Izsludināts Šveices Stipendiju fonda konkurss Latvijas jaunajiem zinātniekiem

31.08.2012

Līdz 1.novembrim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.

Doktorantūras studenti konkursā var piedalīties ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda, bet jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā ir iekļautas 18 Latvijas augstskolas un 125 zinātniskie institūti.

Stipendiju apjomu nosaka tās veids un Šveicē pavadītais laiks. Doktorantiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 24 mēnešiem, jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem, savukārt pētījuma vadītājiem – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Aptuvenais stipendijas apjoms:

  • doktorantūras studentiem 2400 - 2600 LVL mēnesī;
  • jaunajiem zinātniekiem ap 3900 LVL mēnesī;
  • vienai apmaiņas vizītei ap 1462 LVL par vizīti.

Vairāk informācijas par Šveices stipendiju fonda izsludināto konkursu atradīsiet Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Šveices sadarbības programma» Konkursi» Izsludinātie konkursi.

Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīta ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma vadītājiem tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai.

Iepriekšējos konkursos stipendijas piešķirtas pieciem Latvijas jaunajiem zinātniekiem un doktorantiem. Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantūras studente Inese Bērziņa, viena no programmas dalībniecēm, atzīst: „Pēc pētnieciskā darba prakses Pataloģijas institūtā Bernē, esmu iemācījusies praktiski pielietot vairākas laboratorijas metodes, ko varēšu palīdzēt ieviest savas fakultātes laboratorijā. Darbs institūtā bija dinamisks un interesants!”

Konkursu divas reizes gadā - martā un septembrī - izsludina Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities), savukārt koordinējošā institūcija Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāka informācija par Šveices partneru meklēšanu un pieteikšanās procedūru pieejama www.viaa.gov.lv.

Šveices Stipendiju fonds ir daļa no Latvijas-Šveices sadarbības programmas, kas sniedz finansiālu ieguldījumu jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā.