2011.gada Comenius programmas semināri

LaiksSemināra tematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināra materiāli
13.12.2011 Informatīvs seminārs par ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammu un Mācību braucienu programmu 2012.gadā Skolu pārstāvji, kam nav iepriekšējas pieredzes Comenius aktivitāšu īstenošanā VIAA Rīga  
25.11.2011 Seminārs Comenius un Grundtvig profesionālās pilnveides 2011.gada 3.kārtas stipendiātiem Pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides 3.kārtas stipendiāti VIAA Rīga ist_uzraudz_ba.zip?d=files/news/7291/ist_uzraudz_ba.zip
24.11.2011 Seminārs par brīvprātīgā darba izaicinājumiem un iespējām ES Mūžizglītības un „Jaunatne darbībā” programmās Esošie un potenciālie projektu īstenotāji, kā arī citi interesenti VIAA Rīga 24.11.2011.zip?d=files/news/7291/24.11.2011.zip 
15.11.2011 Comenius programmas konference „Pamatkompetenču attīstība bērnu sagatavošanā skolai”
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, kas īsteno Comenius skolu partnerību projektus vai piedalās VISC pilotprojektā par sešgadīgo bērnu mācībām, izglītības pārvalžu speciālisti, kuru darbs saistās ar pirmsskolas izglītības attīstības veicināšanu
 
VIAA Rīga

seminars_15.11.2011_1.zip?d=files/news/7291/seminars_15.11.2011_1.zip

 

seminars_15.11.2011_2.zip?d=files/news/7291/seminars_15.11.2011_2.zip

 

151111_viaa.ppt?d=files/news/7291/151111_viaa.ppt

29.08.2011 Comenius 2010.-2012.gada un 2011.-2013.gada reģionālo partnerību apvienotais uzraudzības seminārs 2010.-2012.gada un 2011.-2013.gada Comenius reģionālo partnerību koordinatori VIAA Rīga 29.08.2011_viaa.zip?d=files/news/7291/29.08.2011_viaa.zip

29.08.2011_2.zip?d=files/news/7291/29.08.2011_2.zip
29.08.2011 Seminārs Comenius asistentu uzņemošo skolu kontaktpersonām Asistentu uzņemošo skolu kontaktpersonas VIAA Rīga 29.08.2011.zip?d=files/news/7291/29.08.2011.zip
26.08.2011 Konsultācijas Comenius profesionālās pilnveides projektu pieteicējiem Profesionālās pilnveides projektu individuālie pieteicēji VIAA Rīga ist_konsultacijaa_2011_26_augusts.ppt?d=files/news/7291/ist_konsultacijaa_2011_26_augusts.ppt
24.08.2011 Comenius aktivitātes „Skolu partnerības” 2011.-2013.gada partnerību apmācību seminārs 2011.–2013. gada partnerību koordinatori un kontaktpersonas VIAA Rīga 24.08.2011.zip?d=files/news/7291/24.08.2011.zip
19.08.2011 Seminārs par Comenius programmas skolēnu individuālajām mobilitātēm Apstiprinātie Comenius skolēnu individuālās mobilitātes projektos iesaistītie skolēni un skolotāji VIAA Rīga prezentacija_par_comenius_skol_mobil_augustaa_2011.ppt?d=files/news/7291/prezentacija_par_comenius_skol_mobil_augustaa_2011.ppt
29.07.2011 Informatīvais uzraudzības seminārs Comenius asistentūras 2011.gada stipendiātiem Apstirpinātie Comenius asistentūras stipendiāti VIAA Rīga 12.07.2011.zip?d=files/news/7291/12.07.2011.zip 
12.07.2011 Seminārs Comenius profesionālās pilnveides 2.kārtas stipendiātiem Apstiprinātie Comenius profesionālās pilnveides 2.kārtas stipendiāti VIAA Rīga 12.07.2011.zip?d=files/news/7291/12.07.2011.zip 
13.04.2011 Seminārs par par projektu datu bāzes „European Shared Treasure” lietošanas iespējām 2009.gadā apstiprināto partnerības projektu īstenotājiem VIAA Rīga 13_04_2011_est.zip?d=files/news/7291/13_04_2011_est.zip
08.04.2011 Papildseminārs par Comenius profesionālās pilnveides projektu sagatavošanu Profesionālās pilnveides projektu individuālie pieteicēji VIAA Rīga  ---
07.04.2011 Seminārs par E-Twinning rīku efektīvu izmantošanu Comenius partnerībās Comenius skolu partnerību koordinatori, kontaktpersonas un projektu komandu dalībnieki, kas īsteno projektu no 2010. līdz 2012. gadam VIAA Rīga

29.07.2011.zip?d=files/news/7291/29.07.2011.zip