Veiksmīgi noslēgušās Šveices pētnieka Detleva Remi vieslekcijas Latvijā

05.11.2012

No 2012.gada 9. līdz 15. oktobrim trīs Latvijas augstskolu tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadības programmu studentiem bija iespēja apmeklēt Šveices pētnieka Detleva Remi (Detlev Remy) vieslekcijas. Lekciju kursu par ieņēmumu vadību viesmīlības nozarē noklausījās kopumā 160 Biznesa augstskolas „Turība” (BAT), Latvijas Universitātes (LU) un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) studenti.

D. Remi: „Esmu patīkami pārsteigts par augsto kvalitāti Latvijas universitātēs un apņēmību veidot šādu iniciatīvu – organizēt lekcijas angļu valodā, ielūgt vieslektorus. Tūrisma nozares sarunvaloda visā pasaulē ir angļu valoda, un studentiem šāda pieredze ir ļoti vērtīga ne tikai no iegūto zināšanu viedokļa, bet arī valodas praktizēšanas ziņā. Arī pirmais iespaids par Latvijas studentiem ir ļoti pozitīvs, viņi ir ļoti nobrieduši un izrāda lielu interesi par izglītību.”

Studenti apgūst tūrisma nozares ieņēmumu vadību

D. Remi strādā vienā no Šveices vadošajām augstskolām viesnīcu un restorānu vadības jomā - Les Roches International School of Hotel Management,  un viņa specialitāte ir ieņēmumu vadība tūrisma nozarē. Kā stāsta pētnieks, ieņēmumu vadība un administrācija ir ļoti interesants un nozīmīgs temats. „Ja automašīnu neizdevās pārdot šodien, to varēs izdarīt arī rīt un parīt, taču, ja viesnīcu istabas un restorānu zāles ir tukšas, ienākumi no tām tajā dienā ir zuduši,” lekciju tematikas nozīmi skaidro D. Remi.

Sešpadsmit lekciju cikls bija sadalīts četrās sadaļās. Sākotnēji studenti apguva ieņēmumu vadības pamatus – kādas ir ieņēmumu vadības definīcijas, kā darbojas ieņēmumu vadība dažādās nozarēs, piemēram, avio, viesmīlībā un tūrismā. Lekciju cikla otrajā dienā studenti apguva, kā notiek ieņēmumu vadības ieviešanas process, kādā veidā to ieviest dažādās situācijās ar lielākajiem iespējamiem ieguvumiem un efektivitāti. Savukārt noslēguma lekcijās D. Remi analizēja ieņēmumu vadības ietekmi, iespējamos konfliktus un prognozējamos rezultātus, kā arī - kāda ir iespējamā ieņēmumu administrēšanas attīstība nākotnē, piemēram, uz klientu orientētu ieņēmumu administrēšanā un kopējo ieņēmumu vadībā.

Vieslekcijas nodrošina Šveices valdības atbalsts

Šveices docētāja lekcijas Latvijā tiek nodrošinātas ar Šveices valdības atbalstu. Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” gaitā LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes (PTF) Uztura katedras docētāji sadarbībā ar BAT Starptautisko tūrisma fakultāti un LU Ekonomikas un vadības fakultāti izstrādāja kopīgu sadarbības projektu „Šveices pētnieka lekcijas Latvijas augstskolās”. D. Remi vieslekcijas bija pirmā no projektā plānotajām Šveices augstskolu docētāju lekcijām, jau novembrī ar lekcijām Latvijas universitātēs viesosies docētāja Barbara Hofmane (Barbar Hoffmann), kura dalīsies pieredzē par pētniecības darba organizēšanu augstskolās un studentu iesaisti tajā.

