Šveices pētnieks Detlevs Remi sniedz jau otrās vieslekcijas Latvijā

07.11.2013

2013.gada pavasarī Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes studentiem bija iespēja apmeklēt Šveices pētnieka Detleva Remi (Detlev Remy) lekcijas par zīmolvedību un tās specifiku viesnīcu un restorānu nozarēs. Atbalstu Šveices lektora vieslekciju īstenošanā sniedza Latvijas un Šveices sadarbības programma ,"Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā".

KRISTĪNE BĒRZIŅA, Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātes lektore:

"Detleva Remi darba vieta ir viena no Šveices vadošajām augstskolām viesnīcu un restorānu vadības jomā - Les Roches International School of Hotel Management. Tā ir privāta un ļoti dārga augstskola, līdz ar to – studentu un pasniedzēju attieksme pret lekcijām ir ļoti nopietna. Un, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, ka arī mūsu studentiem bija iespēja izbaudīt šo studiju procesu. Pasniedzējs bija ļoti strikts, bet tai pat laikā – ļoti atraktīvs, viņš studentu uzmanību turēja nepārtraukti, iesaistot auditoriju, sniedzot spilgtus piemērus, uzdodot jautājumus, komentējot studentu atbildes. Studentiem tā bija jauna, interesanta pieredze, turklāt  - lekciju cikla laikā viņi apguva ļoti vērtīgu zīmolvedības kursu."

Studenti apgūst zīmolvedības specifiku tūrisma un viesnīcu jomā

Projekta ietvaros septiņdesmit Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Latvijas universitātes (LU) studentiem bija iespēja noklausīties Šveices pētnieka D. Remi lekciju ciklu par zīmolvedības tematiku. Lekcijas apmeklēja gan LLU studiju programmas “Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība", gan LU studiju programmas ,"Vadības zinības" apakšprogrammu ,"Tūrisma un viesnīcu vadība" un ,"Mārketings" studenti.  LU un LLU studiju programmās nav specifisku studiju priekšmetu, kas būtu veltīti tikai zīmolvedībai, bet par šo tēmu tiek runāts tūrisma mārketinga kursa ietvaros. Augstskolu pārstāvji stāsta, ka papildus lekcijas zīmolvedībā ir ļoti svarīgas, jo šī tēma viesnīcu un restorānu  uzņēmējdarbībā ir īpaši nozīmīga. “Tūrisma nozarē konkurence nav tikai lokāla, tā ir globāla. Izvēle, kur braukt, tūristiem ir milzīga, un, ja valstij, viesnīcai vai kādam citam tūrisma galamērķim nav pietiekoši spēcīgs zīmols, ir grūti būt atpazīstamam. Tādēļ tūrisma mārketings un tūrisma produktu zīmolvedība ir svarīga daļa viesmīlības nozares studiju programmās," stāsta projekta īstenotāji.

D. Remi divpadsmit lekciju cikls bija sadalīts trīs daļās. Pirmajā lekciju cikla dienā studenti iepazinās ar zīmolvedības definīcijām, kā arī zīmola koncepciju un lomu viesmīlības nozarē. Turklāt, D. Remi runāja gan par pozitīviem, gan negatīviem zīmola nozīmes aspektiem viesnīcu un restorānu uzņēmējdarbībā. Otrās dienas lekcijas bija veltītas zīmola vērtības tematikai, radot studentiem izpratni par zīmola izmaksām un pasākumiem to uzturēšanā. Savukārt, trešajā lekciju dienā D. Remi pievērsās zīmolu attīstības tendencēm un izaicinājumiem, zīmola ietekmei uz uzņēmējdarbību. Lekciju cikla noslēgumā studenti piedalījās grupu darbā, analizējot zīmola lomu un vērtību „Starbuck cafe” darbībā, kā ar kārtoja gala pārbaudījumu par dzirdēto un izprasto vieslektora lekcijās.

