Brīvprātīgais darbs – pozitīvs izaicinājums senioriem

06.02.2014

2012.gads - Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei. Gads, kad lielāka uzmanība un iespējas tika piedāvātas senioriem, pensionāriem arī Latvijā. Gulbenes novada dome realizēja Grundtvig senioru brīvprātīgā darba projektu ”Natura-Nurture” (Daba – barotāja), kura ietvaros 2012. gada jūnijā uzņēma sešus angļu seniorus Gulbenē, savukārt seši seniori no Gulbenes novada oktobrī devās brīvprātīgajā darbā uz Angliju, Kornvolas apgabalu.

Kā stāsta Anita Birzniece, projekta koordinatore, mērķis bija popularizēt brīvprātīgo darbu senioru vidū un domu, ka mēs vēl savā vecumā varam darboties, strādāt, ļaujoties darba priekam. Viņa atsaucas uz P.Pikaso, kurš teicis: kad man saka, ka esmu par vecu, lai kaut ko darītu, es nekavējoties to pamēģinu.

Gulbenes seniori trīs nedēļu uzturēšanās laiku Kornvolas apgabalā pavadīja, veicot brīvprātīgo darbu kristīgās skolas pagalma dārza sakopšanā, sabiedrisko vietu uzkopšanu dārzos un parkos, rokdarbu rotājumu izgatavošanu Ziemassvētku labdarības tirdzniecībai, Kornvolas kultūras un vēstures pieminekļu apmeklēšanu, savas dzīves vietas un tās apkārtnes regulāru sakopšanu, kā arī piedalījās angļu valodas apguves nodarbībās. Šajos darbos kopā ar mums bija arī angļu pensionāri.

Brīvprātīgo senioru atziņas projekta noslēgumā bija visdažādākās. Projekta dalībniece Anna Vīgante atklāj, ka neparasta likās braukšana pa ceļa kreiso pusi; vienmēr smaidīgie un atvērtie angļi, kas laipni sveicināja; angļu mīlestība pret suņiem, suņu pastaigu kultūra.

"Patīkama atmosfēra angļu mazajos krodziņos, kad pie vienas alus glāzes vīri dzied pie līdzpaņemtās akustiskās ģitāras. Tas notiek trešdienās pēc vīru kora mēģinājuma. Līdz ir arī viņu dzīvesbiedres. Skaisti! Skanīgi! Un pēc plkst. 23.00 kā pēc signāla visi aizbrauc mājās, jo krodziņš tiek slēgts," atceras A. Vīgante.

Vislielākais gandarījums senioriem bijis okeāna tuvums. Tika izveidotas pastaigu takas, jo kārtīgs angļu pensionārs pat līdz četrām stundām dienā pavada svaigā gaisa.

A.Vīgante atklāj galvenos projekta ieguvumus: "Pirmkārt, zināšanas par citu valsti un cilvēkiem. Otrkārt, uzlabojām savas angļu valodas zināšanas un spēju savstarpēji saprasties, izpalīdzēt. Treškārt, guvām sajūtu, ka brīvprātīgais darbs ir nozīmīgs dažādu aktivitāšu apgūšanā jebkurā valstī. Šī mums bija vērtīga pieredze, paldies atbalstītājiem un visiem tiem, kas bija domās un darbos kopā ar mums, lai mēs varētu aizbraukt un arī atbraukt. Mēs, braucēji, esam ļoti gandarīti un patīkamu izjūtu piepildīti, un gatavi vēl daudz darbiem un aktivitātēm."

Mūsu redzējums par lietām bieži ir atkarīgs no tā, kādi mēs esam paši, uzskata cita projekta dalībniece Aija Miķelsone. „Iesaistoties brīvprātīgajā darbā, mani nebaidīja veicamā darba apjoms, vairāk es aizdomājos, kā mēs sapratīsimies savā starpā, kā mūsu klātbūtni uzņems angļi. Jau ar pirmajiem mirkļiem Anglijā jutāmies gaidīti – mūsu jauniegūto draugu un projektā iesaistīto cilvēku atvērtās sirdis, lika arī mums smaidīt,” atceras A. Miķelsone.