2009.gada programmas skaitliskie rādītāji

Projektu veidsKopējais pieejamais finansējums 2009.gadā (EUR)Apstiprinātais finansējums (EUR)Iesniegti projektiApstiprinātie projekti
Sagatavošanās vizītes 2 326 220.06 21 754.00  23  23
Inovāciju pārnese 959 998.06  8  6
Partnerība 140 300.00   8  8

Mobilitāte:

  • Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību
  • Cilvēkiem darba tirgū
  • Profesionālās izglītības speciālistiem

1204168.00


 

719 471.00

241 051.00

243 646.00

158

 

 

44

49

65

 83

 

 

26

26

31