Leonardo da Vinci programmas rezultāti

Leonardo da Vinci programma darbību Latvijā uzsāka 1998.gada novembrī, kad ar Asociācijas padomes lēmumu tika noteikta dalības maksa un finansējuma avoti, kā arī paveikts nozīmīgs politiskais un administratīvais darbs un saskaņošanas process gan Latvijā, gan Eiropas Komisijā, lai programma šeit varētu veiksmīgi darboties.

Programmas darbība un finansējums tiek plānots periodos pa septiņiem gadiem. Pašreizējais plānošanas periods ilgst no 2007.-2013.gadam. Līdz ar to šajā sadaļā apkopota informācija par Leonardo da Vinci programmas darbību Latvijā gan pa konkrētiem gadiem, gan plānošanas periodiem.

2010.gada programmas skaitliskie rādītāji * 

Projektu veidsKopējais pieejamais finansējums 2010.gadā (EUR)Apstiprinātais finansējums (EUR)Iesniegti projektiApstiprinātie projekti
Sagatavošanās vizītes 2 391 000,00 44 600,89 64 52
Inovāciju pārnese 117 000,00 51 7
Partnerība 838 217,29 23 4
Mobilitātes 1 386 310,30 215 102

* Tabulā apkopoti skaitliskie rādītāji saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto

Visu Mūžizglītības programmu 2010.gada budžeta plūsma pieejama Mūžizglītības sadaļā

 

Programmas darbības un administrēšanas izvērtējums

  • VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļas darbība 2009.gadā 2009_gada_leo_raadiitaaji.pdf?d=files/news/690/2009_gada_leo_raadiitaaji.pdf
  • VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļas darbība 2008.gadā leo_darbiiba_2008.pdf?d=files/news/690/leo_darbiiba_2008.pdf
  • ES programmas Leonardo da Vinci izvērtējums. 2000-2006 leo_2000_2006_papild_lat.pdf?d=files/news/690/leo_2000_2006_papild_lat.pdf