Eiropas Savienības investīcijām ir jāveicina izcilība pētniecībā un inovācijā

30.04.2015

Izcilības veicināšanai pētniecībā un inovācijā ir nepieciešama mērķtiecīga Eiropas Savienības (ES) atbalsta plānošana, saskaņojot ES Ietvara programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu ar ES struktūrfondu un investīciju fondu līdzekļiem. Tas vairākkārt tika uzsvērts Eiropas Komisijas (EK) projekta “Kāpnes uz izcilību” konferencē, kas vienkopus pulcēja EK pārstāvjus, zinātnes un inovācijas politikas veidotājus, pētniekus un uzņēmējus. 

Lasīt vairāk »

Latvijā norisināsies gada vērienīgākā pētniecības un inovāciju attīstības konference Eiropā

16.04.2015

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Rīgā š.g. 4. - 5. jūnijā norisināsies inovatīvo reģionu konference WIRE 2015, kas ir Eiropā nozīmīgākais inovāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forums. Lai spriestu par investīcijām pētniecībā un inovācijās un izceltu to potenciālu, konferencē pulcēsies reģionu pārstāvji, politikas veidotāji, biznesa asociācijas, pētnieki un citas inovāciju procesā iesaistītās puses no visas Eiropas.

Lasīt vairāk »

Inovācijām un ekonomikas konkurētspējai nepieciešams veidot partnerības Eiropas līmenī

16.02.2015

Vērsta uz jaunas inovāciju politikas iedzīvināšanu Eiropas Savienībā (ES), 12.-13. februārī notika konference “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos”, kuru atklāja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Lai spriestu par Eiropas konkurētspējas audzēšanu, Rīgā pulcējās gandrīz 200 ekspertu.

Lasīt vairāk »