Dimitrijs Raņņijs (II vieta 1.vecuma grupā)

Es zinu, tu zini, mēs zinām

Ka katram vajag palīdzēt, ja viņš pats ko nespēj izdarīt.
Ātri talkā steigties visus darbus padarīt.
Enerģiski tīrīt, berzt un mazgāt,
Sakopt pagalmu un sētu,

Veikli kazu pabarot,
Atnest ūdeni no akas,
Raibo teļu padzirdīt,
Un resno kaķi samīļot.

Putekļus no skapjiem noslaucīt,
Arī plauktus sakārtot,
Logus spodrus nomazgāt,
Īstus vīru darbus padarīt,
Daudzas mantas salabot,
 Zāģi, cirvi lietā likt,
Ērtu solu uztaisīt,
Tīru taku noslaucīt.

Grīdas tīri izmazgāt,
Rabarberus izravēt,
Ūdens traukus piepildīt,
Tīru veļu izmazgāt,
īsā laikā izkaltēt,
Baltu saulē balināt,
Ātri traukus nomazgāt,
Salikt glīti kaudzītē.

Nopļaut zāli pagalmā,
Otrā dienā sakraut kaudzē,
Katru reizi uzsmaidīt,
Ļoti laipni uzrunāt,
Uzspēlēt akordeonu,
Vienu jautru joku izstāstīt
Un visiem kopā pasmieties,
Šokolādi pagaršot,
Aveņu tēju uzvārīt,
Jaunas ziņas izstāstīt,
Iepriecināt.
Es to ļoti labi protu,
Mazliet tikai jāpacenšas.

Citu bēdas jāierauga,
Iejūtīgi jāuzklausa,
Labas domas jādomā,
Visiem laimi jāvēl.
Ē - ē! Ko lai es vēl saku?
Katram cilvēkam
Ir vajadzīgs prieks.
Es to zinu.
Mēs to visi labi zinām.

 

Dimitrijs Raņņijs, 9 gadi
Jaunsilavas pamatskola, 3.klase