Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" konkursa papildu kārta

31.03.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2015. gada 31. martā izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātā konkursa papildu kārtu Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Visas akreditētās Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:

  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai;
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš
ir 2015. gada 30. aprīlis.

Projektu īstenošanas un apakšprojektu maksājumu veikšanas termiņš ir 2015. gada 30. jūnijs.

Pārskatu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 30. jūlijs.

Laika periodā no 2012. līdz 2015. gadam kopējais Šveices pētnieku aktivitātēm Latvijā pieejamais finansējums ir 162 762 eiro (195 542,55 CHF), tai skaitā 24 414 eiro (29 331 CHF) liels Latvijas nacionālais līdzfinansējums.

Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:

  • dienas nauda 65 CHF (~52 eiro);
  • viesnīcas izdevumi par nakti 120 CHF (~97 eiro);
  • ceļa izdevumi 700 CHF (~566 eiro).

Atklātā konkursa mērķis ir attīstīt Latvijas augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju potenciālu, kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Projektu pieteikumus administratīvi un kvalitatīvi vērtē VIAA izveidotā vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiek paziņoti divu mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma. Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanā VIAA veic ieviešanas iestādes funkcijas.

Konkursa nosacījumi, iesnieguma veidlapa un papildu informācija pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „Šveices sadarbības programma – Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.


Kontaktinformācija: VIAA, Vaļņu iela 1 (4. stāvs), Rīga, LV – 1050, tālr.: 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv.