Aicinām bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”

01.03.2013

Aicinām Latvijas izglītības iestāžu izglītojamos piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”.
Konkursa uzdevums ir izveidot individuālu radošo literāro darbu (stāstu, eseju, dzejoli, pasaku u.tml.) vai vizuālo darbu (zīmējumu, gleznojumu, datorgrafiku, komiksu, kolāžu u.tml.) par kādu no šī gada konkursa tēmām.

2013. gada konkursa tēmas ir:

  • Kopīgais un atšķirīgais Eiropā un Latvijā.
  • Mana valsts - tava valsts.

Konkursā var piedalīties Latvijas izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 6 līdz 20 gadiem.


Konkursa darbus vērtēšanas komisija vērtēs trīs vecuma grupās:

  • no 6 līdz 10 gadiem;
  • no 11 līdz 15 gadiem;
  • no 16 līdz 20 gadiem.

Lai piedalītos konkursā līdz 2013.gada 28.marta plkst.16:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā, LV-1050) jāiesniedz:

  • konkursa darbs;
  • aizpildīts konkursa pieteikums: dalibnieka_pieteikums_2013.doc?d=files/news/18746/dalibnieka_pieteikums_2013.doc

Lai bērnu veidotie darbi atbilstu konkursa tēmām, VIAA aicina skolotājus piedalīties bērnu un jauniešu izpratnes veidošanā par Eiropas Savienību un Latvijas lomu tajā, kā arī izskaidrot Eiropas pilsoņa jēdzienu.

„Eiropa skolā” ir ikgadējs starptautisks konkurss, kas notiek Latvijā un vairāk kā desmit Eiropas valstīs. Tā mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret kultūras dažādību Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko attieksmi un pamatvērtības par Eiropu un dzīvi daudzkulturālā sabiedrībā. Šī gada konkursa darbu tēmas ir noteiktas saskaņā, ar Eiropas 2013.gada moto „2013.gads – Eiropas pilsoņu gads”.

Papildu informācija:

(!) Pirms dalības konkursā aicinām rūpīgi izlasīt konkursa nolikumu!

(!) Aicinām pievērst uzmanību konkursa darbu iesniegšanas termiņam - tas ir mainīts no 2013.gada 28.marta plkst. 17:00 uz plkst. 16:00!