Zināmi Mācību braucienu 2012./2013.mācību gada II termiņa rezultāti

25.02.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā, Mācību braucieni» Konkursi» Konkursu rezultāti, ir publicēti apstiprinātie Mācību braucienu 2012./2013.mācību gada II termiņa konkursa rezultāti.

2012./2013.mācību gada II termiņa rezultāti liecina, ka dalībai Mācību braucienu programmā apstiprināti 19 projekti. Populārākais galamērķis ir Spānija. Mācību braucienu dalībnieki izvēlējušies apmeklēt braucienus, kuri notiek ne tikai angļu, bet arī franču un vācu valodās.

Ar visiem apstiprinātajiem Mācību braucienu 2012./2013.mācību gada II termiņa konkursa rezultātiem varat iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā Mācību braucieni» Konkursi» Konkursu rezultāti.