Par projekta plānošanu stāsta projekta vadītāja, LLU PTF docente, Dr.oec. Ingrīda Millere: „Zinot, ka tieši Šveicē ir vairākas augsta līmeņa augstskolas, kas specializējas tūrisma jomā un kuru lektori ir vadoši jomas profesionāļi, Latvijas un Šveices sadarbības programmas piedāvātās iespējas novērtējām kā ļoti vērtīgas un nolēmām izmantot šo iespēju. Sākotnēji gribējām organizēt vieslekcijas tikai LLU PTF studentiem, bet projekta plānošanas gaitā uzsākām sadarbību ar BAT un LU, kā rezultātā lekcijas apmeklēja trīs augstskolu studenti – LLU studiju programmas ,,Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības” , BAT studiju programmas ,,Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības” un LU studiju virziena ,,Tūrisma un viesnīcu vadības” studenti. Meklējot lektorus, kas varētu viesoties mūsu augstskolās, sūtījām piedāvājumus vairākām augstskolām, saviem tūrisma jomas kontaktiem un rezultātā esam noorganizējuši divu Šveices vadošo pētnieku vieslekcijas. Runājot par augstskolu sadarbību, līdz šim ar LU un BAT tūrisma pasniedzējiem mēs tikāmies tikai dažādās konferencēs, semināros, bet mums nebija tādas vienas kopīgas lietas, pie kā mēs visi kopā strādātu. Tas ir vērtīgs ieguvums, ka šī projekta ietvaros mūsu sadarbība ir nostiprinājusies, un mēs jau šobrīd kopā plānojam dažādas aktivitātes, kā viens otram varam palīdzēt un sadarboties arī turpmāk. Plānojam turpināt kopīgu vieslekciju organizēšanu, kā arī meklēt iespējas, lai piedāvātu studentiem iespēju klausīties izvēles kursus citās augstskolās un organizēt pasniedzēju apmaiņu starp mūsu augstskolām.”

Lekcijās izmanto Latvijas tūrisma uzņēmumu piemērus

Šveices pētniekam šī bija pirmā vizīte Latvijā, un viņš augstu novērtē Latvijas un Rīgas tūrisma potenciālu: „Iespaids par Latvijas tūrisma infrastruktūru ir labs, un Latvijai nav iemeslu par kaut ko kaunēties. Piemēram, viesnīcu un viesnīcu mārketinga piedāvājuma ziņā, Latvijai ir labas pozīcijas, jo ir nosegti visi segmenti, sākot no 1 zvaigžņu līdz pat 5 zvaigzņu viesnīcām. Tāpat, kulinārijas un restorānu nozare strādā ļoti labi. Latvija ir ļoti interesants reģions ar daudz un dažādiem tūrisma piedāvājumiem, bet galvenā problēma ir tā, ka pasaule to nezin. Es esmu gadiem ceļojis pa visu pasauli, bet nekad nebiju bijis Latvijā, un man arī nebija ne jausmas, ka jūsu valsts un galvaspilsēta Rīga ir tik skaistas. Šī problēma ir līdzīga arī daudzās citās valstīs - ļoti labs tūrisma produkts, kuram nepieciešami tikai nedaudzi uzlabojumi, bet zems pieprasījuma līmenis. Tādēļ, lai veicinātu tūrisma attīstību un radītu pieprasījumu, būtu nepieciešami papildus tūrisma veicināšanas pasākumi. Bet svarīgākais, kas ir jāizdara – visi tūrisma nozares pārstāvji ir jāiemāca vairāk orientēties uz klientu.”

Analizējot D. Remi lekciju tematiku, projekta īstenotāji īpaši izceļ to, ka lektors teorijas skaidrojumam izmantojis Latvijas tūrisma nozares piemērus. Visās lekcijās tika veidota sasaiste ar situāciju Latvijā, analizēti reāli piemēri - Rīgas viesnīcas, nacionālā aviokompānija AirBaltic, vietējie restorāni un tūrisma mazumtirdzniecības uzņēmumi. Šveices pētnieks šim uzdevumam pievērsa lielu uzmanību, jo katru vakaru devās pētīt Rīgu un Rīgas tūrisma piedāvājumu, lai nākamajā dienā varētu studentiem piedāvāt aktuālus lekciju piemērus par Rīgas restorāniem, bāriem un viesnīcām. D. Remi vizītes laikā izveidojusies arī kāda ļoti interesanta situācija, kad lektors nav bijis apmierināts ar savas viesnīcas servisu un nolēmis mainīt viesnīcu. Stāsta I. MIllere: „Kā jau daudzi tūrisma nozares profesionāļi, arī D. Remi paralēli lektora darbam strādā kā tūrisma uzņēmumu konsultants, tādēļ, izvērtējot savas viesnīcas servisu, viņš saskatīja daudzas nepilnības un nolēma mainīt apmešanās vietu. Bija ļoti interesanti, ka tajā rītā, kad viņš savu lēmumu pamatoja attiecīgās viesnīcas darbiniekiem, tā izvērtās par īstu parauglekciju – D. Remi viesnīcas darbiniekiem skaidroja, kādas ir viņu menedžmenta nepilnības, un Šveices pētnieku klausīties bija sanākuši kādi 10 viesnīcas menedžeri! Protams, ka tūrisma nozari vislabāk analizēt caur reāliem piemēriem, jo viņš jau nerunāja par kāda konkrēta cilvēka neizdarību, bet par menedžmenta neesamību vai trūkumiem. Un tajā pašā dienā viņš šīs viesnīcas nepilnības apsprieda ar mūsu studentiem, mācīja, kā viņiem vajadzētu rīkoties menedžeru vietā. Tā bija vienlaikus ļoti akadēmiska, bet arī – dzīva lekcija!”

