Leonardo da Vinci kontaktseminārs Igaunijā

20.04.2011

No 2011.gada 11. līdz 14.septembrim Igaunijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci kontaktsemināru Tallinā „Darba tirgus piedāvājuma atbilstība pieprasījumam” (Matching labour market supply with labour market demands).

Semināra mērķis veicināt sadarbību starp dažādām organizācijām, lai tās varētu sagatavot un pieteikt Leonardo da Vinci  mobilitātes, partnerības un inovācijas pārneses projekta iesniegumus 2012. gada konkursam.

Ielūgums: invitation_leo_contact_seminar_estonia_2011_final.doc?d=files/news/7277/invitation_leo_contact_seminar_estonia_2011_final.doc

Darba programma: draft_programme.doc?d=files/news/7277/draft_programme.doc

Noderīga informācija: practical_details.doc?d=files/news/7277/practical_details.doc

Kontaktsemināru izmaksu finansēšanai ir iespējams pieteikt Leonardo da Vinci sagatavošanas vizīti. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Līdz šī gada 30.maijam nepieciešams aizpildīt kontaktsemināra priekšreģistrācijas formu, kas atrodama kontaktsemināra mājas lapā - http://archimedes.ee/hkk/index.php?leht=868&lng=2. Tā pēc aizpildīšanas jāpievieno kontaktsemināra iesniegumam, kas jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam (pasta zīmogs). Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Vairāk informācijas: Vineta Bringule (tālr.: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv ) kā arī VIAA aģentūras mājas lapā:  http://www.viaa.gov.lv/