Erasmus Universitātes harta dokumenti un veidlapas

2013.gads

 Pieteikšanās ECHE 
1. Konkursa sludinājums 1_Sludinajums.pdf?d=files/free/01/2901/1_sludinajums.pdf
2.

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes programmas

"Erasmus for All" regulas projekts

2_Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes E4A regulas projekts.pdf?d=files/free/01/2901/2_eiropas_parlamenta_un_eiropas_padomes_e4a_regulas_projekts.pdf
3. Pieteikuma aizpildīšanas tehniskās vadlīnijas 3_ECHE pieteikuma aizpildisanas tehniskas vadlinijas.pdf?d=files/free/01/2901/3_eche_pieteikuma_aizpildisanas_tehniskas_vadlinijas.pdf
4. Erasmus universitātes hartas vadlīnijas 4_ECHE vadlinijas_en.pdf?d=files/free/01/2901/4_eche_vadlinijas_en.pdf
5. Vadlīnijas ECAS lietotāja konta izveidei 5_vadlinijas ECAS lietotaja konta izveidei.pdf?d=files/free/01/2901/5_vadlinijas_ecas_lietotaja_konta_izveidei.pdf
6. Erasmus universitātes hartas pieteikuma veidlapas paraugs 6_ECHE pieteikuma veidlapas paraugs.pdf?d=files/free/01/2901/6_eche_pieteikuma_veidlapas_paraugs.pdf
7. Aizpildāmā pieteikuma veidlapa ECAS mājas lapā
8. Informācija par Erasmus universitātes hartu un iestādes statusa maiņu 8_informacija par ECHE un iestades statusa mainu.pdf?d=files/free/01/2901/8_informacija_par_eche_un_iestades_statusa_mainu.pdf

 

2012.gads

 Pieteikšanās EUH 
1. Konkursa sludinājums 1_konkursa_sludinajums.pdf?d=files/free/01/2901/1_konkursa_sludinajums.pdf EN
2. Erasmus universitātes hartas vadlīnijas 2_Erasmus_universitates_hartas_vadlinijas.pdf?d=files/free/01/2901/2_erasmus_universitates_hartas_vadlinijas.pdf EN
3. Biežāk uzdotie jautājumi 3_Biezak_uzdotie_jautajumi.pdf?d=files/free/01/2901/3_biezak_uzdotie_jautajumi.pdf EN
4. Pieteikuma aizpildīšanas tehniskās vadlīnijas 4_Pieteikuma_aizpildisanas_tehniskas_vadlinijas.pdf?d=files/free/01/2901/4_pieteikuma_aizpildisanas_tehniskas_vadlinijas.pdf EN
4. Pieteikuma veidlapa  http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_erasmus_university_charter_en.php
5. Iesniegums par datu maiņu 6_Iesniegums_par_datu_mainu.doc?d=files/free/01/2901/6_iesniegums_par_datu_mainu.doc EN

2011.gads

 Pieteikšanās EUH 
1. Konkursa sludinājums Konkursa_sludinajums.pdf?d=files/free/01/2901/konkursa_sludinajums.pdf EN
2. Erasmus universitātes hartas vadlīnijas euc_guidelines_2012_en.pdf?d=files/free/01/2901/euc_guidelines_2012_en.pdf EN
3. Biežāk uzdotie jautājumi biezak_uzdotie_jautajumi.pdf?d=files/free/01/2901/biezak_uzdotie_jautajumi.pdf EN
4. Pieteikuma veidlapa http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_erasmus_university_charter_en.php
5. Iesniegums par datu maiņu form_change_of_data_05_04_2011.doc?d=files/free/01/2901/form_change_of_data_05_04_2011.doc EN

2010.gads

 Pieteikšanās EUH 
  Pieteikšanās veidlapu paraugi  
1. Standarta harta (paraugs) application_form_standard_en.pdf?d=files/free/01/2901/application_form_standard_en.pdf EN
2. Paplašinātā harta - studentu prakse (paraugs) application_form_extended_placements_en_correct.pdf?d=files/free/01/2901/application_form_extended_placements_en_correct.pdf EN
3. Paplašinātā harta standarta un studentu prakses harta (paraugs) application_form_extended_en_standard_charter_and_student_placements.doc?d=files/free/01/2901/application_form_extended_en_standard_charter_and_student_placements.doc EN
  Palīgmateriāli  
4. Erasmus Universitātes hartas rokasgrāmata euc_handbook_2010_en.pdf?d=files/free/01/2901/euc_handbook_2010_en.pdf EN
5. Praktiska palīdzība veidlapas aizpildīšanai technical_guide_en.pdf?d=files/free/01/2901/technical_guide_en.pdf EN
6. Biežāk sastopamās veidlapas aizpildīšanas problēmas
known_technical_issues.pdf?d=files/free/01/2901/known_technical_issues.pdf EN