Iegūt mācoties un dot pretī

12.07.2011

Valsts robežsardzes koledža jau īstenojusi divus Leonardo da Vinci programmas projektus, nosūtot ne tikai pieredzes apmaiņā un praksē robežsardzes speciālistus, bet arī viņu labākos palīgus – suņus.

Uldis Barkāns, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks:

Projekta realizācija bija nepieciešama, lai stiprinātu Latvijas Valsts robežsardzes kinoloģijas dienesta kapacitāti, veicinātu Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības iestāžu sadarbību kinoloģijas jomā, kā arī tuvinātu ES valstu dienesta suņu darba spēju un izmantošanas standartus.

Ideja par šo projektu radās jau pirms vairākiem gadiem, bet līdz šim nebija radusies iespēja to īstenot. Koledžai ir izveidojusies laba sadarbība ar Somijas robežsardzes kinoloģijas dienestu, no kura esam daudz mācījušies. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, pieredzes apmaiņas vizīšu skaits pēdējā laikā bija būtiski samazinājies. Saņemot informāciju par iespēju piedalīties Leonardo da Vinci programmā, sazinājāmies ar somu kolēģiem, kas bija gatavi iesaistīties projektā. Viņi piekrita uzņemt mūsu kinologus un nodrošināt divu nedēļu praksi. Mums veiksmīgi izdevās sagatavot projekta pieteikumu, un tika piešķirts finansējums tā īstenošanai. 2010. gada septembrī četri Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas kinologi devās praksē uz Somiju, kur stažējās uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krievijas Federāciju. Viņi iesaistījās robežas apsardzībā, piedaloties patruļās. Prakses noslēgumā robežsardzes darbinieku zināšanas un prasmes pārbaudīja eksāmenā, kas bija izveidots atbilstoši Somijas robežsardzes standartiem. Visi četri mūsu speciālisti veiksmīgi izturēja pārbaudījumus, un mēs kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka mūsu kinologu sagatavotība ir augstā līmenī. Lai gan Latvijā kinoloģijas nozare attīstījusies vien 50 gadus, mēs neatpaliekam no tādas valsts, kā Somija, kuras kinoloģijas tradīcijas veidojušās gadsimta garumā.

Uz Somiju devās arī divi Valsts robežsardzes dienesta suņi, kas līdz ar mūsu darbiniekiem piedalījās robežkontrolē.

Pirms brauciena uz Somiju koledžā projekta dalībnieki piedalījās sagatavošanās kursos, kuros notika angļu valodas nodarbības, kā arī lekcijas, kurās iepazīstināja ar vispārīgu informāciju par Somiju, tās tradīcijām, likumdošanu un citu noderīgu informāciju. Arī prakses laikā mūsu darbinieki iepazinās ar normatīvajiem aktiem, kas jāievēro, veicot dienestu Somijas robežsardzē.

Projekta rezultātā Latvijas Valsts robežsardze ieguva neatsveramu pieredzi nelegālās imigrācijas apkarošanas un novēršanas pasākumu jomā, kas nākotnē veicinās visu Eiropas Savienības dalībvalstu drošību un palīdzēs vēl efektīvāk cīnīties ar arvien pieaugošajiem nelegālās imigrācijas draudiem.

2011. gadā iesniedzām pieteikumu Leonardo da Vinci programmā līdzīgam pieredzes braucienam uz Igauniju.

Budžeta samazinājuma apstākļos ir maz iespēju nosūtīt darbiniekus pieredzes braucienos uz ārzemēm. Tādēļ izmantojam katru iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu šim nolūkam. 2011. gadā plānojam rīkot sagatavošanās vizīti pie sadarbības partneriem Beļģijas robežpolicijā, lai varētu attīstīt plašāku sadarbību un gūt pieredzi suņu apmācībā cilvēku meklēšanā. Jau 2012. gadā ceram rīkot mūsu kinologu stažēšanos Beļģijā.

