2013.gada Comenius programmas semināri un konsultācijas

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaPapildu informācija
08.10.2013


Seminārs 2013. gada Comenius skolu partnerību projektu kontaktpersonām „eTwinning rīki starptautiskajos projektos”

Comenius skolu partnerības” koordinatori, kontaktpersonas un projektu komandas dalībnieki.

VIAA Biznesa augstskola „Turība”, Rīgā, Graudu ielā 68, A korpuss 417. telpā

Semināra programma: e_twinning_programma.doc?d=files/news/17876/e_twinning_programma.doc

29.08.2013

Informatīvais un uzraudzības seminārs Comenius aktivitātes „Skolu partnerības” 2013.gada apstiprināto partnerību kontaktpersonām

Comenius aktivitātes „Skolu partnerības” 2013.gada apstiprināto partnerību kontaktpersonas

VIAA Viesnīca Tallink, Elizabetes iela 24, Rīga

Semināra prezentācijas:

27.08.2013

Informatīvais un uzraudzības seminārs Comenius aktivitātes „Reģionālās partnerības” 2013.gada apstiprināto partnerību kontaktpersonām

Comenius aktivitātes „Reģionālās partnerības” 2013.gada apstiprināto partnerību kontaktpersonas

VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra, Rīga, Vaļņu 1, 4. stāvā  
22.08.2013

Comenius individuālās mobilitātes seminārs skolēniem un skolotājiem

Skolotāji, skolēni, kas piedalās Comenius individuālajās mobilitātēs

VIAA Viesnīca „Albert Hotel”, Dzirnavu ielā 33, Rīga  
16.08.2013

Konsultāciju diena 2013.gada III kārtas Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveide” pieteicējiem

Skolu pedagoģiskais personāls, kas plāno savu profesionālo pilnveidi ārzemēs

VIAA VIAA, Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4.stāva semināru telpa  
15.08.2013

Informatīvais un uzraudzības seminārs apstiprinātajiem 2013.gada II kārtas Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveide” stipendiātiem

Comenius „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”  2013. gada 2. kārtas stipendiāti

VIAA Eiropas Savienības mājā, Rīga, Aspazijas bulvāris 28, 2. stāvs  
27.06.2013

Informatīvs un uzraudzības seminārs 2013. gada konkursa ietvaros apstiprinātajiem Comenius izbraucošajiem asistentiem un uzņemošajām skolām

2013. gada konkursa ietvaros apstiprinātie Comenius izbraucošie asistenti un uzņemošās skolas

VIAA VIAA, Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4.stāva semināru telpa  
05.06.2013.

Uzraudzības seminārs Daugavpils, Daugavpils novada un Krāslavas novada Comenius skolu partnerībām

Daugavpils, Daugavpils novada un Krāslavas novada Comenius skolu partnerības

VIAA Daugavpils, Latgales Centrālā bibliotēka

 Semināra materiāli:

  • Daugavpils 26. PII "Zīļuks" prezentācija daugavpils_26.pii_z_uks.pdf?d=files/news/17876/daugavpils_26.pii_z_uks.pdf
  • Daugavpils Saskaņas pamatskolas prezentācija daugavpils_saska_as_pam.sk..pdf?d=files/news/17876/daugavpils_saska_as_pam.sk..pdf
  • Špoģu vidusskolas prezentācija _po_u_vidusskola.pdf?d=files/news/17876/_po_u_vidusskola.pdf
  • Krāslavas Valsts ģimnāzijas prezentācija kr_slavas_valsts_imn_zija.pdf?d=files/news/17876/kr_slavas_valsts_imn_zija.pdf
14.05.2013

Tematiskās uzraudzības seminārs „Pamatkompetenču attīstība vidējā izglītībā, īstenojot projektu darbu”

Comenius aktivitātes „Comenius skolu un reģionālo partnerību” koordinatori, kontaktpersonas un projektu komandas dalībnieki

VIAA Viesnīca „Astor Riga”, Z.A.Meierovica bulvārī 10

Semināra materiāli: 14.05.2013.zip?d=files/news/17876/14.05.2013.zip

Saite uz Ogres Valsts ģimnāzijas semināra prezentāciju

25.04.2013

Seminārs par „European Shared Treasure” (EST) datu bāzi un gala atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu.

