Diskusiju materiāli 2014

LaiksDiskusiju tematsDiskusiju materiāliFotogalerija

15.10.2014

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas un biofarmācijas jomā  

 

Foto no diskusijas

 

10.07.2014

Atkārtota diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas un biotehnoloģijas jomā

 

Darba programma: biotehnolo_ijas_darba_k_rt_ba_10072014.doc?d=files/news/24112/biotehnolo_ijas_darba_k_rt_ba_10072014.doc

Prezentācijas:

 • Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centra prezentācija “Biomedicīna un biotehnoloģija” biomedicine_prezent_cija_10072014.ppt?d=files/news/24112/biomedicine_prezent_cija_10072014.ppt
 • Rīgas Stradiņa universitātes ar Veselības ministriju saskaņota prezentācija “Veselības nozares pētniecības prioritātes RIS 3 ietvaros” vesel_bas_nozares_priorit_tes_3s.pdf?d=files/news/24112/vesel_bas_nozares_priorit_tes_3s.pdf
 • SIA Fidea Biomedicīnas un biotehnoloģijas diskusijas ievadprezentācija 

Diskusiju kopsavilkums: biotehnolo_ija_kopsavilkums_10072014.doc?d=files/news/24112/biotehnolo_ija_kopsavilkums_10072014.doc

Foto no diskusijas 

 

05.06.2014

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam IKT jomā

Darba programma: ikt_darba_k_rt_ba_05062014.doc?d=files/news/24112/ikt_darba_k_rt_ba_05062014.doc

Prezentācijas:

 • IZM prezentācija "Diskusija par politikas instrumentiem atbalstam IKT jomā" diskusija_sf_zinatne_050614_ikt.ppt?d=files/news/24112/diskusija_sf_zinatne_050614_ikt.ppt
 • EM prezentācija "EM plānotās ES strukturālo fondu aktivitātes 2014-2020" diskusija_par_ris3_jomam_05_06_2014.ppt?d=files/news/24112/diskusija_par_ris3_jomam_05_06_2014.ppt
 • S.Bāliņas prezentācija "IKT nozares attīstība un pētniecības virzienu priekšlikumi" s_b_li_a_likta_3s_diskusija_5_6_2014.ppt?d=files/news/24112/s_b_li_a_likta_3s_diskusija_5_6_2014.ppt
 • SIA GatewayBaltic prezentācija "Ekonomiskās analīzes pētījums par IKT nozari" it_presentation_gatewaybaltic.pdf?d=files/news/24112/it_presentation_gatewaybaltic.pdf
 • G.Kuļikovska prezentācija "Atbalsts IKT izaugsmei"

Diskusiju kopsavilkums: ikt_kopsavilkums_05062014.doc?d=files/news/24112/ikt_kopsavilkums_05062014.doc

Foto no diskusijas

 

26.05.2014

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā

Darba programma: ener_tika_darba_k_rt_ba_26052014.doc?d=files/news/24112/ener_tika_darba_k_rt_ba_26052014.doc

Prezentācijas:

 

 • IZM prezentācija "Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā" diskusija_sf_zinatne_26052014_energija.ppt?d=files/news/24112/diskusija_sf_zinatne_26052014_energija.ppt
 • EM prezentācija "EM plānotās ES strukturālo fondu aktivitātes 2014-2020" diskusija_par_ris3_jomam_26_05_2014.ppt?d=files/news/24112/diskusija_par_ris3_jomam_26_05_2014.ppt
 • K.Oša prezentācija "Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā" rcg_vieda_energetika_2014_05_26.ppt?d=files/news/24112/rcg_vieda_energetika_2014_05_26.ppt
 • G.Kuļikovska prezentācija "Politikas instrumenti izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā"

Diskusiju kopsavilkums: ener_tika_kopsavilkums.doc?d=files/news/24112/ener_tika_kopsavilkums.doc

Foto no diskusijas 

16.05.2014

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā

Darba programma: bioekonomika_darba_k_rt_ba_16052014.doc?d=files/news/24112/bioekonomika_darba_k_rt_ba_16052014.doc

Prezentācijas: 

 • IZM prezentācija “Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam bioekonomikas jomā” diskusija_sf_zinatne_16052014_bioekon.ppt?d=files/news/24112/diskusija_sf_zinatne_16052014_bioekon.ppt
 • EM prezentācija “EM plānotās ES struktūrfondu aktivitātes 2014-2020” diskusija_par_ris3_jomam_16_05_2014.ppt?d=files/news/24112/diskusija_par_ris3_jomam_16_05_2014.ppt
 • ZM prezentācija “Bioekonomika” prezent_cija_bioekonomika.ppt?d=files/news/24112/prezent_cija_bioekonomika.ppt
 • G.Kuļikovska prezentācija “Politiskie instrumenti izaugsmes atbalstam. Zināšanu ietilpīga bioekonomika” g.ku_ikovskis_bioekonomika_16052014.ppt?d=files/news/24112/g.ku_ikovskis_bioekonomika_16052014.ppt

Diskusiju kopsavilkums: bioekonomika_kopsavilkums_16.05.2014.doc?d=files/news/24112/bioekonomika_kopsavilkums_16.05.2014.doc

