Publicēts inovatīvo reģionu konferences WIRE 2015 tēžu krājums

10.11.2015

Publicēts Latvijas prezidentūras ietvaros notikušās inovatīvo reģionu konferences WIRE 2015 tēžu krājums. Konference notika š. g. 4. – 5. jūnijā, pulcējot vairāk nekā 300 dalībniekus no 31 valsts, lai diskutētu par globālajiem izaicinājumiem Eiropas pētniecībai un inovācijai, izstrādātu praktiskus priekšlikumus, kā arī iepazītu labās prakses piemērus. 

Lasīt vairāk »

Jauns diskusiju cikls – Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti

29.10.2015

Diskusiju cikla mērķis ir iepazīstināt augstākās izglītības un zinātnisko institūciju, komersantu pārstāvjus ar SIA FIDEA izstrādātajām viedo specializāciju jomu ekosistēmām. 

Lasīt vairāk »

Mainīts diskusiju laika grafiks

30.07.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka veiktas izmaiņas publisko diskusiju cikla par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām laika grafikā.

Lasīt vairāk »

Notiks diskusiju cikls par Valsts nozīmes pētniecības centru tālākās attīstības scenārijiem

03.07.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā rīko publisko diskusiju ciklu par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām. 

Lasīt vairāk »

Nākamnedēļ Latvija kļūs par visas Eiropas pētniecības un inovāciju centru

26.05.2015

Eiropai jākļūst par globālu līderi pētniecībā un inovācijās, tādējādi veicinot visu Eiropas reģionu attīstību - šo nozīmīgo jautājumu, tiekoties Rīgā, risinās 400 Eiropas pētniecības un inovāciju līderi – zinātnes vadības praktiķi, politikas veidotāji, pētnieki un uzņēmēji. 

Lasīt vairāk »

Pagarināta reģistrēšanās konferencei WIRE 2015

14.05.2015

Aicinām līdz 20. maijam WIRE 2015 mājaslapā reģistrēties Eiropas inovatīvo reģionu konferencei WIRE 2015, kas norisināsies š. g. 4. - 5. jūnijā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Lasīt vairāk »

Jauns publisko diskusiju cikls par ES struktūrfondu atbalstu praktiskiem pētījumiem

13.05.2015

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir uzsākusi jaunu diskusiju ciklu “Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: praktisko pētījumu programma”. Diskusijas plānotas piecās viedās specializācijas jomās.

Lasīt vairāk »

Aicinām reģistrēties Eiropas inovatīvo reģionu konferencei WIRE 2015

30.04.2015

Aicinām interesentus reģistrēties Eiropas inovatīvo reģionu konferencei WIRE 2015, kas norisināsies š. g. 4. - 5. jūnijā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. 

Lasīt vairāk »