Apmeklē Erasmus Mundus programmas i-DEA projekta konferences arī 2013.gadā

30.10.2012

Augstākās izglītības institūcijas tiek aicinātas apsvērt interesi un iespējas piedalīties Erasmus Mundus programmas (EM) i-DEA projekta "Bringing the Erasmus Mundus community together to Disseminate, Exchange and Act" nākamajās konferencēs 2013.gadā.

Piektā un sestā no kopumā sešām projektā plānotajām konferencēm norisināsies:

  • Valensija (Spānija) - 2013.gada 8.marts;
  • Bordo (Francija) – 2013.gada 12.jūlijs.

EM i-DEA projekta mērķis ir rast iespēju savstarpēji sadarboties tiem, kuri ir iesaistīti/gatavojas iesaistīties kopīgo studiju programmu aktivitāšu projektos (t.sk. Erasmus Mundus), lai savstarpēji dalītos pieredzē, kā arī plānotu kopīgas tālākās aktivitātes.

Dalību konferencē ir vērts apdomāt, ja:

  • Jūs strādājat ar jau esošu Erasmus Mundus kopīgo studiju programmu;
  • Jūs vēlaties satikt cilvēkus, kuri ir iesaistīti kopīgo studiju programmu īstenošanā;
  • Jūs vēlāties stiprināt sadarbību Eiropas Augstākās izglītības telpā, t.sk. kopā ar citām pasaules augstskolām;
  • Jūs vēlaties piedalīties strukturēta profesionāļu tīkla izveidē ar pieredzi kopīgo studiju programmu izveidē un īstenošanā.

EM i-DEA projekta pirmā konference notika 2011.gada 23.novembrī Gentē (Beļģijā), otrā – 2012.gada 30.martā Lundā (Zviedrijā), trešā – 2012.gada 13.jūlijā Viļņā (Lietuvā), ceturtā - 2012.gada 2.-3.oktobrī Novisadā (Serbijā).

Informācija par visām projekta konferencēm, to materiāli u.c. noderīga informācija pieejama EM i-DEA projekta mājas lapā (projekta mājas lapā būs pieejama arī informācija par reģistrēšanos nākamajām konferencēm).

Papildu informācija par EM i-DEA projektu.