Zināmi Šveices Stipendiju fonda ceturtā konkursa rezultāti

09.09.2011

Noslēdzies Šveices Stipendiju fonda ceturtais konkurss, kurā tika atbalstīti 28 izcili jauno zinātnieku projekti no četrām jaunajām dalībvalstīm – Ungārijas, Lietuvas, Slovākijas un Slovēnijas. Kopumā tika saņemti 96 projektu iesniegumi, un ar katru konkursu pieaugošais iesniegumu skaits apliecina doktorantu un jauno zinātnieku interesi par Sciex NMSch Stipendiju fonda piedāvātajām iespējām pētniecības darbam Šveicē.

Finansēšanai apstiprināti 28 projektu iesniegumi ar kopējo finansējumu 2,2 miljoni Šveices franku:

  • 8 – Ungārijai;
  • 8 – Lietuvai;
  • 8 – Slovākijai;
  • 4 – Slovēnijai.

Lielākā apstiprināto pētniecības projektu daļa pārstāv dabaszinātņu un inženierzinātņu jomas. Vairāk informācijas par ceturtā konkursa rezultātiem (angļu val.): ?d=files/news/9812/sciex_pressrelease_1_9_2011.pdf

Latvija piedalās Šveices Stipendiju fonda piektajā konkursa kārtā. Konkurss tika izsludināts 2011.gada 1.septembrī, un tā ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2011.gada 1.novembrim. Konkurss izsludināts arī Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Polijā un Rumānijā. Šī konkursa rezultāti būs zināmi 2012.gada marta beigās. Detalizēta informācija par pieteikšanos, kā arī projektu iesniegumu veidlapas atrodamas: www.sciex.lv, www.sciex.ch.

Papildu informācija: VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā projektu vadītāja Zane Birzniece, e-pasts: zane.birzniece@viaa.gov.lv, tālrunis: 67201169.