Foto no diskusijas 

09.05.2014

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā

Darba programma: materi_li_darba_k_rt_ba_09_05_2014_.doc?d=files/news/24112/materi_li_darba_k_rt_ba_09_05_2014_.doc

Prezentācijas: 

 • Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedo materiālu jomā. SF 2007-2013 zinātnes rezultāti un plānotais atbalsts zinātnei 2014-2020 diskusija_sf_zinatne_09052014_3_.ppt?d=files/news/24112/diskusija_sf_zinatne_09052014_3_.ppt
 • Ekonomikas ministrijas plānotās ES strukturālo fondu aktivitātes 2014-2020 diskusija_par_ris3_jomam_09_05_2014_ks3.pptx?d=files/news/24112/diskusija_par_ris3_jomam_09_05_2014_ks3.pptx
 • Politikas instrumenti izaugsmes atbalstam va_izm_viaa_diskusija_2014_0905_1_.pdf?d=files/news/24112/va_izm_viaa_diskusija_2014_0905_1_.pdf

Diskusiju kopsavilkums: materi_li_kopsavilkums_09052014.doc?d=files/news/24112/materi_li_kopsavilkums_09052014.doc

Foto no diskusijas 

29.04.2014 Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācijas un biotehnoloģijas jomā

Darba programma: biofarm_cija_darba_k_rt_ba_29.04.2014..doc?d=files/news/24112/biofarm_cija_darba_k_rt_ba_29.04.2014..doc 

Prezentācijas: 

 • ES Struktūrfondu 2014.-2020.gadā plānotie pasākumi zinātnē diskusija_sf_zinatne_290414.ppt?d=files/news/24112/diskusija_sf_zinatne_290414.ppt
 • Ekonomikas ministrijas plānotās ES strukturālo fondu aktivitātes 2014-2020 diskusija_par_ris3_jomam_29_04_2014_ks3.ppt?d=files/news/24112/diskusija_par_ris3_jomam_29_04_2014_ks3.ppt
 • Politikas instrumenti izaugsmes atbalstam politikas_instrumenti_izaugsmes_atbalstam.ppt?d=files/news/24112/politikas_instrumenti_izaugsmes_atbalstam.ppt

Diskusiju kopsavilkums: biofarm_cija_kopsavilkums_29042014_papildin_ts.doc?d=files/news/24112/biofarm_cija_kopsavilkums_29042014_papildin_ts.doc

Foto no diskusijas 

23.04.2014 Konsultācijas par līdzšinējo pieredzi un politikas instrumentiem pētniecības un inovāciju attīstībai augstākajā izglītībā, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijā definēto jomu kontekstā

Darba programma: ai_darba_k_rt_ba_projekts.doc?d=files/news/24112/ai_darba_k_rt_ba_projekts.doc

Prezentācijas:

 • Diskusija par RIS3 un ES Struktūrfondu politikas instrumentu indikatīvo plānojumu augstākās izglītības nozarei izm_diskusija_par_ai_uz_23.04_garaja.ppt?d=files/news/24112/izm_diskusija_par_ai_uz_23.04_garaja.ppt
 • Darba tirgus prognozes Viedās specializācijas jomās darba_tirgus_prognozes.pdf?d=files/news/24112/darba_tirgus_prognozes.pdf
 • Augstākās izglītības loma Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā  augstaakaas_izgl_loma.ppt?d=files/news/24112/augstaakaas_izgl_loma.ppt

Diskusiju kopsavilkums: ai_kopsavilkums_23_04_2014_papildin_ts.doc?d=files/news/24112/ai_kopsavilkums_23_04_2014_papildin_ts.doc

 

Vairāk informācijas: www.izm.gov.lv

Foto no diskusijas 

16.04.2014  Diskusija „Profesionālās izglītības politikas instrumentu izvēle un iekļaušana ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā”

Darba kārtība: pi_darba_k_rt_ba_16_04_2014.doc?d=files/news/24112/pi_darba_k_rt_ba_16_04_2014.doc

Prezentācijas:

 • Profesionālās izglītības loma RIS3 īstenošanā es_fondi_profesion_l_izgl_t_b_16.04.2014_g.ar_ja.ppt?d=files/news/24112/es_fondi_profesion_l_izgl_t_b_16.04.2014_g.ar_ja.ppt
 • Viedās specializācijas stratēģija ris3profizm_16042014.ppt?d=files/news/24112/ris3profizm_16042014.ppt
 • Profesionālā izglītība = IAP = 2014-2020 viaa_diskusija_16042014_sss.ppt?d=files/news/24112/viaa_diskusija_16042014_sss.ppt
 • Darba tirgus prognozes Viedās specializācijas jomās em_16042014.pdf?d=files/news/24112/em_16042014.pdf

Diskusiju kopsavilkums: pi_kopsavilkums_16042014_papildin_ts.doc?d=files/news/24112/pi_kopsavilkums_16042014_papildin_ts.doc

 

 Foto no diskusijas

Diskusijas Ekonomikas ministrijā par Viedās specializācijas ieviešanu: em_1_.zip?d=files/news/24112/em_1_.zip