Vieslektori - praktiķi ir pieprasīti

30.12.2014

Vieslektoru aicināšana no uzņēmumiem Erasmus programmas ietvaros ir iespēja, kas Rīgas Tehniskajai koledžai palīdz sasniegt augstāku profesionālās izglītības kvalitāti, dažādot mācību procesu un nodrošināt augstvērtīgu prakšu pieejamību studentiem un pieredzes apmaiņu docētājiem.


P
ar Erasmus programmu stāsta Rīgas Tehniskās koledžas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju katedras vadītāja Rūta Gintaute – Marihina:

“Piedalāmies Erasmus programmas dažādās aktivitātēs. Piedāvājam studentu praksi ārvalstu uzņēmumos, tāpat esam aktīvi sadaļā personālapmācība ārvalstu uzņēmumos. Šajā aktivitātē mācībspēkiem tiek piedāvāta iespēja doties uz ārvalstu uzņēmumiem un mācīties aktuālo par tehnoloģijām. Būtiska ir docēšanas mobilitāte Erasmus ietvaros. Varam aicināt no kāda uzņēmuma lektoru, viņš atbrauc pie studentiem, lai divas līdz trīs dienas vadītu lekcijas un praktiskās nodarbības. Tad pasniedzējs visbiežāk līdzi ņem arī tehniskos līdzekļus un iekārtas, kas nereti ir ļoti augstvērtīgas, pat inovatīvas tehnoloģijas. Tās ir iekārtas, ar kurām ne koledžas studentiem, ne mācībspēkiem iepriekš nav bijusi iespēja darboties. Ir milzīgs bonuss sadarboties ar mācībspēkiem no ārvalstu uzņēmuma, jo viņi visbiežāk ir nevis teorētiķi, bet praktiķi. Vieslektori studentiem ar augstāko motivāciju vēlas piedāvāt arī prakses iespējas starptautiskā uzņēmumā, nodrošinot apgūt iemaņas reālā darba vidē ārvalstīs.”

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju katedras vadītāja Rūta Gintaute - Marihina nenoliedz, ka Erasmus ietvaros daudzas aktivitātes ir iespējamas, jo iniciatīvai ir finanšu segums. Taču, lai studentu, docētāju mobilitātes vai vieslektoru izvēle būtu kvalitatīva, nepieciešama personiska iniciatīva. Rūta studē Rīgas Tehniskās Universitātes doktorantūrā. Piedaloties konferencēs un darba grupās, viņa izmanto iespēju satikt zinošus speciālistus un kā vieslektorus aicināt sadarbībai arī ar Rīgas Tehnisko koledžu. Tāpat kā būtisku min sadarbību ar SIA “Smilgas tehnoloģiskais birojs”, kura vadītājs Jānis Smilga atbalstījis kontaktu organizēšanu ar vairākiem ārvalstu sadarbības uzņēmumiem.

“Runājot par sadarbību ar uzņēmumiem, jāuzsver docētāju piesaiste un viņu kompetence. Pagājušajā gadā informācijas tehnoloģiju studiju programmā sadarbojāmies ar vieslektoru no Zviedrijas, kurš praktiski strādā IT jomā.

Savukārt telekomunikāciju studentiem lekcijas lasīja pasniedzējs no Varšavas, kurš darbojas telekomunikāciju jomā, izgudrojot jaunus tehnoloģiskus risinājumus un neredzētus interaktīvās tāfeles risinājums par salīdzinoši lētām izmaksām. Viņš demonstrēja interaktīvas grīdas spēles bērniem, kas arī ir inovācija.  Pasniedzējs daudz stāstīja par to, kā nonākt līdz tehnoloģiskajām inovācijām.

Ar elektronikas programmas studentiem darbojās vieslektors no Igaunijas, kurš ļoti daudz pievērsās praktiskiem demonstrējumiem. Viņš mācību procesā izmantoja lāzerprototipēšanas iekārtas un elektroniskās montāžas aparatūru, kas paredzēta shēmu montāžai, dažādu mērījumu veikšanai un lodēšanai. Augstākās raudzes tehnoloģijas, kuras demonstrēja pasniedzējs, ļāva novērtēt, kāds ir iespējamais pieejamais resurss, kad studentam jāprot izveidot un apkalpot elektroniskās shēmas.

Koledžas tehnoloģiskā bāze nav tik augstvērtīga, tāpēc vieslektoru praktiskie demonstrējumi sniedz lielu ieguvumu. Tie ļauj arī koledžas personālam iepazīties ar pieejamajām tehnoloģijām un meklēt alternatīvas, iespējams, daudz lētākas, lai pilnveidotu tehnoloģisko bāzi.

Esam sadarbojušies arī ar vieslektoriem no Horvātijas inženiermehānikas un loģistikas programmā. Vieslektori ir kā atbalsts pašmāju docētājiem, jo viņi var piedalīties lekcijās un diskutēt par inovācijām tehnoloģiju jomā. Programmu direktoriem ir svarīgi uzzināt jaunākās tendences un starptautiskos forumos aktualizētas tēmas, kuras varētu iekļaut studiju programmu saturā. Ar vieslektoriem ir iespēja pārrunāt koledžas darbnīcu un laboratoriju tehnoloģiskās bāzes palielināšanu.”

“Erasmus prakses ārvalstīs galvenokārt norit uzņēmumos. Ilggadēja sadarbība ir radusies ar uzņēmumiem Spānijā un Vācijā. Aktīvi palīdzam studentiem šajās prakses vietās iekārtoties. Perspektīvā arī no šīm valstīm un uzņēmumiem mēs vēlētos piesaistīt vieslektorus, kuri stāstītu par inovācijām optiskā interneta sistēmās, izglītotu e-studiju tehnoloģijās un runātu par uzņēmējdarbības vadīšanas jautājumiem. Jo plašāka teorētisko un praktisko zināšanu bāze tiek iegūta studiju laikā, jo augstāka studentu konkurētspēja un vieglāk iekļauties Latvijas un Eiropas darba tirgū,” apgalvo Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju katedras vadītāja.