Sciex atceļ Šveices Stipendiju konkursa papildnosacījumus

14.09.2011

„Sciex atceļ  2011.gada vasarā pieņemtos Šveices Stipendiju konkursa papildnosacījumus, kas projektu vērtēšanā ieviesa jēdzienu „akadēmiskais vecums” (academic age).

Šī kritērija ieviešana tika plānota, lai nodrošinātu, ka finansējums tiek piešķirts stipendiātiem, kas patiešām ir pētniecības karjeras sākumā un var tikt uzskatīti par „jaunajiem zinātniekiem”, bet šī nosacījuma ieviešana tiek atlikta, lai nodrošinātu visu iespējamo aspektu izvērtēšanu pirms tā ieviešanas.

2011.gada konkursā nav spēkā šie papildu nosacījumi:

1. Doktorantūras stipendija jāsāk izmantot ne ātrāk kā divus gadus pēc maģistra grāda iegūšanas.
2. Pēcdoktorantūras stipendija jāsāk izmantot ne vēlāk kā trīs gadus pēc doktora grāda iegūšanas.