Rīgas 1.medicīnas koledžas pedagogi gūst pieredzi Dānijā

16.10.2012

Lai pilnveidotu zobārstniecības māsu un asistentu izglītības programmu pedagogu pedagoģiskās prasmes un kompetenci Rīgas 1.medicīnas koledžas pedagogi devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Dāniju, kur iepazinās ar jaunākajām tendencēm zobārstniecības izglītības jomā un apguva inovatīvas praktiskās iemaņas mācību procesa organizēšanā.

Lasīt vairāk »

Latvijas mākslas pedagogi gūst pieredzi Portugālē, Itālijā un Slovākijā

16.10.2012

Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (JRRMV) veiksmīgi īstenojusi Leonardo Da Vinci mobilitātes projektu, kura ietvaros 2012.gada pavasarī septiņiem JRRMV profesionālo priekšmetu pedagogiem bija iespēja gūt pieredzi dažādās Eiropas mākslas skolās. 

Lasīt vairāk »

Latvijas Jūras administrācijas pārstāvji gūst pieredzi Roterdamā

10.10.2012

Viena no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk - LJA) galvenajām funkcijām ir jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesa uzraudzība atbilstoši starptautisko normatīvo aktu prasībām. Lai veicinātu jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošanu un iegūtu pieredzi dažādu problēmjautājumu risināšanā, LJA pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Nīderlandes jūrniecības izglītības centru STC-Group, kas ir viena no vadošajām jūrniecības izglītības iestādēm Eiropā.

Lasīt vairāk »

Liepājas cirka mākslinieki praktizējas Anglijā un Dānijā

24.04.2012

Liepājas biedrība „Cietokšņa kopiena” 2010. gadā īstenoja „Leonardo da Vinci” programmas projektu „Darbinieku profesionālo kompetenču pilnveide netradicionālo tūrisma piedāvājumu jomā”, kuras ietvaros praksē Dānijā un Lielbritānijā četri dalībnieki apguva tūristu izklaidēšanas veidus, strādājot ielās, veidojot cirka priekšnesumus, atrakcijas, performances un organizējot radošās darbnīcas.

Lasīt vairāk »

Pēc darba pieredzes tūrisma pakalpojumu jomā uz Igauniju

12.04.2012

Mūsu uzņēmuma speciālistiem nav bijusi liela pieredze sadarbības projektu rakstīšanā un realizēšanā, tādēļ bija liels prieks, ka saņēmām atbalstu no ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci projektam „SIA „Jaunmoku pils” darbinieku prakse RMK Sagadi Forest Centre”. Rezultātā 2012.gada marta vidū deviņi Jaunmoku pils darbinieki devās praksē uz Igauniju Sagadi muižu, lai papildinātu savas profesionālās zināšanas un iegūtu jaunu darba pieredzi tūrisma pakalpojumu jomā – administrēšanā, muzeja, viesnīcas un restorāna darbā.

Lasīt vairāk »

Cīravas arodvidusskolas audzēkņi praktizējas Vācijā

20.03.2012

Cīravas arodvidusskola 2010. gadā īstenoja „Leonardo da Vinci” mobilitātes projektu, kurā bija iesaistīti divu specialitāšu audzēkņi – topošie galdnieki un automehāniķi.

Lasīt vairāk »