Šveices Stipendiju fonda konkursu izsludinās divas reizes gadā

12.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir saņēmusi saskaņojumu no Šveices kompetentajām iestādēm par grozījumiem Šveices Stipendiju fonda īstenošanas līgumā. Līgums paredz turpmāk Stipendiju fonda ietvaros izsludināt divus atklātos konkursus – martā un septembrī. Nākamais atklātais konkurss tiks izsludināts no 01.09.2012. līdz 01.11.2012.

Stipendiju fonda mērķis ir paaugstināt Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicināt ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici. Stipendijas fonda mērķa grupa ir doktorantūras studenti un jaunie zinātnieki, kā arī pētniecības projektu mentori.

Doktorantūras stipendijas sākums nevar būt ne agrāk kā vienu gadu pēc maģistra studiju beigšanas un pēcdoktorantūras(jauno zinātnieku) stipendijas izmantošanas sākums nevar būt vēlāk nekā 5 gadus pēc doktora grāda iegūšanas.

Līdz šim Latvijā ir izsludināti divi atklātie konkursi, kuru ietvaros stipendijas tika piešķirtas pieciem pētniekiem no Latvijas. Mājas lapas sadaļā Šveices sadarbības programma» Projektu pieredze varat iepazīties ar Šveices stipendiāta Mihaila Kuļikova pieredzi un ieteikumiem.

Rudenī ir plānoti VIAA organizēti semināri, kuros visiem stipendiju pretendentiem būs iespēja noskaidrot pamatnosacījumus pieteikuma aizpildīšanai un pieteikumu vērtēšanas procesu. Lai noskaidrotu semināra norises laiku un citu informāciju, sekojiet līdzi jaunumiem VIAA mājas lapā vai piesakieties mūsu ziņu lapai.

Iesakām savlaicīgi uzsākt partneru meklēšanu Šveicē, izmantojot Šveices profesoru datu bāzi un citus interneta resursus, kas ir atrodami mājas lapas sadaļā Šveices sadarbības programma» Stipendiju fonds.