Salīdzinot ar citām programmām, Leonardo da Vinci programma ir visvienkāršākā projektu īstenotājiem. Projekta pieteikums ir vienkāršs un saprotams. Atšķirībā no citām programmām, ko esam īstenojuši, nav lieki jāaizpilda daudzas tabulas, kur viena un tā pati informācija sakārtota citādākā veidā. Leonardo da Vinci programma sedz ceļojuma un uzturēšanās izmaksas, kā arī dienas naudas izdevumus dalībniekiem. Tāpat projektā paredzēti līdzekļi sagatavošanās kursiem, ja tādi tiek rīkoti.

Dalība projektā ir brīvprātīga. Tā tiek organizēta konkursa kārtībā. Veicot dalībnieku atlasi, izvērtējam viņu dienesta sasniegumus, ieinteresētību konkrētajā jomā, kā arī angļu valodas prasmes līmeni un spēju iegūtās zināšanas nodot tālāk saviem kolēģiem. Pēc pieredzes brauciena koledžā un Valsts robežsardzes pārvaldēs vienmēr tiek rīkoti semināri, kuros projekta dalībnieki stāsta par iegūtajām zināšanām.

Izmantojam arī citas iespējas kinologu pieredzes apmaiņai un tālākizglītībai. Ar Eiropas Komisijas fonda Argo atbalstu 2005. gadā Latvijā rīkojām ES dalībvalstu kinoloģijas dienestu amatpersonu semināru, kurā piedalījās septiņu valstu pārstāvji.

Iegūtās zināšanas cenšamies nodot tālāk gan Valsts robežsardzes ietvaros, gan citu valstu sadarbības partneriem. No 2006. līdz 2008. gadam par Latvijas valsts un Kanādas piešķirtajiem līdzekļiem īstenojām kopīgu izglītības projektu sadarbībā ar Moldovas robežsardzi, kurā palīdzējām attīstīt šīs valsts kinoloģijas dienestu. Rīkojām Moldovā seminārus un mācību kursus, kā arī uzņēmām sešus moldāvu kinologus divu mēnešu kursos Latvijā.

Sergejs Gailums, pieredzes apmaiņas vizītes dalībnieks, Valsts robežsardzes koledžas instruktors:

Mēs iepazināmies ar Somijas robežsargu darbu un kopā ar viņiem veicām praktiskos uzdevumus uz Somijas – Krievijas robežas, kas mums deva gan iespēju reālos apstākļos lietot savas prasmes un pieredzi, gan pārbaudīt mūsu suņu spējas. Izzinājām arī, kā Somijas robežsardzē ir organizēts kinologu darbs, kāda ir iespēja trenēt suņus dienesta norīkojuma laikā uz robežas.

Vizītes noslēgumā somu kolēģi bija sarīkojuši pārbaudījumus reālos dienesta apstākļos. Ar suņu palīdzību bija jāatrod pārkāpēja pēdas, kuru garums bija ap 3 km, un to virziens bieži mainījās. Bija jāatrod vairāki cilvēki, kas paslēpušies mežā, kā arī jāveic apvidus pārmeklēšana un jāatrod atstātie priekšmeti. Veicu uzdevumus ar savu dienesta suni. Pārbaudi izturējām veiksmīgi, izpildot visus uzdevumus.

Galvenie vizītes ieguvumi ir pieredze reālā robežapsardzībā sadarbībā ar citas valsts kolēģiem, kā arī jaunas zināšanas suņu apmācības metodikā.

 Ligita Lipovska, Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā inspektore:

Sadarbības plāna ietvaros starp Latvijas un Lietuvas mācību iestādēm, liela nozīme ir labāko zināšanu, metožu un prakšu pārņemšanai, tāpēc meklējām iespēju nosūtīt Valsts robežsardzes koledžas pasniedzējus pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolu, kur viņi varētu iepazīties ar tās funkcijām, izglītības programmām, mācību procesa organizēšanu, vērot lietuviešu pasniedzēju vadītās nodarbības, kā arī paši vadīt nodarbības lietuviešu kadetiem. Šāda iespēja radās piesakot projektu Leonardo da Vinci programmā.

