Noslēdzies Latvijas un Šveices sadarbības programmas Stipendiju fonda otrais konkurss Latvijai

25.11.2011

Šī gada 1.novembrī noslēdzās Latvijas – Šveices sadarbības programmas Stipendiju fonda otrais konkurss Latvijai. Kopumā no Latvijas šī konkursa ietvaros saņemti pieci projektu iesniegumi.

Līdz šī gada 30.novembrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) veiks projektu iesniegumu administratīvo atbilstības pārbaudi. Pēc informācijas saņemšanas no CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities) par administratīvi atbilstošiem projektu iesniegumiem, projektu iesniegumi tiks nodoti punktu piešķiršanai (scoring) gan nosūtošai, gan uzņemošai institūcijai. VIAA kompetencē ietilpstošā kritērija izvērtēšanā tiks iesaistīti Latvijas Zinātnes padomes eksperti. 

Par piešķirto punktu skaitu gan no Latvijas, gan Šveices puses CRUS jāinformē ne vēlāk kā līdz 2011.gada 20.janvārim. Maksimāli iespējamais piešķirto punktu skaits no Latvijas – 50, no Šveices – arī 50. Kopā punktu piešķiršanā katrs no projekta iesniegumiem var saņemt maksimāli 100 punktus.

Pēc informācijas par piešķirtajiem punktiem saņemšanas no Latvijas CRUS projektu iesniegumus nodos vērtēšanai trim Šveices puses zinātniskajiem ekspertiem, kas katram no projektu iesniegumiem piešķirs vērtējumu skalā A-B-C-D-E (A–excellent, B-good, C-satisfactory, D-poor, E-not accepted). Latvijas/Šveices institūciju piešķirtie punkti tiks izmantoti, lai savstarpēji saranžētu pēc kārtas Šveices ekspertu piešķirtos vērtējumus „A”, „B”, „C” utt.

Lēmums par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks pieņemts Stipendiju fonda Vadības komitejas sanāksmē Šveicē 2012.gada marta beigās. 

Visu Stipendiju fonda projektu iesniegumu vērtēšanas shēma: evaluation_procedure_shema.pdf?d=files/news/12712/evaluation_procedure_shema.pdf

Papildu informācija: Irīna Stoļarova, e-pasts:irina.stolarova@viaa.gov.lv, tālrunis: 67785469