Senioru brīprātīgā darba statistika par 2011.gadu

Saņemtie un apstiprinātie senioru brīvprātīgā darba projekti

 

Senioru brīvprātīgā darba apstiprināto projektu iesniedzējorganizācijas

     
               
               
Senioru brīvprātīgā darba dalībnieku pārstāvētā iestāde

   Senioru brīvprātīgā darba iesniegto projektu galamērķi