Seniori veicina mākslas muzeju darbu

26.03.2012

2011. – 2013.gadā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) īsteno Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes "Senioru brīvprātīgais darbs" projektu „Austrumeiropas brīvprātīgie vēstneši – labas prakses un attīstības modeļu apmaiņa muzeju brīvprātīgo programmās”.

Projektā paredzēts, ka seši LNMM brīvprātīgie seniori atrodas trīs nedēļu praksē Budapeštas Mākslas muzejā, bet seši Budapeštas Mākslas muzeja seniori - trīs nedēļu praksē LNMM. Prakses nolūks ir detalizēti iepazīties ar abu muzeju brīvprātīgo darbu, apmainīties ar savstarpēji noderīgu pieredzi un uzsākt jaunas aktivitātes.

Brīvprātīgā darba programma Muzeja Vēstneši

Īstenojamais Grundtvig projekts teicami iekļaujas un papildina projekta partneru darbību brīvprātīgo piesaistē muzeju darbam. LNMM brīvprātīgā darba programma Muzeja Vēstneši izveidota 2009.gadā. Šobrīd brīvprātīgā darba programma darbojas divos līmeņos: Muzeja Vēstneši un LNMM brīvprātīgie. Brīvprātīgos atsevišķos pasākumos (piemēram, Muzeju nakts) iesaista arī citi Latvijas muzeji, taču daudz mazākā apjomā, kā LNMM. Jebkurš entuziasts savu brīvprātīgo darbu LNMM uzsāk Muzeja Vēstneša statusā, vēstot par muzejā notiekošo dažādos veidos un caur dažādiem kanāliem un sociālajām grupām sev apkārt. Muzeja Vēstnesim tiek dota iespēja bez maksas apmeklēt muzeju un iepazīties ar tā jaunākajām aktualitātēm, lai par muzejā notiekošo varētu kvalitatīvāk vēstīt apkārtējiem. Muzeja Vēstnešu un LNMM brīvprātīgo vidū ir ne mazums senioru, kuri ir vecāki par 50 gadiem.

Budapeštas mākslas muzejam ir ievērojama pieredze brīvprātīgo piesaistē un viņu darba organizēšanā, tāpēc radām iespēju apgūt jaunas un vērtīgas zināšanas tālākam darbam LNMM. Projekta partneri sāka īstenot brīvprātīgo pieredzes apmaiņas projektu 2011. gadā - Eiropas brīvprātīgo darba gadā, kad janvārī Budapeštas Mākslas muzeja brīvprātīgie seniori Kata Kereņi un Eva Fehervari ieradās trīs nedēļu praksē Rīgā. 2012. gada februārī divi Latvijas Nacionālā muzeja brīvprātīgie seniori Herta Jansone un Pēteris Zariņš devās prakses braucienā uz Budapeštu.

Stāsta Herta Jansone un Pēteris Zariņš:

Budapeštas mākslas muzejs uzcelts 1906. gadā neoklasicisma stilā pēc Alberta Šikedansa un Filipa Hercoga projekta. Muzejā ir vairāk nekā 3000 gleznas, kuras datējamas no 13.gs. līdz 18.gs. beigām, grafikas un zīmējumu kolekcijas, klasisko antikvitāšu kolekcijas, Eiropas skulptūras vēstures paraugi līdz 18.gs. beigām un modernās mākslas darbi, kas radīti pēc 1800.gada. Budapeštas mākslas muzejam ir arī sava bibliotēka.

Brīvprātīgo programma Budapeštas mākslas muzejā ir uzsākta 2006. gadā. Pašlaik muzeja brīvprātīgo grupā darbojas 100 dalībnieku, kuri iesaistīti dažādās muzeja darbības jomās, piemēram: pieci cilvēki darbojas muzeja draugu piesaistē, desmit - programmā „Rokas uz galda”, kur muzeja darbinieku un brīvprātīgo uzraudzībā apmeklētājiem ir iespēja pieskarties muzeja eksponātiem, trīs - muzeja bibliotēkā, desmit - skolēnu aktivitātēs, trīs - muzeja administrācijā, sešdesmit – pie informācijas galda, seši - audio gidu sagatavošanā, septiņi - brīvprātīgo avīzes redakcijā un divpadsmit - muzeja apgaitā. Katra brīvprātīgā pienākums ir mēnesī muzeja darbam veltīt vismaz astoņas darba stundas.

Orientēšanās spēles muzeja telpās

Mums bija iespēja piedalīties jauno muzeja brīvprātīgo uzņemšanā. Orientēšanās spēlē izstaigājām muzeju un meklējām atbildes uz jautājumiem par muzeja telpu iekārtojumu un muzeja zālēs izstādītajiem eksponātiem. Orientēšanās spēle parāda katra tās dalībnieka vērīgumu un spēju orientēties muzeja telpās, pierādot dalībnieka piemērotību muzeja brīvprātīgo darbam. Šo spēli varētu ieviest arī LNMM brīvprātīgo izvērtēšanas gaitā.