Teorētisko lekciju specifika – spilgti un Latvijas situācijai adaptēti piemēri

Stāsta Kristīne Bērziņa: “D. Remi ir ļoti labs speciālists viesnīcu un restorānu vadības jomā - gan kā nozares praktiķis, gan kā pasniedzējs, tādēļ viņš studentiem var ļoti labi ilustrēt dažādus menedžmenta aspektus, kas saistīti ar tūrisma un viesmīlības jomu. Lekcijas par zīmolvedības principiem, zīmola vērtību un tās nozīmi uzņēmumam, bija ļoti vērtīgas.

Pirmkārt, bija daudz teorētiskās informācijas, bet teorijas ilustrēšanai nepārtraukti tika izmantoti piemēri, kā lieli un pazīstami zīmoli rīkojas dažādās situācijās. D.Remi izmantoja gan globālu un starptautiski pazīstamu viesnīcu ķēžu zīmolu piemērus, gan analizēja Latvijas uzņēmumu zīmolus. Mēs pētnieku iepazīstinājām arī tādiem zīmoliem kā Laima, Kārums, Pūre un citiem, un viņš lekcijās analizēja un pozicionēja, cik veiksmīgi tie izveidoti.”

Arī Sandra Īriste (LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes lektore) norāda: "Daudzus studentus pārsteidzis, ka pasniedzējs savās lekcijās izmanto tik daudz piemēru par Latvijas uzņēmumiem.  Lekcijās tika analizēta aviokompānija Air Baltic, vietējie restorāni, viesnīcas. Runājot par dažādu valstu zīmolu topiem, D. Remi analizēja arī Latvijas zīmolu topu un bija pārsteigts, ka Latvijā cilvēki par iecienītākajiem zīmoliem uzskata nevis restorānus, bet gan bankas. Kā stāstīja pētnieks, visā pasaulē cilvēkiem ir neitrāla vai pat negatīva attieksme pret bankām, bet iecienītāko zīmolu vidū vienmēr ir kāda restorānu ķēde. Latvijas situācija liecina, ka mums vēl ir liels potenciāls, lai attīstītu tūrisma un viesmīlības nozares zīmolus."

Detlevs Remi turpinās uzsākto vieslekciju tradīciju Latvijā

Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā projekta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” ietvaros, pasniedzējs D. Remi Latvijā viesojās jau otro reizi. 2012.gada rudenī viņa lasītās lekcijas "Viesnīcu ieņēmumu vadība" apmeklēja 160 LLU, LU un  Biznesa augstskolas „Turība” studenti. Lekciju cikla noslēgumā D. Remi pauda atzinību par Latvijas universitāšu iniciatīvu organizēt vieslekcijas angļu valodā un aicināt uz Latviju ārvalstu lektorus. Viņš uzsvēra, ka studentiem šī pieredze ir ļoti noderīga ne tikai no iegūtu zināšanu viedokļa, bet arī angļu valodas praktizēšanas ziņā, jo tūrisma nozares sarunvaloda pasaulē ir angļu valoda. Projekta īstenotāji stāsta, ka aprīlī organizēto lekciju laikā bija organizēta arī  D.Remi tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāti turpmākie iespējamie sadarbības veidi. Augstskolu pārstāvji ir gandarīti, ka pētnieks piekritis jau oktobrī vadīt vēl vienu vieslekciju ciklu ieņēmumu vadībā (Revenue management).

Projekts veicina Latvijas augstskolu sadarbību

Kā stāsta projekta īstenotāji  - LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedra un LU Ekonomikas un vadības fakultāte, kopīgi veidotie projekti vieslekciju organizēšanā ir aizsākuši pozitīvu augstskolu sadarbības tradīciju.  Līdz šim tūrisma nozares pasniedzēji tikušies tikai dažādos semināros un konferencēs, bet programma "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" devusi iespēju beidzot uzsākt kopīgus projektus un plānot turpmākas sadarbības iespējas. "Mēs, tūrisma nozares pārstāvji, tagad lielā mērā sadarbojamies un skatāmies, ko varētu darīt kopā. Tas ir loģiski un saprotami, jo no kopējiem projektiem studenti tikai iegūs. Studentiem tā bija vērtīga pieredze arī tajā ziņā, ka viņi apgūst lekciju ciklu ne tikai savā augstskolā, bet arī citās, un no iekšpuses izbauda studiju procesu citā augstskolā," teic K.Bērziņa.