LLU Veterinārmedicīnas fakultātē viesojas diplomāte ganāmpulka veselībā

27.01.2015

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” ietvaros tika īstenots projekts „Ganāmpulka veselības kontrole”, kurā piedalījās un savu artavu sniedza vecākā pētniece, diplomāte ganāmpulka veselībā Dr.med.vet., dipl. ECBHM Mišela Bodmere (Michèle Bodmer) no Bernes Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes.

Pētniece labprāt atgrieztos Latvijā

Diplomāte ganāmpulka veselībā Dr.med.vet., dipl. ECBHM Mišela Bodmere par pavadīto laiku Jelgavā un lekciju gaitu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē stāsta: „Mācību mērķis bija sniegt studentiem zināšanas par būtiskākajām problēmām, ar ko nākas saskarties darbā ar ganāmpulku. Nodarbības nebija tikai teorētiskas, jo es vēlējos studentiem iemācīt vienkāršus, bet efektīvus paņēmienus, kā atklāt un tikt galā ar šīm problēmām. Lai gan apmācībām mums bija dota tikai nedēļa, grafiku aizpildījām maksimāli un visu plānoto arī īstenojām. Pat izbraucieni uz fermām bija saplānoti ideāli, mēs ne reizi nekavējāmies – vienmēr ieradāmies laikā un atpakaļ uz universitāti arī devāmies, kā bijām paredzējuši.”

Vērtējot LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studentu darbu un attieksmi, Mišela Bodmere ir pozitīvi noskaņota: „Studentu zināšanas, vēlme mācīties un iniciatīva ir dažāda – ir apbrīnojami indivīdi, kurus labprāt reiz sauktu par saviem kolēģiem, un ir tādi, kuri ir mazāk aktīvi, tomēr uzdevumus paveic labi. Tas gan nav pārsteidzoši, jo identiska situācija ir arī pie mums Šveicē un visur citur pasaulē, kur esmu uzstājusies. Tā tas bija arī laikā, kad es mācījos. Tomēr mani patīkami pārsteidza studentu draudzīgums un izrādītā cieņa un laipnība. Tāpat, spriežot pēc sarunām ar studentiem pēdējā dienā, mans lekciju mērķis bija sasniegts. Piemēram, noslēdzošajās lekcijās biju sagatavojusi eksāmenu, kurā nācās strādāt pie reāliem gadījumiem, un visi kā viens to nokārtoja ļoti labi.”

Pētniece Mišela Bodmere pateicas LLU kolektīvam par jauko uzņemšanu un izteic vēlmi vēl kādu reizi atbraukt uz universitāti un pasniegt lekcijas. Tāpat M. Bodmere atzīst, ka Jelgava ir ļoti skaista pilsēta un to labprāt apskatītu daudz rūpīgāk.


Par docētāju iniciatīvu

Kā pastāstīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta asociētā profesore, vadošā pētniece un projekta vadītāja Laima Liepa, piedalīties Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” bijusi pašu docētāju iniciatīva: „Mēs saviem studentiem vēlamies sniegt visaktuālāko informāciju un praktiskās iemaņas, lai viņi pēc absolvēšanas būtu konkurētspējīgi un pieprasīti speciālisti darba tirgū. Īstenot projektu „Ganāmpulka veselības kontrole” bija laba iespēja, kas neprasīja papildu finansiālo ieguldījumu no Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžeta. Tāpat apzinājāmies, ka tikai šādu projektu ietvaros varam pie mums uzaicināt pasaulē atzītus, augstas klases speciālistus, kas citādāk būtu gandrīz neiespējami. Programmu „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” iepriekš bija izmantojusi arī mūsu kolēģe Līga Kovaļčuka, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta direktore, tās ietvaros pie mums uzaicinot Šveices profesoru, oftalmoloģijas speciālistu Bernhardu M. Spiesu. Viņa bija ļoti apmierināta, savukārt mēs redzējām, ka arī studenti novērtē iespēju iegūt papildu zināšanas pie augsta ranga docētājiem, pētniekiem. Lai projektu turpinātu, L. Kovaļčuka mums palīdzēja noformēt visus nepieciešamos dokumentus, un mums izdevās!”

