1. aktivitāte – kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas un stipendijas

Erasmus Mundus 1.aktivitāte – maģistrantūras un doktorantūras programmas Erasmus Mundus 1.aktivitāte studentiem no visas pasaules piedāvā pilna laika stipendijas maģistrantūras un doktorantūras programmās. Papildus programma piedāvā stipendijas zinātniskajiem darbiniekiem, kuri vēlas veikt zinātnisko darbību vai pētījumus kādā no izvēlētajām programmām.
Mērķauditorija Programma piedāvā pilna laika stipendijas studentiem/stipendijas zinātniskajiem darbiniekiem.
Pieteikšanās stipendijai Katra Erasmus Mundus kopīgā programma nosaka savus atlases kritērijus, pieteikšanās procedūras un termiņus;

Pilna laika studiju stipendiju summa trešo valstu maģistrantūras studentiem būs lielāka nekā Eiropas maģistrantūras studentiem;
Lai iegūtu stipendiju, studentam ir:
  • jāizvēlas interesējošā Erasmus Mundus kopīgā programma;
  • jāiesniedz savs pieteikums attiecīgajā universitāšu konsorcijā. Parasti pieteikšanās notiek iepriekšējā akadēmiskajā gadā pirms studiju uzsākšanas, laika posmā starp oktobri un decembri.
Maģistrantūras un doktorantūras programmu saraksts
Erasmus Mundus programmas, kurās iespējams iegūt stipendijas
  • Erasmus Mundus doktorantūras programmu sarakstu, kas piedāvā stipendijas skatīt šeit: http://eacea.ec.europa.eu 2010./2011.akadēmiskajam gadam.
Apdrošināšana studentiem un akadēmiskajam personālam Studenti, kas tika atlasīti, lai studētu kādā no Kopīgajām programmām 1.aktivitātes ietvaros līdz 2009.gadam (ieskaitot), tiek apdrošināti, izmantojot centralizēto apdrošināšanas shēmu. Vairāk informācijas skatīt šeit: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/insurance_arrangements_students_academics_en.php

Studenti un doktorantūras studenti, kas ir atlasīti studijām, sākot no 2010.gada un turpmāk, tiks apdrošināti, izmantojot apdrošināšanas procedūru, ko organizē konsorcijs vai partnerība. ES izpildaģentūra ir izstrādājusi minimālās prasības apdrošināšanas sniegšanai dalībniekiem, kuri piedalās 1.aktivitātes konsorcijos un 2.aktivitātes partnerībās, tās skatiet šeit: http://eacea.ec.europa.eu
Vairākkārtēji pieteikumi 1.aktivitātes ietvaros attiecīgajā gadā students var pieteikties maksimāli 3 dažādiem maģistrantūras kursiem un/vai kopīgajiem doktorantūras kursiem.
Atkārtotās stipendijas 1.aktivitātes ietvaros students nevar saņemt atbalstu otrai stipendijai, lai nākotnē studētu tajā pašā vai citā Erasmu Mundus maģistrantūras programmā. Students var pretendēt uz Erasmus Mundus Kopīgās doktorantūras studiju programmas stipendiju.
Vairāk informācijas
  •  Programmas rokasgrāmatā
  • Vairāk informācijas par Erasmus Mundus 1.aktivitātes kopīgajām programmām atrodams sadaļā „Biežāk uzdotie jautājumi” (angļu valodā)
  • Erasmus Mundus kopīgo programmu mājas lapu sadaļās pieejama visa nepieciešamā informācija par kursiem, to struktūru, stipendiju apmēriem, kā arī informācija par pieteikšanās un atlases procedūrām.
Citas stipendiju iespējas Eiropa piedāvā plašu spektru augstākās izglītības programmu un stipendiju no nacionālajiem, reģionālajiem vai citiem fondiem. Vairāk informācijas „Study in Europe” mājas lapā: http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html