Mācību partnerību statistika par 2011.gadu

Saņemtie un apstiprinātie mācību partnerību projekti 

 

TOP 3 mācību partnerību iesniegumu temati 

     
               
               
Mācību partnerību projektu noraidīšanas iemesli 

 

TOP 3 mācību partnerību iesniedzējorganiazācijas