar īpašām vajadzībām. Visas pārējās sadarbības skolas atrodas lielās pilsētās un to audzēkņu skaits ir daudz lielāks, tomēr mēs jutāmies projektā kā līdzvērtīgi partneri.

Projekta vadmotīvs ir fiziski aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Šo tēmu izvēlējāmies, jo pētījumi liecina, ka Eiropā arvien vairāk jauniešiem ir veselības problēmas, ko uzraisa mazkustīgs dzīvesveids un neveselīga pārtika.

Aktivitātes skolā

Pirmais mājas uzdevums skolēniem bija projekta logo izstrāde. Lai novērtētu veikumu, tika rīkota logo skiču izstāde, kurā audzēkņi izvēlējās labākos darbus, ko prezentēt tikšanās laikā Polijā. Balvās bija, piemēram, iespēja laimēt grupai braucienu uz slidotavu(Polijas skolai)boulingu vai veselīgas pusdienas kafejnīcā.

Jaunieši kā aizraujošu uzdevumu novērtēja veselīga uztura piramīdas veidošanu. Tas viņus rosināja vairāk domāt par savu uzturu un pārrunāt šos jautājumus savās ģimenēs. Projekta dalībnieki arī pētīja, kā vajag pareizi šķirot atkritumus, kā arī gatavoja bukletus par veselīgu uzturu. Skolēni veidoja plakātus par dažādām tēmām, kas saistās ar veselīgu dzīvesveidu un vides saudzēšanu, kas mudināja viņus izzināt cilvēka un dabas mijiedarbību un izprast sava rīcības sekas. Projekta uzdevumus skolēni veica audzināšanas stundu un savā brīvajā laikā.
Projekta ietvaros notika sportiskas aktivitātes visās skolās(tūrisma stafetes, pārgājieni, militarizētas spēles, volejbola un futbola mači. Notika pavasara un rudens sakopšanas talkas. Viens no projekta uzdevumiem bija vides aizsardzība un uzturēšana, tādēļ katrā valstī skolas rūpējās par savas tuvākās apkārtnes sakopšanu.

Ārzemju vizītes

Katrā no ārzemju vizītēm tika rīkotas ekskursijas uz kādu pārtikas uzņēmumu, kas ražo tradicionālu vietējo produktu. Projekta dalībnieki kopīgi rīkoja vides sakopšanas akcijas, kurās stādīja kokus, sakopa vietējās dabas teritorijas.

Visām ārzemju vizītēm kopīgs pasākums bija arī dienas, kas veltītas tradicionālajai virtuvei un veselīgiem ēdieniem. Skolēni paši gatavoja dažādus ēdienus un cienāja viens otru kopīgās vakariņās, kam sekoja dziesmu un deju vakari.

Katrā valstī ārzemju viesus laipni sveica arī vietējā pašvaldības vadītāji. Vizītes allaž tika atspoguļotas reģionālajos medijos.

Tāpat visās vizītes tika organizētas atklātās stundas, kurās ārzemju pedagogi varēja vērot savu kolēģu darbu, savukārt audzēkņi piedalīties stundās citās valstīs.

Polijā
Pirmā ārzemju vizīte notika Polijā, kurā visi partneri prezentēja savas valstis un skolas, lai savstarpēji iepazītos. Šajā sanāksmē izvērtēja katrā valstī tapušos projekta logo un izvēlējās uzvarētāju. Poļu partneri bija izveidojuši projekta kalendāru.
Skolēni sakopa teritoriju dabas rezervātā, stādīja kokus, gatavoja no koka norādes uz apskates vietām, tostarp uz ievērojamo romiešu ceļu (Pilgerweg /”Jacobsweg) un devās vērot putnus, atpazīt kokus un dzīvnieku pēdas. Notika arī fiziskās aktivitātes, kurās jaunieši mērojās spēkiem futbola un florbola turnīros un citos sporta veidos.