Jautājot, vai projekta autori zinājuši iepriekš, kuru Šveices pētnieku aicināt, L. Liepa atbild: „Mēs, protams, zinājām, kurās Šveices augstskolās tiek pasniegta veterinārā medicīna, taču nezinājām, kurus speciālistus būtu vērts aicināt. Ar kolēģu palīdzību, kuriem bijusi šāda veida pieredze, noskaidrojām, kādi docētāji iepriekš viesojušies Latvijā un kurus mēs varētu uzaicināt. Mums ieteica kontaktēties tieši ar Dr.med.vet., dipl. ECBHM Mišelu Bodmeri, un par šo rekomendāciju esam ļoti pateicīgi.”


Aktivitātes ne tikai studentiem, bet arī apkārtnes veterinārārstiem

Diplomāte ganāmpulka veselībā Dr.med.vet., dipl. ECBHM Mišela Bodmere LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 5. kursa studentiem studiju kursā „Ganāmpulka veselība” nolasīja lekcijas (astoņu stundu apjomā) par slaucamo govju ēdināšanas kontroli, teļu veselības kontroli, mastīta un reproduktīvo problēmu novērtēšanu ganāmpulkā (lekcijas apmeklēja 48 studenti un mācībspēki). Tāpat vadīja sešu stundu praktiskās nodarbības divos Latvijas Lauksaimniecības universitātes sadarbības saimniecību govju ganāmpulkos – SIA „Mežacīruļi” un LLU mācību un pētījumu saimniecības „Vecauce” piensaimniecībā „Līgotnes”, tādējādi studentiem apgūstot prasmes ganāmpulka veselības stāvokļa novērtēšanā (ēdināšanas kvalitāte, vielmaiņas slimības, klibums, labturība, reprodukcija, teļu audzēšana). M. Bodmere sagatavoja studentiem vienu rakstisku pārbaudes darbu, kā arī vadīja sešu stundu semināru studentiem un praktizējošiem veterinārārstiem (35 veterinārārstiem kvalifikācijas paaugstināšanas pasākums) „Govju klibuma cēloņi, diagnostika un ārstēšana”. „Projekta realizācijas gaitā iepazināmies ar Šveicē pielietotajiem govju ganāmpulka veselības kontroles principiem, veselības normatīviem, kā arī studenti un vetārsti apguva jaunu govju naga anestēzijas metodi ķirurģisku manipulāciju veikšanai, praktizējās ganāmpulka ēdināšanas kvalitātes kontrolē, klibuma diferenciāldiagnostikā un nagu slimību ārstēšanā,” informē L. Liepa.

Par apgūtu kursu „Ganāmpulka veselība” studenti saņēma 1 KP.


LLU labprāt turpinātu sadarbību ar pētnieci

„Projekta gaita bija ļoti sekmīga. Pasniedzēja Mišela Bodmere bija laipna, atsaucīga un pretimnākoša. Paralēli lekciju lasīšanai un materiālu gatavošanai viņa bija ieinteresēta apskatīt Jelgavu un labākās fermas mūsu pusē. Viņas komunikācija ar studentiem bija veiksmīga, M. Bodmere atbildēja uz studentu jautājumiem ne tikai lekciju laikā, bet arī elektroniski. Studentiem un veterinārārstiem viņa ļoti patika, par ko mums ir vislielākais gandarījums,” atzīst L. Liepa.

Jāpiemin, ka ar Dr.med.vet., dipl. ECBHM Mišelu Bodmeri nodibināti tālākas sadarbības kontakti, plānota viņas atkārtota vizīte Latvijā, kā arī saņemts uzaicinājums asociētās profesores Laimas Liepas pieredzes apmaiņas vizītei Bernes Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē.