42 Latvijas augstākās izglītības institūcijām piešķirta Erasmus Universitātes harta

20.12.2013

2013.gada 6.decembrī Eiropas Komisija publicēja sarakstu ar tām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kurām ir piešķirta „Erasmus harta augstākās izglītības iestādēm Erasmus+ programmas ietvaros no 2014.-2020.gadam”.

No Latvijas Erasmus Universitātes hartu ir ieguvušas 42 augstākās izglītības iestādes, kas varēs piedalīties jaunajā izglītības un sporta programmā Erasmus+.

Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Saraksts ar institūcijām ir pieejams: