Aicina piedalīties Šveices profesores ritmikas meistarklasēs

29.08.2013

Ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" atbalstu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā notiks Mirjamas Curhodas-Hafneres /Ženēvas Žaka-Dalkroza institūts/ ritmikas meistarklases „E.Žaka-Dalkroza ritmika”.

Emīla Žaka-Dalkroza dibinātā Ženēvas institūta profesore Mirjama Curhoda–Hafnere interesentus no 3.līdz 7. septembrim iepazīstinās ar jaunām ritmikas vēsmām, kas balstītas uz E.Žaka–Dalkroza ieviesto ritmikas mācību.

Meistarklašu dalībnieki varēs piedalīties gan praktiskās nodarbībās, gan diskusijās. Piedāvātās meistarklases veltītas gan studentiem, gan mūzikas, deju un ritmikas skolotājiem, gan citiem interesentiem. Atsevišķi darba paņēmieni būs veltīti arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Piedāvātās metodes iespējams izmantot kā atslodzes vingrinājumus arī jebkurā citā mācību stundā, ja vien telpā ir iespējams izkustēties.

Meistarklašu programma un pieteikuma anketa: programma_anketa_1.doc?d=files/news/20649/programma_anketa_1.doc

Pieteikšanās meistarklasēm līdz 2013.gada 1.septembrim.

Vairāk informācijas RPIVA mājas lapā.