Interaktīvi pieredzes apmaiņas semināri

Piedalījāmies arī Budapeštas mākslas muzeja brīvprātīgo programmas koordinatoru organizētajā interaktīvajā seminārā, kur atbildējām uz jautājumiem, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu. Katram semināra dalībniekam savas atbildes bija jāargumentē. Uzstājāmies ar prezentāciju par brīvprātīgo programmas darbību LNMM.

Muzeja apgaitas jauno brīvprātīgo iesaukšanai

Budapeštas mākslas muzejā katram jaunajam brīvprātīgajam divu mēnešu laikā pēc uzņemšanas ir jāiziet tā saucamā "muzeja apgaita", ko vada speciāli sagatavojušies muzeja brīvprātīgie. Apgaita ilgst 100 minūtes un tajā piedalās ne tikai nesen iesaistītie brīvprātīgie, bet arī jaunie muzeja darbinieki. Apgaitas mērķis ir iepazīstināt jaunatnācējus ar muzeja vēsturi, muzeja kolekciju saturu, norādot, kādi ir galvenie eksponāti, kādas ir muzeja programmas. Apgaitā iegūst arī praktiskas zināšanas, kā, kur atrodas tualetes, lifti, kafejnīca, informācijas galds utt. Pēc apgaitas katrs apgaitas dalībnieks aizpilda aptaujas lapu, kurā izsaka savas domas par apgaitas lietderīgumu un dod savus secinājumus. Aptaujas lapas savāc programmas koordinators.

Piesaista Latvijas vēstnieces Ungārijā uzmanību

Par brīvprātīgo apmaiņu starp Rīgas un Budapeštas muzejiem ieinteresējās Latvijas vēstniece Ungārijā Veronika Erte, kas uzaicināja Rīgas pārstāvjus ierasties Latvijas vēstniecībā. Stundu ilgajā sarunā pastāstījām par LNMM brīvprātīgo darbu.

Spilgtas atmiņas un iespaidi par Budapeštu

Par laiku, ko pavadījām Budapeštā, atmiņā, paliks daudz spilgtu iespaidu. Minēšu tikai dažus no tiem. Budapeštas muzejā vērojām skolēnu grupas ekskursiju antikvitāšu zālē. Ekskursiju vadīja aktieris, kas bija pārģērbies par senās Ēģiptes podnieku. Viņa dzīvais stāstījums un tēlojums ļoti aizrāva skolēnus un patika arī mums. Pēc tam skolēni devās uz telpu, kur notika zīmēšanas nodarbība. Uz keramikas plāksnītēm skolēni ar adatu un melnās krāsas palīdzību attēloja pašu izvēlētos senās Ēģiptes vāžu zīmējumu fragmentus. Šādas nodarbības bērniem un jauniešiem rada interesi par mākslu un attīsta radošās spējas.

Īpašu vietu Budapeštas muzeja brīvprātīgo darbā ieņem programma „Rokas uz galda”. Tajā vienā maiņā piedalās divi brīvprātīgie, kas demonstrē priekšmetus no muzeja senās Ēģiptes kolekcijas. Katrs muzeja apmeklētājs, uzvelkot cimdus, var šos priekšmetus paņemt rokās.

Muzejā ir izstādīti arī mūsdienu mākslinieku-modernistu darbi. Skatītājiem tiek piedāvāta iespēja no vienkāršiem izejmateriāliem pašiem veidot brīvas izvēles figūras vai arī no krāsainām plāksnītēm, tās novietojot uz vienkrāsas pamatnēm, iegūt dažādus vienas un tās pašas krāsas toņus. Muzeja apmeklētāji ar lielu interesi izmanto šādu darbošanās iespēju, tādējādi kļūstot par savu darbu kompozīciju radītājiem.

Vienlaicīgi ar nodarbībām Budapeštas mākslas muzeja darbinieki mums noorganizēja plašu kultūras programmu. Tajā ietilpa ekskursijas pa Budapeštu, nacionālās galerijas apmeklējums, kāpšana Janoša kalnā, ekskursija uz parlamentu, nacionālas mūzikas koncerta apmeklējums. Ļoti patīkama bija Budapeštas mākslas muzeja brīvprātīgo draudzīgā attieksme pret mums un gatavība atrisināt jebkuru mūsu dienaskārtības jautājumu."

Interesentus, kuri vēlas saņemt detalizētāku informāciju par brīvprātīgo darbību muzejos, aicinām sazināties ar Anniju Sauku, LNMM Brīvprātīgo programmas koordinatori, e-pasts: annija.sauka@lnmm.lv