Zināmi Šveices Stipendiju fonda otrā konkursa rezultāti

14.09.2010

Noslēdzies Šveices Stipendiju fonda otrais konkurss, kurā piedalījās piecas jaunās dalībvalstis – Igaunija, Ungārija, Lietuva, Polija un Slovēnija. Kopumā tika saņemti 105 projektu iesniegumi, un lielais pieteikumu skaits apliecināja doktorantu un jauno zinātnieku interesi par Sciex NMSch Stipendiju fonda piedāvātajām iespējām pētniecības darbam Šveicē.

Finansēšanai apstiprināti 46 projektu iesniegumi:

  • 3 – Igaunijai;
  • 9 – Ungārijai;
  • 6 – Lietuvai;
  • 26 – Polijai;
  • 2 – Slovēnijai.

Lielākā apstiprināto pētniecības projektu daļa pārstāv matemātikas/dabaszinātņu un inženierzinātņu jomas. Vairāk informācijas par otrā konkursa rezultātiem (angļu val.):  sciex_press_release_08_09_2010.pdf?d=files/news/4066/sciex_press_release_08_09_2010.pdf

Latvija dalību Šveices Stipendiju fondā uzsāk trešajā konkursa kārtā. Konkurss tika izsludināts 2010.gada 1.septembrī un tā ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2010.gada 1.novembrim. Konkurss izsludināts arī Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Polijā un Slovākijā. Šī konkursa rezultāti būs zināmi 2011.gada marta beigās. Detalizēta informācija par pieteikšanos, kā arī projektu iesniegumu veidlapas atrodamas: www.sciex.lv, www.sciex.ch.

Papildu informācija: VIAA EEZ un Šveices programmu nodaļas vadītāja Antra Meņģele, tālr. 67814323, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv