Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu statistika par 2011.gadu

Saņemtie un apstiprinātie Grundtvig vizīšu un apmaiņu projekti

 

Grundtvig vizīšu un apmaiņu galamērķi

     
               
               
Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu iesniegumu noraidīšanas iemesli

 

Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu iesniedzējorganizācijas 

     
               
               

Iesniegtie Grundtvig vizīšu un apmaiņas projekti pēc dzimuma 

  Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu uzņemošās organizācijas 

     
               
               

Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu iesniedzēju vidējais vecums

  Apstiprināto Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu segtais finansējums (Eiro)

     
               
               

Grundtvig vizītes un apmaiņas pēc aktivitātes veida 

  Apstiprināto Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu galamērķi 

     

 

 

           

 

 

           

 Apstiprināto Grundtvig vizīšu un apmaiņas projektu dalībnieku personāla kategorija