Sākotnēji bijām rezerves sarakstā un tikai gada beigās atradās finansējums. Bijām paredzējuši iesaistīt trīs koledžas pasniedzējus, bet saņēmām finansējumu tikai viena pedagoga dalībai projektā.

Projekta ietvaros notika septiņu dienu vizīte Lietuvā. Tās uzdevums bija pilnveidot koledžas pasniedzēja profesionālās kompetences un veicināt informācijas apmaiņu praktiskās apmācības organizēšanā. Vizītes programma tika izveidota tādējādi, lai pasniedzējs gūtu starptautisku pieredzi, pilnveidotu sava darba kvalitāti un paplašinātu redzesloku. Darba dienās tika īstenota pasniedzēja pieredzes apmaiņas programma, savukārt brīvdienas bija veltītas Lietuvas kultūras un tautas tradīciju iepazīšanai, kas ir daļa no Leonardo da Vinci programmas filozofijas. Pēc brauciena tika rīkota informatīva sanāksme pasniedzējiem, kurā projekta dalībnieks iepazīstināja kolēģus ar gūto pieredzi.

Šis ir pirmais pasniedzēju profesionālās pilnveides projekts, ko īstenojām Leonardo da Vinci ietvaros. Līdz šim pasniedzēji bija piedalījušies Erasmus programmas projektā. Lai gan Leonardo da Vinci un Erasmus apakšprogrammas abas ietilpst ES Mūžizglītības programmā un dokumentācijas sagatavošana ir visai līdzīga, jāatzīst, ka Erasmus programmā tomēr tā ir vienkāršāka.

 Mārtiņš Spridzāns: Valsts robežsardzes koledžas angļu valodas pasniedzējs:

Biju vienīgais projekta dalībnieks, kam bija iespēja doties uz Lietuvu. Turklāt šis bija mans pirmais pieredzes apmaiņas brauciens šajā valstī. Līdz šim esmu piedalījies mācību un pieredzes vizītēs ārzemēs citu projektu ietvaros, piemēram, Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām FRONTEX rīkotajos braucienos. Tomēr šī aģentūra piedāvā mācības ar profesionālu ievirzi, kas nav saistītas ar pedagoģiju, tādēļ dalība Leonardo da Vinci projektā ir noderīga manai izaugsmei tieši pedagoģijas jomā.

Angļu valodas mācību programma Valsts robežsardzes koledžā ir īpaša, jo tā ietver terminoloģiju, ka saistīta ar militāro un robežapsardzības jomu. Jau iepriekš biju dzirdējis, ka Lietuvas robežsargu skolā ir ļoti labi attīstīta angļu valodas mācību sistēma. Tāpēc jau pirms brauciena sastādīju detalizētu vizītes programmu ar to, ko vēlos redzēt un mācīties no kolēģiem. Dodoties braucienos, es vienmēr domāju, ko varu piedāvāt saviem kolēģiem, tādēļ apkopoju savus mācību materiālus, ar kuriem iepazīstināju lietuviešu pedagogus.

Vizītes laikā galvenais uzdevums bija salīdzināt abu mācību iestāžu angļu valodas programmas un mācību metodes. Es piedalījos nodarbībās un vēroju kolēģu darbu, kā arī pats vadīju nodarbības topošajiem Lietuvas robežsargiem. Pēc tam ar kolēģiem izvērtējām gūto pieredzi. Tāpat tika pārrunātas inovatīvās metodes angļu valodas mācīšanā. Es informēju lietuviešu kolēģus par angļu valodas e-studijām, kas tiek ieviestas mūsu koledžā. Pagaidām Lietuvas robežsargu skolā šī studiju forma nav ieviesta, tādēļ kolēģi ar interesi iepazinās ar mūsu pieredzi.