Vācijā
No 2009.g.30.novembra līdz 4.decembrim viesojāmies mazpilsētas Meines vidusskolā Braunšveigas apgabalā. Šī bija vienīgā skolā projektā, no kuras braucienos iesaistījās tikai pamatskolas (grundschuele) līmeņa audzēkņi, kas netraucēja sadarboties jauniešiem kā līdzvērtīgiem projekta partneriem.

Šajā sanāksmē viens no praktiskajiem uzdevumiem skolēniem arī bija dzīvnieku pēdu un koku atpazīšana. Tāpat devāmies sakopšanās talkā, gatavojām veselīgos vācu ēdienus, apmeklējām slidotavu un vācu auto pilsētiņu Volfsburgā (the Autostadt in Wolfsburg), kā arī Ziemassvētku tirdziņu. Visemocionālākās bija kopējās Adventes laika vakariņas visiem projekta skolotājiem skolas direktora Ulriha kunga mājās ar pēc ļoti senām vācu ziemassvētku receptēm gatavotiem ēdieniem, arī slaveno ķirbju zupu Braunšveigas gaumē.

Turcijā
Viesojāmies pie partneriem T.B.M.M 85. Yil Çok Programli Lisesi-Manisa skolā Manisas pilsētā, Stambulas reģionā.

Šī bija mūsu pirmā sadarbība ar Turcijas partneriem, tādēļ par šo valsti bijām aizspriedumu varā. Daudziem vizītes dalībniekiem bija lieli atklājumi un patīkami atklājumi. Šī ir attīstīta valsts, kuras infrastruktūra un izglītības sistēma ir sakārtota augstā līmenī. Tur pastāv spēcīga skolotāju arodbiedrība. Pedagogiem ir pieejamas bezmaksas viesnīcas un darba apģērbi. Skolotāji ir ļoti atzīti sabiedrībā, tādēļ šai profesijai ir augsts prestižs. Skolas dzīve nav iedomājama bez aktīvas vecāku līdzdalības. Turcijā ir liels iedzīvotāju skaita pieaugums, tādēļ skolās ir vērojams liels skolēnu skaits – virs 1000 audzēkņiem.

Projekta dalībnieki apmeklēja botānisko dārzu un dabas parkus, kur varēja pārliecināties, kā tiek aizsargāta daba un izzūdošās sugas. Jauniešu uzdevums bija sakopt vienu parkiem.
Ievērojām, ka liela vērība Turcijā tiek piešķirta sporta aktivitātēm. Pilsētas parkos ir uzstādīti trenažieri un izveidoti īpaši skriešanas celiņi, kuru var lietot bez maksas ikviens iedzīvotājs. 

Tikšanās Latvijā
Tā, kā partneri nevarēja ierasties citā laikā, vizīte notika tieši eksāmenu periodā, kas padarīja mūsu viesu uzņemšanu diezgan sarežģītu, tomēr pēc visu partneru vērtējuma vizītes programma bija viena no labākajām šajā projektā. Neskatoties uz aizņemtību, skolas vadība, pedagogi un audzēkņi tomēr centās maksimāli iesaistīties viesu uzņemšanā.
Atklātajās stundās uzsvars tika likts uz praktisko darbošanos, lai valodas barjera būtu mazāk jūtama. Papīra plastikas veidošana, augu atpazīšana dabas ekspedīcijās, dzijas krāsošana ar augu krāsvielām ir tikai dažas no aktivitātēm veica projekta dalībnieki.

Savulaik Barkavas arodvidusskola gatavoja policijas kārtībniekus, tādēļ ir saglabājusies materiālā bāze dažādām sporta un militārajām disciplīnām. Mūsu pedagogi lika lietā savas zināšanas un pieredzi, lai sagatavoti militārās stafetes, kas viesiem ļoti patika.

