Asistentūra

2012.-2014.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/41/2841/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/41/2841/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/41/2841/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/41/2841/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/41/2841/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

GRU_asistentura_veidlapa_2013.doc?d=files/free/41/2841/gru_asistentura_veidlapa_2013.doc EN Ievietots: 18.01.2013
5.

Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība

GRU_Asit_iesni_vert_kartiba 2013.doc?d=files/free/41/2841/gru_asit_iesni_vert_kartiba_2013.doc LV Ievietots: 18.01.2013
6.

Izmaksu likmes

likmes_gru_asistenti_2012_v2.xls?d=files/free/41/2841/likmes_gru_asistenti_2012_v2.xls LV Ievietots: 22.03.2012
7.

Gala atskaites veidlapa

asistentura_gala_atskaite_2013_grundtvig.doc?d=files/free/41/2841/asistentura_gala_atskaite_2013_grundtvig.doc LV Ievietots: 29.10.2013

 

2011.gads

 

Projekta izstrāde

 Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/41/2841/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/41/2841/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/41/2841/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vispārīga informācija
  • II a: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

 

 

llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/41/2841/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/41/2841/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/41/2841/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
5. Pieteikuma veidlapa asistentura_vedlapa2011_v4.doc?d=files/free/41/2841/asistentura_vedlapa2011_v4.doc LV Aktualizēts: 09.11.2011
6. Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība pieteikumu_iesniegsanas_kartiba asitentura 2011.doc?d=files/free/41/2841/pieteikumu_iesniegsanas_kartiba_asitentura_2011.doc LV  
7. Izmaksu likmes Likmes GRU Asistenti 2011.xls?d=files/free/41/2841/likmes_gru_asistenti_2011.xls LV  
  Projektu īstenošana    
8. Gala atskaites veidlapa asistentura_gala_atskaite_2011.doc?d=files/free/41/2841/asistentura_gala_atskaite_2011.doc LV Aktualizēts: 28.11.2011

2010.gads

 Projekta izstrāde                                                                        
  Vadlīnijas pieteicējiem  

 

1.

 

I daļa. Vispārējie noteikumi

 

i_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/41/2841/i_visparejie_noteikumi.doc LV

 

llp_guide_2010_part_i_en.doc?d=files/free/41/2841/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

2.

 

IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/41/2841/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

 

guide_2010_part_ii_a.doc?d=files/free/41/2841/guide_2010_part_ii_a.doc EN

3. Finansiālie noteikumi
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem

 

finansialie_noteikumi_2010_lv.doc?d=files/free/41/2841/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV

  Dokumenti un veidlapas  
4. Pieteikuma veidlapa
(organizācijām, kas vēlas uzņemt Grundtvig asistentu)
GRU_asist_uzn_piet.doc?d=files/free/41/2841/gru_asist_uzn_piet.doc EN