2008.gada programmas skaitliskie rādītāji

Projektu veidsKopējais pieejamais finansējums 2008.gadā (EUR)Apstiprinātais finansējums (EUR)Iesniegti projektiApstiprinātie projekti
Sagatavošanās vizītes 2 222 488.50 30 534.50  42   42
Inovāciju pārnese 860 943  11   5
Partnerība  100 000  5

Mobilitāte:

  • Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību
  • Cilvēkiem darba tirgū
  • Profesionālās izglītības speciālistiem

 1 231 011.00

 

 

713 522

250 423

267 066

119

 

 

39

34

46

108

 

 

36

30

42