Astoņi Latvijas zinātnes projekti saņem Šveices finansējumu

12.09.2014

Šveices Stipendiju fonds, kas atbalsta doktorantūras studentu un jauno zinātnieku pētījumu veikšanu Šveices augstākās izglītības un pētniecības iestādēs, ir atbalstījis astoņus Latvijas iesniegtos projektus, piešķirot tiem 550 875 CHF (aptuveni 456 325  EUR), kas segs jauno pētnieku atalgojumu un ceļa izdevumus.Sciex –NMSch
Vadības komiteja apstiprināja astoņas stipendijas pētniekiem no Latvijas:

  • Kārlim Kukelmilkam, LU Ģeogrāfijas fakultāte, stipendija 12 mēnešiem;
  • Dmitrijam Konavko, LLU Lauksaimniecības fakultāte, stipendija 13 mēnešiem;
  • Karīnai Oborunei, LU Sociālo zinātņu fakultāte, stipendija 12 mēnešiem;
  • Andrejam Snegirjovam, RTU Būvniecības fakultāte, stipendija 12 mēnešiem;
  • Jeļenai Vasiļevskai, LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, stipendija 12 mēnešiem;
  • Guntai Čeksterei, LU Bioloģijas institūts, stipendija 12 mēnešiem;
  • Kristapam Rubenim, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, stipendija 6 mēnešiem;
  • Leilai Neimanei, LU Juridiskā fakultāte, stipendija 12 mēnešiem.

Septiņi no Latvijas stipendiātiem ir doktora kandidāti, savukārt viena stipendiāte ir jaunā zinātniece, kura doktora grādu jau ir ieguvusi.

Kopumā Šveices Stipendiju fonda pēdējā konkursā tika saņemti 190 projekti (tajā skaitā 23 no Latvijas), no kuriem administratīvajiem kritērijiem atbilstoši bija 182 (no Latvijas 22 atbilstoši projekti). Administratīvi atbilstošos projektus izvērtēja pieredzējuši eksperti no Šveices un Latvijas, īpaši pievēršot uzmanību to zinātniskajai kvalitātei. Konkursā varēja iesniegt projektus visās zinātniskajās disciplīnās, tomēr joprojām lielākā daļa projektu tika iesniegti dabas un tehniskajās zinātnēs: inženierzinātnēs (28), bioloģiskos pētījumos (23), ķīmijā (22) un fizikā (17). Aptuveni ceturtā daļa iesniegto projektu bija sociālajās zinātnēs (43).

Šī bija pēdējā konkursa kārta Šveices Sciex-NMSch (Scientific Exchange) programmas ietvaros, kas ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Laika periodā no 2010. gada līdz 2016. gadam, kad noslēgsies apstiprināto projektu īstenošana, Šveices stipendiju fonda ietvaros Latvijai ir pieejami 2`100 503 CHF (aptuveni 1,74 miljoni EUR). Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv .

Konkursa rezultāti ir publicēti VIAA mājaslapas sadaļā "Konkursu rezultāti".