Viesi iepazinās ar lauku maizes ceptuves Kalēju maize darbu. Skolotāji un skolēni piedalījās arī Kāla ezera unikālo peldošos salu sakopšanas talkā Vestienā, darbojās vides gides un skolotājas Ineses Mailītes lieliskā pārraudzībā apmācību centrā „Pakalniešos”, iepazīstot augu, putnu un zvēru dzīvi. Pateicoties Vestienas pagasta pašvaldības un tūrisma organizatoru atbalstam šī akcija izvērtās par visu valstu projekta grupu visnovērtētāko pasākumu.

Tā kā pārējie projekta dalībnieki nāk no lielām pilsētām, galvenais, ar ko mēs atstājām uz viņiem iespaidu, bija pati lauku vide. Daži jaunieši pat jutās nedaudz apmulsuši, taču kopumā iespaidi par mūsu novadu viņiem bija pozitīvi. Viesojāmies Madonā, kur skolēni un pedagogi bija pārsteigti par Madonas sporta centru, jo pat turīgajā Vācijā ne katrā pašvaldībā esot tik augsta līmeņa sporta būve.

Bulgārijā
Partnerskola Sredno obshtoobrayovatelno uchilishte „Hristo Botev Bulgārijā atrodas Vracas pilsētā. Tā ir viena no labākajām valsts ģimnāzijām, kuras direktors Viktors Krastcevs (Viktor Krastev) ir ļoti enerģisks vadītājs, kurš kopā ar savu komandu aktīvi darbojas starptautiskajā līmenī. Viņu skolas informātikas skolotājs  jau ir kļuvis par vienu no vietējā  Vratsas reģiona pašvaldības līderiem.

Pirmo reizi sadarbojāmies ar partneriem no Bulgārijas, tādēļ mums nebija ne jausmas par šīs valsts izglītības sistēmu un situāciju kopumā. Pastāvēja stereotips, ka šajā valstī ir sliktāka situācija, nekā Latvijā. Vizītes laikā pārliecinājāmies, kas izglītības joma šajā valstī patiešām ir prioritāra un šajā nozarē pastāv augsti standarti. Skolas tiek mērķtiecīgi atjaunotas,-renovētas un moderni aprīkotas. Visiem skolotājiem ir bezmaksas iespēja ik pa dažiem gadiem doties stažēties uz ES valstīm, kur viņi iegūst pieredzi un pārņem labākos paraugus.

Bulgāru delegācijas pārstāvji, viesojoties Madonā, uzaicināja mūsu novada vadītāju Andreju Ceļapīteru pievienoties braucienā uz Bulgāriju, lai varētu vienoties par abu pašvaldību ciešāku sadarbību. Pašlaik Madonas novada izglītības pārvalde uzsākusi sadarbību arī Vratsas reģiona izglītības pārvaldi. Uzskatām to par mūsu skolas ieguldījumu novada starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Bulgārijas vizītē uzsvars tika likts uz radošajām mākslas aktivitātēm. Īpašā koncertā bulgāri sveica viesus dziesmām katras partnervalsts valodā, kā arī demonstrēja savas nacionālās dejas.

Projekta  dalībnieku uzdevums bija sakopt kalnu nogāzi vienā no slēpošanas kūrorta trasēm. Viesiem bija iespēja apmeklēt unikālas ledus alas, kurās rīko pat simfoniskās mūzikas koncertus. Devāmies arī uz ekskursijā uz bioloģisko piena fermu, kurā ražo slaveno Bulgāru jogurtu izmantojot Lactobacillus Bulgaricus baktērijas.

Čehijā
Mūsu čehu sadarbības partneri bija profesionālās izglītības skola Truhlářská Liberecā. Vizītes laikā pedagogiem bija iespēja iepazīties ne tikai ar šo skolu, bet ar Čehijas profesionālās izglītības sistēmu apmeklējot vairākas profesionālās vidusskolas.

Šai vizītei projekta dalībniekiem bija jāgatavo mājasdarbs, kurā viņi veica pētījumu par to, kādu uzturu jaunieši lieto un cik aktīvs un veselīgs ir viņu dzīvesveids, kā šīs attieksmes un situācija ir mainījusies salīdzinājumā ar projekta sākumā fiksēto. Čehijā tika prezentēti pētījumu rezultāti.

