Finansējuma iespējas

 

Erasmus Mundus 2.aktivitāte – Erasmus Mundus partnerības (iepriekš - Ārējās sadarbības logi – EMECW) Erasmus Mundus 2. aktivitāte tika uzsākta 2006.gadā ar nosaukumu „Ārējās sadarbības logi”. Šī aktivitāte piedāvā sadarbības, attīstības un mobilitātes iespējas augstākajā izglītībā starp Eiropu un lielu daļu citu pasaules valstu un reģionu. Šī aktivitāte finansē partnerības, kuru mērķis ir organizēt studentu, pētnieku un akadēmiskā personāla mobilitāti. Ārpus ES esošās programmas dalībvalstis tiek grupētas reģionālajās vai nacionālajās lotēs.
Projektu pieteikumu izsludināšana Projektu pieteikumu konkurss tiek izsludināts katru gadu. Konkursu rezultātā tiek atlasītas augstākās izglītības institūciju savstarpējās partnerības, kuras iegūst finansējumu mobilitāšu organizēšanai starp Eiropu un valstīm, kas ir norādītas attiecīgajā reģionālajā lotē. Izvēlētās partnerības ir atbildīgas par individuālo grantu un stipendiju piešķiršanu. Partnerība definē un nosaka savus kritērijus un procedūras studentu, profesoru, zinātnisko darbinieku atlasei, kas saņems finansiālu atbalstu partnerības noteiktajai starpvalstu mobilitātei.
Apstiprināto partnerību saraksti Konkursā apstiprināto partnerību sarakstus ES izpildaģentūra publicē savā mājas lapā jūnijā. Sarakstā ir iekļautas apstiprinātajās partnerībās atlasītās valstis un universitātes.
Pieteikšanās mobilitātei Studenti, pētnieki un akadēmiskais personāls no Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības valstīm, kuri ir ieinteresēti saņemt stipendiju šīs aktivitātes ietvaros, tiek aicināti iesniegt savus pieteikumus tieši izvēlētajā partnerībā. Jāņem vērā, ka iespējams pieteikties tikai tajā lotē, kurā ir iekļauta izvēlētā valsts.
Ja pretendenta nacionalitāte neatbilst lotē norādītajām valstīm, jākontaktējas ar izvēlētās partnerības pārstāvjiem un jānoskaidro savas iespējas piedalīties mobilitātē.
Kritēriji

Visas Erasmus Mundus 2. aktivitātes mobilitātes atbilst šādiem kritērijiem

 • Mobilitāte iekļauj virkni individuālos saņēmējus: bakalaura, maģistrantūras, doktorantūras un pēcdoktorantūras līmeņa studentus no Eiropas Savienības un ārpus tās (kas norādītas konkrētajā ģeogrāfiskajā lotē), tāpat arī augstskolu akadēmisko, administratīvo un profesionālo personālu;
 • Tā sedz plaša spektra akadēmiskās disciplīnas un var atšķirties pēc katras ģeogrāfiskās lotes prioritātēm;
 • Mobilitātes ilgums:
  • profesoriem – sākot no viena mēneša;
  • studentiem vienu semestri (6 mēnešus);
  • doktorantūras studentiem 34 mēnešus.
 • Lai iegūtu stipendiju, Eiropas studentiem un pasniedzējiem ir jābūt reģistrētiem (jāstrādā) kādā no Eiropas augstskolām, kas piedalās partnerībā;
 • Studentiem, profesoriem un profesionāļiem ārpus Eiropas ir jābūt kādas valsts pilsoņiem, kas norādīta attiecīgajā ģeogrāfiskajā lotē. Viņiem nav obligāti jābūt reģistrētiem kādā no konsorcija augstskolām.
 • Dažādās ģeogrāfiskās lotes sniedz iespēju iegūt finansējumu arī tiem ne ES pilsoņiem, kas tiek pieskaitīti pie sociāli atstumtām grupām. Sīkākai informācijai skatīties sludinājuma tekstu kārtējam projektu pieteikumu konkursam.
 • Stipendija sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus viesvalstī, ieskaitot dzīvošanas, iestāšanās un apdrošināšanas izdevumus.

Atbilstības kritēriji stipendijām un finansējuma saņemšanai atšķiras katrai ģeogrāfiskajai lotei.

Apdrošināšana studentiem un akadēmiskajam personālam

Studenti, kas tika atlasīti, lai studētu kādā no Kopīgajām programmām 1.aktivitātes ietvaros līdz 2009.gadam (ieskaitot), tiek apdrošināti, izmantojot centralizēto apdrošināšanas shēmu. Vairāk informācijas skatīt šeit: http://eacea.ec.europa.eu

 

Studenti un doktorantūras studenti, kas ir atlasīti studijām, sākot no 2010.gada un turpmāk, tiks apdrošināti, izmantojot apdrošināšanas procedūru, ko organizē konsorcijs vai partnerība. ES izpildaģentūra ir izstrādājusi minimālās prasības apdrošināšanas sniegšanai dalībniekiem, kuri piedalās 1. aktivitātes konsorcijos un 2. aktivitātes partnerībās, tās skatiet šeit: http://eacea.ec.europa.eu

 Vairākkārtēji pieteikumi 2. aktivitātes ietvaros (iepriekš – ECW) nepastāv pieteikumu skaita ierobežojums individuālai personai attiecīgajā gadā. 2. aktivitātes ietvaros var pieteikties uz visiem projektiem, kur Jūsu kvalifikācija atbilst norādītajām prasībām. Jāņem vērā tas, ka gadījumā, ja esat guvis atbalstu mobilitātei noteiktā atlases gadā, Jūs nedrīkstat pretendēt uz atkārtotu mobilitāti konkrētā projekta ietvaros attiecīgajā gadā. Tāpat arī pieteikuma formā ir jānorāda, vai pieteicējs ir pieteicies uz vairāk kā vienu programmu. Ja Jūs tiekat atlasīts, Jūs varat piedalīties tikai VIENĀ mobilitātē un saņemt tikai vienu stipendiju.
Atkārtotās stipendijas 2. aktivitātes ietvaros, izvēlētie studenti/akadēmiskais personāls nevar saņemt otro stipendiju no tās pašas partnerības, tāpat nevar saņemt atkārtotu stipendiju tam pašam studiju līmenim (bakalaura, maģistra, doktorantūras) no citas partnerības.
Vairāk informācijas
Citas stipendiju iespējas Eiropa piedāvā plašu spektru augstākās izglītības programmu un stipendiju no nacionālajiem, reģionālajiem vai citiem fondiem. Vairāk informācijas „Study in Europe” mājas lapā: http://ec.europa.eu