D. Remi pasniegšanas stils – enerģisks un studentus iesaistošs

Lekciju apmeklējums studentiem bija izaicinājums arī angļu valodas zināšanu pārbaudē, kā izrādījies - angļu valoda studentus mazliet rezervē un padara mierīgākus. Lai arī studenti saprot angļu valodā pasniegto informāciju, tomēr daudziem runāt angliski lielas auditorijas priekšā - tas ir izaicinājums. D. Remi dažādos veidos centies studentus iesaistīt – uzdodot jautājumus, piemēros iesaistot personīgos iespaidus, ģimenes un draugu pieredzi, kā arī humoru. Stāsta I. Millere: „Es apbrīnoju, ka četras stundas var runāt ar tik lielu enerģiju un entuziasmu! D. Remi visu laiku iesaista studentus, uzdod jautājumus, komentē, uzmundrina, izmanto humoru. Piemēram, salīdzinot dažādu produktu cenas, viņš rēķinās, ka studenti daudziem produktiem var nezināt cenas, tādēļ jautā – cik maksā alus? Cik maksā šņabis? Un Ferrari? Un no studentiem uzreiz ir atdeve, jo visi zin, ka Ferrari nemaksā 200 Ls!”

Citā lekcijā viņš izvēlas no auditorijas divus savstarpēji nepazīstamus studentus – Kristapu un Justīni un sāk stāstīt piemēru: ”Iedomājieties, Kristaps ir iemīlējies Justīnē, un viņi aizbrauc ceļojumā uz Šveici uz 14 dienām. Viens no viņiem salauž kāju, tātad - jābrauc mājās. Un ko šajā situācijā darīt viesnīcas menedžerim, ja 14 dienu vietā viņi viesnīcā uzturas tikai 5 dienas. Kā tagad tikt galā, lai viesnīca gūst ieņēmumus?” Tādā veidā, izmantojot amizantu piemēru, lektors nodrošina, ka attiecīgā viesnīcu menedžmenta situācija un tās risinājums studentiem labi paliek atmiņā.

Studenti atzinīgi novērtē vieslekciju pieredzi

Projekta īstenotāji stāsta, ka no studentiem par D. Remi lekcijām ir saņemtas ļoti labas atsauksmes. ”Studenti jūtas apmierināti, ka viņiem tiek piedāvātas dažāda veida izglītības iespējas. Ja citreiz bija dzirdēta latviešiem raksturīgā žēlošanās, ka pie mums nekas nenotiek, un citur ir labāk, tad šī bija lieliska iespēja pieredzēt, kā pasniedz pasaules augstskolu lektori un novērtēt, ka arī mūsu izglītības līmenis ir ļoti līdzvērtīgs,” stāsta I. Millere.

Kā stāsta D. Remi, pirmais iespaids par Latvijas studentiem esot ļoti pozitīvs – studenti esot nobrieduši un izrāda lielu interesi par izglītību. „Brīžiem gan Latvijas studenti šķita nedaudz atturīgi, bet, manuprāt, iemesls tam ir valodas barjera, jauns lektors un lekciju tematikas sarežģītība, jo ieņēmumu vadības temats ir diezgan komplicēts un izaicinājumiem bagāts. Pasaules universitātēs šis studiju kurss tiek piedāvāts bakalaura programmu pēdējā semestrī vai maģistrantūras programmā, tādēļ pieļauju, ka daļai studentu šī varēja būt pilnīgi jauna un neizzināta joma. Bet kopumā - mans iespaids par latviešu studentiem ir ļoti pozitīvs,” stāsta Šveices pētnieks.

LLU studenti stāsta, ka ir ļoti vērtīgi, ka viņi līdzīgu lekciju kursu, lai gan ne tik padziļinātu, ir apguvuši jau iepriekš latviešu valodā. Lekcijas notiek intensīvi, un, ja tēma būtu pilnīgi jauna, daudzi termini un saīsinājumi angļu valodā nebūtu skaidri, tādēļ priekšzināšanas esot ļoti noderējušas. Studenti atzīst, ka šādas lekcijas ir ļoti labs papildinājums tēmām, kas jau ir apgūtas, lai sniegtu plašāku skatījumu un zināšanas par attiecīgo tematiku.