Comenius, Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerību projektu īstenotāji

VIAA Viesnīca „Astor Riga”, Z.A.Meirovica bulvāris 10 

Semināra programma: darba_kartiba_est_25.04.2012.doc?d=files/news/17876/darba_kartiba_est_25.04.2012.doc

Semināra materiāli: 25.04.2013_est.zip?d=files/news/17876/25.04.2013_est.zip

18.04.2013

Informatīvs un uzraudzības seminārs Comenius apakšprogrammas 2013. gada 1. kārtas stipendiātiem

Comenius apakšprogrammas 2013. gada 1. kārtas stipendiātiem

VIAA Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, 118. telpā Semināra programma: programma_18042013.doc?d=files/news/17876/programma_18042013.doc
03.04.2013

Comenius partnerību pārstāvju mācības par eTwinning resursu izmantošanu projektu darbā

Koordinatori un pārstāvji no skolu partnerībām, kas sākās 2011. un 2012.gadā

VIAA Rīga, Graudu iela 68, Biznesa augstskolas "Turība" datoru telpa Semināra materiāli: seminara_materiali_03.04.zip?d=files/news/17876/seminara_materiali_03.04.zip
26.03.2013

VIAA rīko konsultācijas Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2013.gada konkursa II.pieteikumu kārtas projektu iesniedzējiem

(projektu iesniegšanas termiņš 2013. gada 30. aprīlis)

Skolu pedagoģiskais personāls, kas plāno savu profesionālo pilnveidi ārzemēs

VIAA Rīga  
16.01.2013.

Daugavpilī VIAA rīko semināru-konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem par ES Mūžizglītības programmu 

Visi interesenti, kuri vēlētos īstenot kādu no ES Mūžizglītības programmas – Comenius, Mācību braucieni, Grundtvig vai Leonardo da Vinci apakšprogrammu – projektiem 

VIAA Daugavpils  
16.01.2013.

Comenius aktivitātes  „Comenius reģionālās partnerības” konsultācijas

(projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013. gada 21. februāris).

 

Pašvaldību pārstāvji, kas atbildīgi par izglītības jautājumiem vietējā, novadu vai pilsētu mērogā un kas plāno savā pašvaldībā īstenot Comenius reģionālās partnerības projektu

 

VIAA Rīga Semināra materiāli: semin_ra_materi_li_16_01.zip?d=files/news/17876/semin_ra_materi_li_16_01.zip 
11.01.2013.

Comenius aktivitātes „Comenius asistentūra” konsultācijas

(projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013. gada 31. janvāris).

 

Augstskolu studenti un absolventi – topošie pedagogi, kas vēl nav sākuši strādāt specialitātē

 

VIAA Rīga Reģistrācija slēgta

 

07.02.2013.

 

Comenius aktivitātes „Comenius skolu partnerības” konsultācijas

(projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013. gada 21. februāris).

Skolu pārstāvji, kas plāno savā skolā īstenot Comenius skolu partnerības projektu un gatavojas iesniegt projekta pieteikumu VIAA Rīga

Reģistrācija slēgta

 

09.01.2013.

 

Semināra materiāli: semin_ra_materi_li_09.01.13.zip?d=files/news/17876/semin_ra_materi_li_09.01.13.zip

 

04.01.2013.

 

 

Semināra materiāli: semin_ra_materi_li_04_01_13.zip?d=files/news/17876/semin_ra_materi_li_04_01_13.zip

03.01.2013.

Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” konsultācijas
(projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi 2013.gada 16.janvāris, 30. aprīlis un 17. septembris).

 

Skolu pedagoģiskais personāls, kas plāno savu profesionālo pilnveidi ārzemēs

 

VIAA Rīga Reģistrācija slēgta