Jaunieši un skolotāji varēja pārbaudīt savu fizisko izturību, dodoties nelielā kalnu pārgājienā uz Jizera kalniem, kurā varēja iepazīt vietējas dabas skaistumu. Lai iepazītu vietējās tradīcijas, projekta dalībnieki devās ekskursijā uz tradicionālo alus un bezalkoholisko dzērienu ražotni. Audzēkņi un skolotāji piedalījās studentu organizētā diskotēkā un darbojās īpašā dabas parkā- Babylon, Labyrinth, IQ park.

Braucienu praktiskā pieredze

Uz tuvākām valstīm devāmies ar mikroautobusu. Uz Turciju un Bulgāriju lidojām izmantojot zemo cenu aviokompāniju pakalpojumus. Lai taupītu līdzekļus, kas deva iespēju vizītēs doties vairāk skolēniem un pedagogiem, izvēlējāmies ne pārāk dārgas viesnīcas, kurās apmetāmies divvietīgos vai trīsvietīgos numuros. Kopumā braucienos devās 36 skolēni un pedagogi, katrā braucienā vidēji 4 skolēni un 2 skolotāji. Lielākoties braucienā piedalījās pilngadīgi jaunieši, bet devām iespēju doties arī jaunākiem skolēniem, tostarp - ar īpašām vajadzībām.
Problēmas radās pirmajā vizītē uz Poliju, jo nebija vēl pārskaitīts projekta finansējums. Skola aizdeva nepieciešamos līdzekļus, lai varētu sarīkot braucienu uz pirmo projekta tikšanās vietu Goržovā Polijā.

Secinājumi

Anita Juška atzīst:
Varbūt mēs šajā projektā bijām lielāki ieguvēji, nekā citi partneri, tomēr bijām gandarīti par partneru vērtējumu, ka mazajā Latvijā un nelielajā lauku skolā viņiem bijusi interesenta vizīte un šeit ir iegūti labi draugi. Partneri augstu novērtēja mūsu piedāvāto vizītes programmu Latvijā. Viņi atzīmēja, ka jūtas priecīgi, ka sastapuši šeit aktīvus cilvēkus, kas vēlas darboties un dalīties savā pieredzē.

Iespējams, ka partneru skolās ir īstenoti tik daudz projekti, ka tiem nepievērš tik lielu uzmanību, kā pie mums. Tur projektos darbojas noteikts dalībnieku skaits, tādēļ kolēģi bija pārsteigti, ka visa mūsu skola un novada pašvaldība dzīvoja līdz projekta norisei un sniedza nenovērtējamu atbalstu tā interesantākai norisei.

Comenius projekti ir ļoti demokrātiski un pieejami. Tie ļauj arī lauku skolām ar mazāku audzēkņu skaitu darboties kā līdzvērtīgiem partneriem. Šie projekti noārda robežas un iedod cilvēkiem spārnus. Mūsu projekts deva iespēju gūt starptautisko pieredzi daudziem Barkavas Profesionālās vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem, tostarp personām ar īpašām vajadzībām. Nav daudz tādu projektu, kuros var kopā darboties gan skolēns, gan skolotājs, veidojot ciešāku saikni arī ārpus klases.

Jaunieši ārzemju vizīšu laikā dzīvoja ģimenēs, tādējādi iepazīstot vietējo cilvēku dzīvi no iekšienes, kas deva viņiem neatsveramu starpkultūru pieredzi.

Starplaikos starp vizītēm jaunieši un pedagogi turpināja uzturēt kontaktus, sarakstoties ar e-pasta starpniecību un rīkojot Skype konferences. Arī pašlaik turpinām uzturēt kontaktus ar sadarbības partneriem, cerot, ka radīsies iespēja īstenot vēl kādu projektu.