Lietuvieši bija gādājuši arī par interesantu kultūras programmu. Vizīte noritēja Medininkos, kur apmeklējām pilskalnu un apskatījām akmeni, kas uzstādīts Lietuvas augstākajā punktā. Kopā ar kolēģiem devāmies uz Viļņu, kur iepazinos ar vecpilsētu un apmeklēju muzejus, katedrāles un citus kultūras un vēstures objektus. Noslēdzošajā vizītes dienā bija sarīkots brauciens uz Trāķu pili.

Nedēļa Lietuvā pagāja ātri un deva nelielu ieskatu kolēģu darbā. Pēc vizītes turpinu uzturēt sakarus ar lietuviešiem, un mēs kopīgi meklējam iespēju sarīkot līdzīgu pieredzes braucienu uz Latviju, lai varētu attīstīt tālāko sadarbību.

Pēc atgriešanās Latvijā koledžā tika sarīkota sapulce, kurā dalījos redzētajā ne tikai ar pārējiem angļu valodas pasniedzējiem, bet ar visu koledžas pedagogu kolektīvu. Brauciena atskaite ir pieejama arī kolēģiem Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē. Tajā esmu piedāvājis savus priekšlikumus par angļu valodas mācību attīstību robežsargiem, ar kuriem iepazinās ne tikai Latvijas robežsardzes vadība, bet arī tie tika iesniegti FRONTEX aģentūrā.

Andris Āboliņš, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks mācību darbā:

Ik gadu, plānojot koledžas darbu, viens no mūsu darbības virzieniem ir iesaistīšanās projektos, kas ļauj uzlabot mūsu iestādes pamatfunkciju veikšanu – robežsardzes darbinieku profesionālo sagatavošanu, kā arī kinologu un dienesta suņu apmācību.

Koledžā ir struktūrvienības, kas tieši īsteno mācību procesu, kā arī tās, kas sniedz atbalsta funkcijas – bibliotēka, muzejs un Izglītības koordinācijas nodaļa, kas ir atbildīga arī par projektu īstenošanu. Šajos ekonomiskajos apstākļos uz papildu līdzekļiem no valsts budžeta cerēt mēs nevaram, tādēļ iesaistīšanās projektos sniedz būtisku ieguvumu koledžas attīstībā.

Vēl pirms projektu īstenošanas koledžai bija izveidojusies sadarbība ar partneriem Igaunijā, Lietuvā un Polijā, ar kuriem īstenojām kopīgas aktivitātes budžetā iedalīto līdzekļu ietvaros. Projekti sniedza iespēju paplašināt sadarbību un ietaupītos budžeta līdzekļus novirzīt citām darbības jomām. Cenšamies piedalīties projektos, kur nav nepieciešams līdzfinansējums.

Pirmo projektu īstenošana koledžā risinājās ap 2000. gadu, kas bija saistīta ar pasniedzēju praksi darbā uz robežas. Pēc tam sekoja projekti profesionālajā izglītībā Leonardo da Vinci programmas ietvaros, kas saistīti ar pasniedzēju mobilitāti. 2010. gada rudenī koledža pirmo reizi īstenoja augstākās izglītības programmas Erasmus projektu. Mūsu pasniedzēji devās uz Kauņu Lietuvā, kur viņiem bija iespēja stažēties Mikolas Romeris universitātē. Līdzīgā vizītē 2011. gada jūnijā pasniedzēji devās uz Igaunijas Nacionālās drošības akadēmiju.

Koledža īsteno arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības programmas Nordplus projektus, kā arī vairākus citus projektus.

Eiropas projektu līdzekļus esam ieguldījuši arī infrastruktūras attīstībā. Iesaistīšanās projektos ir un būs viens no Valsts robežsardzes koledžas prioritārajiem virzieniem.