Labs projekts - vienkārši un tieši izklāstīta ideja

10.01.2015

Latvijas Samariešu apvienības brīvprātīgā darba koordinatore Laura Bulmane izmantojusi iespēju Itālijā gūt jaunas zināšanas par to, kā katrā projektā precīzi definēt tā ideju, mērķus, mērķgrupas, lai iegūtu atbalstu un finansējumu īstenojamām iecerēm. 

Laura Bulmane stāsta, ka Grundtvig profesionālās pilnveides projekta nosaukumā, kura iespējas viņa izmantojusi šā gada pavasarī, ir ietverta Palermo notikušo mācību jēga. Tā galvenā būtība ir izvēlēties pareizo Eiropas programmu, kurā piedalīties; uzrakstīt tādu projektu, kura mērķus saprot finansējuma devējs; apgūt prasmi strādāt patstāvīgi, arī komandās, lai meklētu un rastu sadarbības partnerus jaunos projektos, kas sekmētu katras labas idejas īstenošanos.

Laura sarunā atklāj: “Vai nezināju kā jāraksta projekts? It kā zināju, jo esmu tos iepriekš veiksmīgi īstenojusi. Tomēr dodoties uz kursiem, ļoti gribēju izprast, kā uz katra finansējuma pretendenta ideju, kas ietverta projektu pieteikumos, skatās aģentūras. Šajos kursos to skaidroja.”

Laura arī daloties pieredzē, norāda, ka praktiskajās nodarbībās tika izspēlētas dažādas situācijas. Piemēram, tika dota stunda laika, lai pārliecinātu par savu ideju kādu, kurš neko nezina par konkrēto vajadzību. Tika prezentēta teorija par to, kā jāraksta idejas pamatojums, cik svarīgi ir padomāt par katru projekta detaļu, aktivitātēm. Teorija tā arī saucas: loģiskā rāmja izveide, kas paredz vienā teikumā pateikt būtisko.


Vispirms pašam projekta iesniedzējam jābūt skaidrībai

Kā atzīst projekta īstenotāja, svarīgi pašam projekta iesniedzējam saprast, kāpēc paredzēta šī vai cita aktivitāte, kādai mērķauditorijai domāts konkrētais pasākums, kas izmantos pakalpojumu, cik plašai sabiedrības daļai projekta idejas kalpos. Galu galā jāpadomā pat par ļoti praktiskiem jautājumiem, piemēram, kāpēc biļeti ceļam pirksi biļešu kasē, nevis savlaicīgi, izmantojot internetu. Tās ir šķietami sīkas pozīcijas, kas jāņem vērā, ja vēlies savas idejas realizēšanai piesaistīt finansējumu. Un vienmēr jāatceras - ja prasi līdzekļus, tad jāpadomā par savu līdzfinansējuma daļu.

Šī bija lieliska iespēja apgūt vairākus knifus, kas palīdzēs projektus rakstīt veiksmīgāk un saņemt finansējumu iecerētajām idejām. Šis projekts vēlreiz atgādināja, ka vispirms pašam projekta iesniedzējam ir skaidri jāprot atbildēt uz jautājumiem: kas, kā, kāpēc, kam, kad, ko tālāk un par cik? Tas tādēļ, ka cilvēki, kas vērtēs projektu, par to nezinās neko un viņu priekšstatu veido tas, cik precīzi savu ideju esat aprakstījuši.


Praktiskā pielietojamība

Laura stāsta, ka pateicoties kursa apmeklējumam, viņa varēs kvalitatīvāk strādāt pie projekta, kura mērķis būs piesaistīt finansējumu komunikācijas aktivitātei. Proti, lai stāstītu par samariešiem, labdarības projektiem, kurus organizācija realizē ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā, ar līdz šim veiktajām komunikācijas aktivitātēm ir par maz. Jāmeklē finansējums labdarības publicitātei.

Latvijas Samariešu apvienība, kuru pārstāv Laura, katru gadu īsteno dažādus projektus.  Organizācijai ir grupu dzīvokļi, kur dzīvo jaunieši, kas motivēti meklēt darbu, integrēties sabiedrībā un viņi apzinās, ka nepieciešamas zināšanas arī projektu rakstīšanā, lai panāktu savas dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Izmantojot kursos gūtās zināšanas, viņa jauniešiem varēs vairāk  paskaidrot un dod padomu projektu rakstīšanā.

Organizācijas brīvprātīgie jaunieši sadarbojas ar kolēģiem Polijā, Lietuvā, Vācijā. Nākamvasar plānota nometne Lietuvā, kurā organizācija iesaistīsies kā projekta partneri. “Ar to vēlos teikt vien to, ka Grundtvig profesionālās pilnveides projekts «European Projects design, management and funding: from shaping the idea, to select the right European programme, to get the funds» bija brīnišķīgs. Esmu pateicīga par šo iespēju! Tik labus pasniedzējus un ieinteresētus cilvēkus citviet būtu grūti sastapt. Kursi bija labi organizēti un sekmējās pieredzes apmaiņa,” tā Laura Bulmane.